1.2Wymowa francuskich głosek i grup spółgłoskowych

Spółgłoski
b b h nie wymawia się
c k, przed e, i, y s j ʒ
ç s ph f
cc k, przed e, i, y ks q k
ch przed samogłoską ʃ s na początku słowa s
przed spółgłoską k między dwiema samogł. z
d d ss s
f f t t, przed i + samogł. s
g g, před e, i, y ʒ w v
gn ɲ x ks, ex + samogłoska gz
Spółgłoski b, d, f, k, l, m, n, p, w, z mają w zasadzie taką samą wymowę jak w języku polskim. Nie wymawia się większości spółgłosek występujących na końcu wyrazu.Samogłoski
a, à, â a eu, eû, œ ø lub œ
ai, aî e lub ε i, ï, î, y i
au o o o lub ɔ
e ε lub ə ô o
é, ez, er e ou, oû u
è, ë, ê, ei ε u, û y
Półsamogłoski
oi, oy wa
oin wε̃
ui, uy ɥi
ay + samogłoska εj
i + samogł., il (na końcu), ill, y + samogł. j
Uwaga! Jeżeli litera w występuje w zapisie wymowy, jest znakiem alfabetu fonetycznego IPA i należy ją czytać jako polskie ł.Samogłoski nosowe
an, am, en, em ɑ̃
in, im, yn, ym ε̃
on, om ɔ̃
un, um œ̃