17Tworzenie słów

Tworzenie słów w procesie derywacji jest w języku francuskim podobne, jak w języku polskim. Do podstawy słowotwórczej dodaje się przedrostki i przyrostki.Podczas derywacji może dojść do zmiany części mowy, zwłaszcza przy tworzeniu słów za pomocą przyrostków.