12.3Inne sposoby na wyrażanie przysłówka

!!* Příslovečné určení můžeme vyjádřit také1.połączenia z przymiotnikiemd'une/de façon impertinentebezczelnied'une/de manière insupportablenieznośnie2.wyrażenie przyimkoweavec plaisirz radościd'habitudezwykle3.przymiotnikchanter fauxśpiewać fałszywieparler hautmówić głośno