15Wykrzykniki

wykrzykniki właściwe Ah !, Ohé !, Ouf !, Pouah !, Zut !
od rzeczownika Attention !, Silence !
od przymiotnika Bon !
od przysłówka Bien !
od czasownika gł. tryb rozkazujacy Vas-y !, Tiens !, Chut !
całe zdania Dis donc !
Do wykrzykników zalicza się też wyrazy dźwiękonaśladowcze, które naśladują:*odgłosy zwierzątcocoricokukurykucoucoukukumeuhmuu*różne dźwiękitic-tactik taktoc-tocpuk pukmiam-miammniam-mniam