7.4Czas przeszły prosty - Passé simple

TworzenieW sposób regularny poprzez dodanie końcówki do tematu, który powstaje po oderwaniu końcówki bezokolicznika (aim-er, fin-ir i vend-re):Zob. rozdz. Wykaz form prostych czasowników regularnych.UżycieJest to czas wyrażający zakończoną czynność przeszłą. W mowie potocznej się go nie używa:Victor Hugo naquit en 1802.Viktor Hugo urodził się w 1802 roku.Louis XIV régna 54 ans.Ludwik XIV rządził 54 lata.