Wyrażanie zgody

Wyrażanie zgody

Einverständnis
Tak.
Ja.
jaː
Pewnie.
Natürlich., Sicher.
naˈtyːɐlɪçˌ ˈzɪçɐ
Oczywiście., Naturalnie.
Selbstverständlich.
ˈzεlpstfεɐʃtεntlɪç
Na pewno.
Sicherlich.
ˈzɪçɐlɪç
Chętnie.
Gern.
ˈgεrn
Świetnie!
Ausgezeichnet!
ˈausgətsaiçnət!
Dobrze., Dobra., Zgoda.
Alles klar., Gut.
ˈaləs klaːɐˌ guːt
Zgadzam się (z panem/panią).
Ich bin (mit Ihnen) einverstanden.
ɪç bɪn (mɪt ˈiːnən) ˈainfεɐʃtandn
Jestem za.
Ich bin dabei.
ɪç bɪn ˈdabai
Niewątpliwie., Nie wątpię.
Bestimmt.
bəˈʃtɪmt
Naturalnie.
Natürlich.
naˈtyːɐlɪç
Dlaczego nie?
Warum nicht?
vaˈrʊm nɪçt?
Myślę, że tak.
Ich denke schon.
ɪç ˈdεŋkə ʃoːn
Mam nadzieję, że tak.
Ich hoffe es.
ɪç ˈhɔfə εs
Cieszę się.
Da bin ich froh.
daː bɪn ɪç froː
Ma pan(i) rację.
Sie haben Recht.
ziː ˈhaːbn rεçt
To prawda.
Das stimmt.
das ʃtɪmt
Dobry pomysł.
Gute Idee.
ˈguːtə iˈdeː
Nie ma problemu.
Kein Problem.
kain proˈbleːm
(Być) może.
Vielleicht.
fiˈlaiçt
Miejmy nadzieję.
Hoffentlich.
ˈhɔfntlɪç
Rozumiem.
(Ich) Verstehe.
(ɪç) fεɐˈʃteːə
Podoba mi się to.
Das gefällt mir.
das gəˈfεlt miːɐ
Nie odmówię.
Da kann ich nicht nein sagen.
daː kan ɪç nɪçt nain ˈzaːgn
Mogłoby być.
Es geht.
εs geːt
Brzmi dobrze.
Das klingt gut.
das ˈklɪŋt guːt