Podziękowania i wyrazy zadowolenia

Podziękowania i wyrazy zadowolenia

Dankesworte und Zufriedenheit
Dzięki!
Danke!
ˈdaŋkə!
Dziękuję bardzo., Dziękuję pięknie.
Vielen Dank., Danke schön.
ˈfiːlən daŋkˌ ˈdaŋkə ʃøːn
Dziękuję za wszystko.
Danke für alles.
ˈdaŋkə fyːɐ ˈaləs
Jestem za to wdzięczny., Doceniam to.
Ich schätze es sehr.
ɪç ˈʃεtsə εs zeːɐ
Nie ma za co.
Nichts zu danken., Keine Ursache.
nɪçts tsuː ˈdaŋknˌ ˈkainə ˈuːɐzaxə
Proszę. (na podziękowanie)
Bitte.
ˈbɪtə
Proszę bardzo.
Gern geschehen.
ˈgεrn gəˈʃeːən
Miło z pana/pani strony.
Das ist lieb von Ihnen.
das ɪst liːp fɔn ˈiːnən
Nie trzeba było...
Das war nicht nötig.
das vaːɐ nɪçt ˈnøːtɪç
Z góry dziękuję.
Danke im Voraus.
ˈdaŋkə ɪm foˈraus
Podoba nam się tu.
Wir sind hier zufrieden.
viːɐ zɪnt hiːɐ tsuˈfriːdn
Bardzo mi się tu podobało.
Es hat mir hier sehr gefallen.
εs hat miːɐ hiːɐ zeːɐ gəˈfalən
Polecimy państwa naszym znajomym.
Wir empfehlen Sie weiter.
viːɐ εmˈpfeːlən ziː ˈvaitɐ
Nie jesteśmy zbyt zadowoleni z (usług)...
Wir sind mit (dem Service)... nicht ganz zufrieden.
viːɐ zɪnt mɪt (deːm ˈsœːɐvɪs) nɪçt gants tsuˈfriːdn
Nie podoba nam się nasz pokój.
Unser Zimmer gefällt uns nicht.
ˈʊnzɐ ˈtsɪmɐ gəˈfεlt ʊns nɪçt
Żądamy obniżenia ceny.
Wir fordern Nachlass.
viːɐ ˈfɔrdɐn ˈnaːxlas
Żądam zwrotu pieniędzy.
Ich möchte mein Geld zurück.
ɪç ˈmœçtə main gεlt tsuˈrʏk
Będziemy zmuszeni złożyć skargę do kierownika (z powodu)...
Wir werden uns beim Chef wegen... beschweren.
viːɐ ˈveːɐdn ʊns baim ʃεf ˈveːgn... bəˈʃveːrən
Muszę się poskarżyć.
Ich muss mich beschweren.
ɪç mʊs mɪç bəˈʃveːrən
Jeśli państwo tego nie naprawią, pójdziemy gdzie indziej.
Wenn Sie es nicht in Ordnung bringen, gehen wir woandershin.
vεn ziː εs nɪçt ɪn ˈɔrdnʊŋ ˈbrɪŋənˌ ˈgeːən viːɐ voˈ|andɐsˈhɪn