Wieczorny spektakl

Wieczorny spektakl

Abendvorstellung
Może poszlibyśmy na koncert?
Wie wäre es mit einem Konzert?
viː ˈvεːrə εs mɪt ˈainəm kɔnˈtsεrt?
Wolałbym pójść do kina.
Ich möchte lieber ins Kino gehen.
ɪç ˈmœçtə ˈliːbɐ ɪns ˈkiːno ˈgeːən
Co grają?
Was läuft?
vas lɔyft?
O czym to jest?
Worum geht es dort?
voˈrʊm geːt εs dɔrt?
Kto jest reżyserem?
Wer hatte bei diesem Film die Regie?
veːɐ ˈhatə bai ˈdiːzəm fɪlm diː reˈʒiː?
Kto gra główną rolę?
Wer spielt die Hauptrolle?
veːɐ ʃpiːlt diː ˈhauptrɔlə?
Gdzie mogę kupić bilety?
Wo kann ich die Karten bekommen?
voː kan ɪç diː ˈkartn bəˈkɔmən?
O której to się zaczyna?
Um wie viel Uhr beginnt es?
ʊm viː fiːl uːɐ bəˈgɪnt εs?
Jak długo trwa przedstawienie/film?
Wie lange dauert die Vorstellung/der Film?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt diː ˈfoːɐʃtεlʊŋ/deːɐ fɪlm?
Czy może pan(i) zdobyć dla nas bilety na jutrzejszy wieczór?
Könnten Sie uns Karten für morgen Abend besorgen?
ˈkœntn ziː ʊns ˈkartn fyːɐ ˈmɔrgn ˈaːbnt bəˈzɔrgn?
Dwa miejsca pośrodku.
Ich möchte zwei Plätze in der Mitte.
ɪç ˈmœçtə tsvai ˈplεtsə ɪn deːɐ ˈmɪtə
Wyprzedane.
Es ist ausverkauft.
εs ɪst ˈausfεɐkauft
Przepraszam, gdzie jest szatnia/są toalety?
Wo ist hier die Garderobe/Toilette, bitte?
voː ɪst hiːɐ diː gardəˈroːbə/toaˈlεtəˌ ˈbɪtə?
Czy możemy jeszcze wejść?
Dürfen wir noch hinein?
ˈdʏrfn viːɐ nɔx hɪˈnain?
Gdzie są nasze miejsca?
Wo sind unsere Sitzplätze?
voː zɪnt ˈʊnzərə ˈzɪtsplεtsə?
Proszę wybaczyć, ale te miejsca są nasze.
Entschuldigen Sie, das sind unsere Sitzplätze.
εntˈʃʊldɪgn ziːˌ das zɪnt ˈʊnzərə ˈzɪtsplεtsə
Jak wam się podobało?
Wie hat es Ihnen gefallen?
viː hat εs ˈiːnən gəˈfalən?
Bardzo mi się podobało.
Es hat mir sehr gefallen.
εs hat miːɐ zeːɐ gəˈfalən
Szczerze mówiąc, niezbyt mi się podobało.
Ehrlich gesagt, es hat mir nicht besonders Spaß gemacht.
ˈeːɐlɪç gəˈzaːktˌ εs hat miːɐ nɪçt bəˈzɔndɐs ʃpaːs gəˈmaxt
To było całkiem ciekawe.
Es war ziemlich interessant.
εs vaːɐ ˈtsiːmlɪç ɪntərεˈsant
Gdzie pójdziemy jutro wieczorem?
Wohin gehen wir morgen Abend?
voˈhin ˈgeːən viːɐ ˈmɔrgn ˈaːbnt?
Może poszlibyśmy na drinka?
Wollen wir noch einen trinken gehen?
ˈvɔlən viːɐ nɔx ˈainən ˈtrɪŋkn ˈgeːən?
opłata za wstęp
r Eintritt
ˈaintrɪt
opłata za wstęp dla dorosłych
Eintritt für Erwachsene
ˈaintrɪt fyːɐ εɐˈvaksənə
zniżka
ermäßigter Eintritt
εɐˈmεːsɪçtɐ ˈaintrɪt
zniżka dla studentów/dzieci/grup
Ermäßigung für Studenten/Kinder/Gruppen
εɐˈmεːsɪgʊŋ fyːɐ ʃtuˈdεntn/ˈkɪndɐ/ˈgrʊpn
wyprzedane
ausverkauft
ˈausfεɐkauft
wstęp wolny
Eintritt frei
ˈaintrɪt frai
premiera
e Premiere
prəˈmieːrə
ostatnie przedstawienie
letzte Vorstellung
ˈlεtstə ˈfoːɐʃtεlʊŋ
spektakl popołudniowy
e Nachmittagsvorstellung
ˈnaːxmɪtaːksfoːɐʃtεlʊŋ
teatr
s Theater
teˈaːtɐ
teatr lalek
s Puppentheater
ˈpʊpnteaːtɐ
sztuka teatralna
s Schauspiel
ˈʃauʃpiːl
komedia
e Komödie
koˈmøːdiə
tragedia
e Tragödie
traˈgøːdiə
operetka
e Operette
opəˈrεtə
musical
s Musical
ˈmjuːzikl
opera
e Oper
ˈoːpɐ
balet
s Ballett
baˈlεt
kino
s Kino
ˈkiːno
film przygodowy
r Abenteuerfilm
ˈaːbntɔyɐfɪlm
film akcji
r Actionfilm
ˈεkʃnfɪlm
kryminał
r Krimi
ˈkriːmi
thriller
r Thriller
ˈθrɪlɐ
horror
r Horrorfilm
ˈhɔroːɐfɪlm
film wojenny
r Kriegsfilm
ˈkriːksfɪlm
film dokumentalny
r Dokumentarfilm
dokumεnˈtaːɐfɪlm
komedia
e Komödie
koˈmøːdiə
parodia
e Parodie
paroˈdiː
film romantyczny
e Romanze
roˈmantsə
film rysunkowy
r Zeichentrickfilm
ˈtsaiçntrɪkfɪlm
film dla dzieci
r Kinderfilm
ˈkɪndɐfɪlm