Kontrola paszportowa i celna

Kontrola paszportowa i celna

Pass- und Zollkontrolle
Granica państwa
e Staatsgrenze
ˈʃtaːtsgrεntsə
Kiedy będziemy przekraczać granicę?
Wann kommt die Grenze?
van kɔmt diː ˈgrεntsə?
Kontrola paszportowa
e Passkontrolle
ˈpaskɔntrɔlə
Kontrola celna
e Zollkontrolle
ˈtsɔlkɔntrɔlə
Ma pan(i) coś do oclenia?
Haben Sie etwas zu verzollen?
ˈhaːbn ziː ˈεtvas tsuː fεɐˈtsɔlən?
Nie mam nic do oclenia.
Ich habe nichts zu verzollen.
ɪç ˈhaːbə nɪçts tsuː fεɐˈtsɔlən
Niczego takiego nie mam.
So etwas habe ich nicht.
zoː ˈεtvas ˈhaːbə ɪç nɪçt
Mogę zobaczyć pana/pani paszport?
Darf ich Ihren Pass sehen?
darf ɪç ˈiːrən pas ˈzeːən?
Podróżuje pan(i) służbowo czy prywatnie?
Sind Sie geschäftlich oder privat hier?
zɪnt ziː gəˈʃεftlɪç ˈoːdɐ priˈvaːt hiːɐ?
Jestem tu prywatnie/jako turysta.
Ich bin hier privat/als Tourist.
ɪç bɪn hiːɐ priˈvaːt/als tuˈrɪst
Jestem tu służbowo.
Ich bin geschäftlich hier.
ɪç bɪn gəˈʃεftlɪç hiːɐ
Jadę odwiedzić przyjaciół/krewnych.
Ich fahre zu Besuch zu meinen Freunden/Verwandten.
ɪç ˈfaːrə tsuː bəˈzuːx tsuː ˈmainən ˈfrɔyndn/fεɐˈvantn
Czy może pan(i) otworzyć bagaż?
Machen Sie ihr Gepäck auf, bitte.
ˈmaxn ziː iːɐ gəˈpεk aufˌ ˈbɪtə
Mam tylko tę walizkę.
Ich habe nur diesen Koffer.
ɪç ˈhaːbə nuːɐ ˈdiːzn ˈkɔfɐ
To tylko moje rzeczy osobiste.
Das sind nur meine persönlichen Sachen.
das zɪnt nuːɐ ˈmainə pεrˈzøːnlɪçn ˈzaxn
Czy coś jest nie tak?
Stimmt etwas nicht?
ʃtɪmt ˈεtvas nɪçt?
To nie jest mój bagaż.
Das ist nicht mein Gepäck.
das ɪst nɪçt main gəˈpεk
To nie jest moje!
Das ist nicht meins!
das ɪst nɪçt mains!
Nie mam pojęcia, jak to się tam znalazło!
Ich habe keine Ahnung, wie es dorthin gekommen ist.
ɪç ˈhaːbə ˈkainə ˈaːnʊŋˌ viː εs ˈdɔrthɪn gəˈkɔmən ɪst
Nie wiedziałem, że to jest zabronione.
Ich wusste nicht, dass es nicht erlaubt ist.
ɪç ˈvʊstə nɪçtˌ das εs nɪçt εɐˈlaupt ɪst
Czy mam wypełnić oświadczenie celne?
Soll ich eine Zollerklärung ausfüllen?
zɔl ɪç ˈainə ˈtsɔl|εɐklεːrʊŋ ˈausfʏlən?
Czy muszę za to zapłacić cło?
Muss ich dafür Zoll zahlen?
mʊs ɪç daˈfyːɐ tsɔl ˈtsaːlən?
Jesteśmy tylko przejazdem w drodze do...
Wir sind nur auf der Durchreise nach...
viːɐ zɪnt nuːɐ auf deːɐ ˈdʊrçraizə naːx
Zatrzymamy się na pięć/siedem dni.
Wir bleiben fünf/sieben Tage.
viːɐ ˈblaibn fʏnf/ˈziːbn ˈtaːgə
Jak długo muszę jeszcze czekać?
Wie lange muss ich noch warten?
viː ˈlaŋə mʊs ɪç nɔx ˈvartn?
Nie mogę już dłużej czekać.
Ich kann nicht länger warten.
ɪç kan nɪçt ˈlεŋɐ ˈvartn
Czy mogę iść/jechać?
Darf ich gehen/fahren?
darf ɪç ˈgeːən/ˈfaːrən?