Kwatera prywatna

Kwatera prywatna

Privatunterkunft
Czy są tu kwatery prywatne?
Gibt es hier eine Privatunterkunft?
gipt εs hiːɐ ˈainə priˈvaːtʊntɐkʊnft?
Czy możemy zatrzymać się tylko na jedną noc?
Kann man hier nur eine Nacht übernachten?
kan man hiːɐ nuːɐ ˈainə naxt yːbɐˈnaxtn?
Ile kosztuje za noc pokój dwuosobowy?
Wie viel kostet ein Zweibettzimmer pro Nacht?
viː fiːl ˈkɔstət ain ˈtsvaibεttsɪmɐ proː naxt?
Czy dostaniemy zniżkę jeżeli zatrzymamy się na dłużej?
Können wir eine Ermäßigung bekommen, wenn wir mehrere Nächte bleiben?
ˈkœnən viːɐ ˈainə εɐˈmεːsɪgʊŋ bəˈkɔmənˌ vεn viːɐ ˈmeːrərə ˈnεçtə ˈblaibn?
Czy śniadanie jest wliczone w cenę?
Ist das Frühstück im Preis inbegriffen?
ɪst das ˈfryːʃtʏk ɪm prais ˈɪnbəgrɪfn?
Oczywiście, śniadanie jest wliczone w cenę.
Natürlich, das Frühstück ist im Preis inbegriffen.
naˈtyːɐlɪçˌ das ˈfryːʃtʏk ɪst ɪm prais ˈɪnbəgrɪfn
Płaci się z góry czy przy wymeldowaniu?
Zahlt man im Voraus oder bei der Abfahrt?
tsaːlt man ɪm foˈraus ˈoːdɐ bai deːɐ ˈapfaːɐt?
Czy kaucja jest zwrotna?
Bekommt man den Vorschuss zurück?
bəˈkɔmt man deːn ˈfoːɐʃʊs tsuˈrʏk?
Chcielibyśmy wyjechać wcześnie rano.
Wir möchten Morgen früh fahren.
viːɐ ˈmœçtn ˈmɔrgn fryː ˈfaːrən
Od której (godziny) podaje się śniadanie?
Um wie viel Uhr können Sie das Frühstück servieren?
ʊm viː fiːl uːɐ ˈkœnən ziː das ˈfryːʃtʏk zεrˈviːrən?
Od szóstej rano.
Ab sechs Uhr.
ap zεks uːɐ
Czy możemy zamówić budzenie koło siódmej?
Können Sie uns gegen sieben wecken?
ˈkœnən ziː ʊns ˈgeːgn ˈziːbn ˈvεkn?
Gdzie możemy zaparkować samochód?
Wo können wir parken?
voː ˈkœnən viːɐ ˈparkn?
Można zaparkować na podwórzu.
Sie können im (Hinter)Hof parken.
ziː ˈkœnən ɪm (ˈhɪntɐ)hoːf ˈparkn
Czy mógłbym wstawić rower do piwnicy?
Wäre es möglich, mein Fahrrad im Keller abzustellen?
ˈvεːrə εs ˈmøːklɪçˌ main ˈfaːɐraːt ɪm ˈkεlɐ ˈaptsuʃtεlən?
Jakie jest wyposażenie pokoju?
Wie ist die Zimmerausstattung?
viː ɪst diː ˈtsɪmɐ|ausʃtatʊŋ?
Czy w pokoju jest prysznic?
Gibt es in unserem Zimmer eine Dusche?
gipt εs ɪn ˈʊnzərəm ˈtsɪmɐ ˈainə ˈduːʃə?
W każdym pokoju jest łazienka i telewizor.
Jedes Zimmer ist mit Dusche und Fernseher.
ˈjeːdəs ˈtsɪmɐ ɪst mɪt ˈduːʃə ʊnt ˈfεrnzeːɐ
Mamy ze sobą psa/kota. Czy to nie sprawi problemu?
Wir haben einen Hund/eine Katze mit. Stört das nicht?
viːɐ ˈhaːbn ˈainən hʊnt/ˈainə ˈkatsə mɪt ˈʃtøːɐt das nɪçt?
Czy pobierana jest dodatkowa opłata za zwierzęta?
Gibt es einen Tierzuschlag?
gipt εs ˈainən ˈtiːɐtsuːʃlaːk?
Czy możemy korzystać z kuchni?
Können wir die Küche benutzen?
ˈkœnən viːɐ diː ˈkʏçə bəˈnʊtsn?
Kuchnia jest na parterze.
Die Küche ist im Erdgeschoss.
diː ˈkʏçə ɪst ɪm ˈeːɐtgəʃɔs
Czy możemy włożyć jedzenie do lodówki?
Können wir unser Essen in den Kühlschrank tun?
ˈkœnən viːɐ ˈʊnzɐ ˈεsn ɪn deːn ˈkyːlʃraŋk tuːn?
Mają państwo również do dyspozycji kuchenkę i mikrofalówkę.
Sie können auch den Herd und die Mikrowelle benutzen.
ziː ˈkœnən aux deːn heːɐt ʊnt diː ˈmiːkrovεlə bəˈnʊtsn
Czy możemy tu zrobić pranie?
Können wir hier unsere Wäsche waschen?
ˈkœnən viːɐ hiːɐ ˈʊnzərə ˈvεʃə ˈvaʃn?
Czy jest tu gdzieś stojak do suszenia bielizny?
Gibt es hier einen Wäschetrockner?
gipt εs hiːɐ ˈainən ˈvεʃətrɔknɐ?
Czy może nam pan(i) pokazać nasz pokój?
Können Sie uns unser Zimmer zeigen?
ˈkœnən ziː ʊns ˈʊnzɐ ˈtsɪmɐ ˈtsaign?
Łazienka jest zamykana na klucz.
Das Badezimmer ist abgeschlossen.
das ˈbaːdətsimɐ ɪst ˈapgəʃlɔsn
Czy możemy dostać klucz?
Können Sie uns den Schlüssel geben?
ˈkœnən ziː ʊns deːn ˈʃlʏsl ˈgeːbn?
Czy mogę tu zapalić?
Darf ich hier rauchen?
darf ɪç hiːɐ ˈrauxn?
Czy możemy usiąść na tarasie?
Können wir uns auf der Terrasse hinsetzen?
ˈkœnən viːɐ ʊns auf deːɐ tεˈrasə ˈhɪnzεtsn?
Czy możemy korzystać z tylnego wejścia?
Dürfen wir den Hintereingang benutzen?
ˈdʏrfn viːɐ deːn ˈhɪntɐaingaŋ bəˈnʊtsn?
Czy możemy tu zostawić buty?
Können wir unsere Schuhe hier lassen?
ˈkœnən viːɐ ˈʊnzərə ˈʃuːə hiːɐ ˈlasn?
Czy mogę skorzystać z telefonu? Zapłacę.
Kann ich Ihr Telefon benutzen? Ich werde dafür zahlen.
kan ɪç iːɐ teleˈfoːn bəˈnʊtsn? ɪç ˈveːɐdə daˈfyːɐ ˈtsaːlən
Czy moglibyśmy dostać czystą/świeżą pościel?
Können wir frische Bettwäsche bekommen?
ˈkœnən viːɐ ˈfrɪʃə ˈbεtvεʃə bəˈkɔmən?
Czy moglibyśmy dostać dodatkowe koce?
Können wir noch ein paar Decken bekommen?
ˈkœnən viːɐ nɔx ain paːɐ ˈdεkn bəˈkɔmən?
O której godzinie zamykają państwo na noc?
Wann schließen Sie abends zu?
van ˈʃliːsn ziː ˈaːbnts tsuː?
Nie mogę zamknąć/otworzyć pokoju.
Ich kann mein Zimmer nicht abschließen/aufschließen.
ɪç kan main ˈtsɪmɐ nɪçt ˈapʃliːsn/ˈaufʃliːsn
Nie mogę otworzyć okna.
Ich kann das Fenster nicht aufmachen.
ɪç kan das ˈfεnstɐ nɪçt ˈaufmaxn
Zdaje się, że ogrzewanie nie działa.
Die Heizung scheint nicht zu funktionieren.
diː ˈhaitsʊŋ ʃaint nɪçt tsuː fʊŋktsioˈniːrən
Nie ma ciepłej wody.
Ich habe kein Warmwasser.
ɪç ˈhaːbə kain ˈvarmvasɐ
W naszym pokoju cieknie kran.
In unserem Zimmer tropft der Wasserhahn.
ɪn ˈʊnzərəm ˈtsɪmɐ ˈtrɔpft deːɐ ˈvasɐhaːn
Moje łóżko skrzypi.
Mein Bett knarrt.
main bεt knart
Telewizor nie działa.
Der Fernseher funktioniert nicht.
deːɐ ˈfεrnzeːɐ fʊŋktsioˈniːɐt nɪçt
Zginęło nam parę rzeczy z pokoju.
Es sind einige Sachen aus unserem Zimmer verschwunden.
εs zɪnt ˈainɪgə ˈzaxn aus ˈʊnzərəm ˈtsɪmɐ fεɐˈʃvʊndn
Zgubiłem klucz do pokoju.
Ich habe meinen Zimmerschlüssel verloren.
ɪç ˈhaːbə ˈmainən ˈtsɪmɐʃlʏsl fεɐˈloːrən
Rozbiłem wazon/Zepsułem krzesło. Bardzo mi przykro.
Ich habe eine Vase/einen Stuhl zerschlagen. Es tut mir sehr leid.
ɪç ˈhaːbə ˈainə ˈvaːzə/ˈainən ʃtuːl tsεɐˈʃlaːgn εs tuːt miːɐ zeːɐ lait
Do której godziny powinniśmy opuścić pokój?
Bis wann sollen wir das Zimmer verlassen?
bɪs van ˈzɔlən viːɐ das ˈtsɪmɐ fεɐˈlasn?
Czy przed wyjazdem musimy posprzątać pokój?
Müssen wir vor der Abreise das Zimmer aufräumen?
ˈmʏsn viːɐ foːɐ deːɐ ˈapraizə das ˈtsɪmɐ ˈaufrɔymən?
Gdzie znajdę ścierkę i wiaderko?
Wo finde ich einen Lappen und einen Eimer?
voː ˈfɪndə ɪç ˈainən ˈlapn ʊnt ˈainən ˈaimɐ?
Czy gdzieś w okolicy można zrobić zakupy?
Kann man hier in der Nähe einkaufen?
kan man hiːɐ ɪn deːɐ ˈnεːə ˈainkaufn?
pensjonat
e Pension
pɑ̃ˈzioːn
nocleg ze śniadaniem, B&B
Übernachtung mit Frühstück
yːbɐˈnaxtʊŋ mɪt ˈfryːʃtʏk
podłoga
r Fußboden
ˈfuːsboːdn
podłoga drewniana
r Holzfußboden
ˈhɔltsfuːsboːdn
podłoga pływająca
r Parkettboden
parˈkεtboːdn
podłoga korkowa
r Korkboden
ˈkɔrkboːdn
parkiet
s Parkett
parˈkεt
linoleum
s Linoleum
ˈlinoːleʊm
posadzka z płytek
r Fliesenboden
ˈfliːznboːdn
flizy, płytki
e Fliesen
ˈfliːzn
ściana
e Wand
vant
tapeta
e Tapete
taˈpeːtə
sufit
e Decke
ˈdεkə
drzwi
e Tür
tyːɐ
drzwi harmonijkowe
e Falttür
ˈfalttyːɐ
drzwi przesuwne
e Schiebetür
ˈʃiːbətyːɐ
drzwi wahadłowe
e Schwingtür
ˈʃvɪŋtyːɐ
próg
e Schwelle
ˈʃvεlə
okno
s Fenster
ˈfεnstɐ
okno przesuwane pionowo
s Schiebefenster
ˈʃiːbəfεnstɐ
okno francuskie
französisches Fenster
franˈtsøːzɪʃəs ˈfεnstɐ
parapet
e Fensterbank
ˈfεnstɐbaŋk
gzyms
r Sims
zɪms
futryna
e Zarge
ˈtsargə
zawias (drzwiowy)
e Angel
ˈaŋl
wizjer, judasz
s Guckloch
ˈgʊklɔx
zamek
s Schloss
ʃlɔs
zamek zabezpieczający
s Sicherheitsschloss
ˈzɪçɐhaitsʃlɔs
zamek cylindryczny
s Zylinderschloss
tsiˈlɪndɐʃlɔs
kłódka
s Vorhängeschloss
ˈfoːɐhεŋəʃlɔs
klucz
r Schlüssel
ˈʃlʏsl
klamka
e Klinke
ˈklɪŋkə
gałka drzwiowa
r Türknauf
ˈtyːɐknauf