Kąpielisko, basen, plaża

Kąpielisko, basen, plaża

Schwimmbad, Strand
Czy gdzieś w pobliżu jest basen lub kąpielisko?
Gibt es hier ein Schwimmbad oder Freibad?
gipt εs hiːɐ ain ˈʃvɪmbaːt ˈoːdɐ ˈfraibaːt?
Czy w okolicy jest jakiś park wodny?
Gibt es in der Nähe einen Aquapark?
gipt εs ɪn deːɐ ˈnεːə ˈainən ˈakvapark?
Ile kosztuje wstęp?
Was kostet der Eintritt?
vas ˈkɔstət deːɐ ˈaintrɪt?
Gdzie są toalety/prysznice?
Wo sind hier Toiletten/Duschen bitte?
voː zɪnt hiːɐ toaˈlεtn/ˈduːʃn ˈbɪtə?
Czy mogę wypożyczyć dmuchany materac?
Kann man hier eine Luftmatratze leihen?
kan man hiːɐ ˈainə ˈlʊftmatratsə ˈlaiən?
Jak głęboki jest ten basen?
Wie tief ist dieses Schwimmbecken?
viː tiːf ɪst ˈdiːzəs ˈʃvɪmbεkn?
Czy można tutaj skakać do wody?
Darf man hier ins Wasser springen?
darf man hiːɐ ɪns ˈvasɐ ˈʃprɪŋən?
Przed wejściem do basenu należy wziąć prysznic.
Duschen Sie sich vor dem Betreten des Schwimmbeckens, bitte.
ˈduːʃn ziː zɪç foːɐ deːm bəˈtreːtn dεs ˈʃvɪmbεknsˌ ˈbɪtə
Czy jest tu basen z przeciwprądem?
Gibt es hier einen Pool mit Gegenstromanlage?
gipt εs hiːɐ ˈainən puːl mɪt ˈgeːgnʃtroːmanlaːgə?
Chcesz zjechać na zjeżdżalni?
Willst du rutschen gehen?
vɪlst duː ˈrʊtʃn ˈgeːən?
Czy mogę wejść do brodzika z moim rocznym dzieckiem?
Darf ein einjähriges Kind ins Planschbecken?
darf ain ˈainjεːrɪgəs kɪnt ɪns ˈplanʃbεkn?
Może poszlibyśmy na plażę?
Hast du Lust, an den Strand zu gehen?
hast duː lʊstˌ an deːn ʃtrant tsuː ˈgeːən?
Czy ten hotel ma własną plażę?
Hat dieses Hotel einen eigenen Strand?
hat ˈdiːzəs hoˈtεl ˈainən ˈaigənən ʃtrant?
Jak możemy się dostać na publiczną plażę?
Wie kommen wir an den öffentlichen Strand?
viː ˈkɔmən viːɐ an deːn ˈœfntlɪçn ʃtrant?
Wolę plaże piaszczyste od kamienistych.
Ich mag lieber Sandstrand als Kieselstrand.
ɪç maːk ˈliːbɐ ˈzantʃtrant als ˈkiːzlʃtrant
Szukamy plaży z łagodnym zejściem do morza.
Wir suchen einen Strand mit flachem Einstieg ins Wasser.
viːɐ ˈzuːxn ˈainən ʃtrant mɪt ˈflaxm ˈainʃtiːk ɪns ˈvasɐ
Czy można tutaj wynająć łódkę?
Kann man hier ein Boot mieten?
kan man hiːɐ ain boːt ˈmiːtn?
Chciałbym wypożyczyć leżak na cały tydzień.
Ich möchte einen Liegestuhl für die ganze Woche mieten.
ɪç ˈmœçtə ˈainən ˈliːgəʃtuːl fyːɐ diː ˈgantsə ˈvɔxə ˈmiːtn
Czy wypożyczają państwo również parasole?
Verleihen Sie auch Sonnenschirme?
fεɐˈlaiən ziː aux ˈzɔnənʃɪrmə?
Ile kosztuje wypożyczenie skutera wodnego?
Wie viel zahlt man für einen Jet-Ski?
viː fiːl tsaːlt man fyːɐ ˈainən ˈdʒεtski?
Chcielibyśmy spróbować parasailingu.
Wir möchten Parasailing probieren.
viːɐ ˈmœçtn ˈpærəseɪlɪŋ proˈbiːrən
Chodźmy popływać/wykąpać się!
Gehen wir schwimmen/baden!
ˈgeːən viːɐ ˈʃvimən/ˈbaːdn!
Morze jest zbyt wzburzone.
Das Meer ist zu unruhig.
das meːɐ ɪst tsuː ˈʊnruːɪç
Nie oddalaj się zbytnio od brzegu.
Schwimm nicht zu weit vom Ufer weg.
ˈʃvɪm nɪçt tsuː vait fɔm ˈuːfɐ vεk
Do brodzenia w wodzie lepiej założyć sandały.
Zum Planschen ziehen Sie lieber Sandalen an.
tsʊm ˈplanʃn ˈtsiːən ziː ˈliːbɐ zanˈdaːlən an
Chyba nadepnąłem na jeżowca.
Ich bin jetzt wohl in einen Seeigel getreten.
ɪç bɪn jεtst voːl ɪn ˈainən ˈzeː|iːgl gəˈtreːtn
Chcę się opalać.
Ich möchte mich sonnen.
ɪç ˈmœçtə mɪç ˈzɔnən
Czy mogę się tu opalać topless?
Darf man hier oben ohne sonnen?
darf man hiːɐ ˈoːbn ˈoːnə ˈzɔnən?
Jest gdzieś w pobliżu plaża dla nudystów?
Gibt es hier einen FKK-Strand?
gipt εs hiːɐ ˈainən εfkaːˈkaːʃtrant?
Czy posmarowałeś się kremem do opalania?
Hast du dich mit Sonnencreme eingekremt?
hast duː dɪç mɪt ˈzɔnənkreːm ˈaingəkremt?
Czy mógłbyś posmarować mi plecy (kremem)?
Kannst du mir den Rücken (mit Sonnencreme) einkremen?
kanst duː miːɐ deːn ˈrʏkn (mɪt ˈzɔnənkreːm) ˈainkreːmən?
Piękna opalenizna!
Du bist schön braun.
duː bɪst ʃøːn braun
Spaliłem sobie ramiona.
Ich habe mir die Schultern verbrannt.
ɪç ˈhaːbə miːɐ diː ˈʃʊltɐn fεɐˈbrant
Masz spalone plecy.
Dein Rücken ist verbrannt.
dain ˈrʏkn ɪst fεɐˈbrant
Zakopiesz mnie w piasku?
Kannst du mich in Sand vergraben?
kanst duː mɪç ɪn zant fεɐˈgraːbn?
Czy można tutaj zbierać muszle?
Darf man hier Muscheln sammeln?
darf man hiːɐ ˈmʊʃln ˈzamln?
Zakaz kąpieli
Baden verboten
ˈbaːdn fεɐˈboːtn
Zakaz skakania do wody
Springen verboten
ˈʃprɪŋən fεɐˈboːtn
pływacy
Schwimmer
ˈʃvɪmɐ
osoby nieumiejące pływać
Nichtschwimmer
ˈnɪçtʃvɪmɐ
kąpielisko
s Freibad
ˈfraibaːt
kryty basen
e Schwimmhalle
ˈʃvɪmhalə
park wodny
r Aquapark
ˈakvapark
brodzik
s Planschbecken
ˈplanʃbεkn
przebieralnia
e Umkleidekabine
ˈʊmklaidəkabiːnə
prysznice
e Duschen
ˈduːʃn
kąpielówki
e Badehose
ˈbaːdəhoːzə
kostium kąpielowy
r Badeanzug
ˈbaːdə|antsuːk
dwuczęściowy kostium kąpielowy
zweiteiliger Badeanzug
ˈtsvaitailɪgɐ ˈbaːdə|antsuːk
bikini
r Bikini
biˈkiːni
ręcznik plażowy
s Badetuch
ˈbaːdətuːx
czepek kąpielowy
e Bademütze
ˈbaːdəmʏtsə
koło do pływania
r Schwimmgürtel, r Schwimmring
ˈʃvɪmgʏrtlˌ ˈʃvɪmrɪŋ
łódź
s Boot
boːt
rower wodny
s Tretboot
ˈtreːtboːt
płetwy
e (Schwimm)Flossen
(ˈʃvɪm)ˈflɔsn
maska do nurkowania
e Taucherbrille
ˈtauxɐbrɪlə
materac dmuchany
e Luftmatratze
ˈlʊftmatratsə
leżak
r Liegestuhl
ˈliːgəʃtuːl
parasol (plażowy)
r Strandschirm
ˈʃtrantʃɪrm
skuter wodny
r Jet-Ski
ˈdʒεtski
narty wodne
e Wasserski
ˈvasɐʃiː
budka z jedzeniem
r Imbiss
ˈɪmbɪs