Wypadek

Wypadek

Autounfall
Mieliśmy wypadek.
Wir hatten einen Unfall.
viːɐ ˈhatn ˈainən ˈʊnfal
Proszę wezwać policję/karetkę.
Rufen Sie die Polizei/Ambulanz.
ˈruːfn ziː diː poliˈtsai/ambuˈlants
Jedna osoba jest ranna.
Wir haben hier einen Verletzten.
viːɐ ˈhaːbn hiːɐ ˈainən fεɐˈlεtstn
Chyba mam złamaną rękę/nogę.
Ich habe mir wohl den Arm/das Bein gebrochen.
ɪç ˈhaːbə miːɐ voːl deːn arm/das bain gəˈbrɔxn
Nie mogę ruszać nogami.
Ich kann meine Beine nicht bewegen.
ɪç kan ˈmainə ˈbainə nɪçt bəˈveːgn
Potrąciłem rowerzystę/pieszego.
Ich habe einen Radfahrer/Fußgänger angefahren.
ɪç ˈhaːbə ˈainən ˈraːtfaːrɐ/ˈfuːsgεŋɐ ˈangəfaːrən
Nie zauważyłem go.
Ich habe ihn nicht gesehen.
ɪç ˈhaːbə iːn nɪçt gəˈzeːən
Wyskoczył niespodziewanie zza samochodu.
Er ist plötzlich hinter einem Auto aufgetaucht.
eːɐ ɪst ˈplœtslɪç ˈhɪntɐ ˈainəm ˈauto ˈaufgətauxt
Wybiegł mi przed samochód.
Er ist in mein Auto hineingelaufen.
eːɐ ɪst ɪn main ˈauto hɪnˈaingəlaufn
Przejechał na czerwonym świetle.
Er ist bei Rot gefahren.
eːɐ ɪst bai roːt gəˈfaːrən
Nie, nie piłem. (alkoholu)
Nein, ich habe nicht getrunken.
nainˌ ɪç ˈhaːbə nɪçt gəˈtrʊŋkn
Ukradziono mi/nam samochód.
Mein/Unser Auto wurde gestohlen.
main/ˈʊnzɐ ˈauto ˈvʊrdə gəˈʃtoːlən
Założono mi blokadę (na koło).
Ich habe eine Kralle bekommen.
ɪç ˈhaːbə ˈainə ˈkralə bəˈkɔmən
Mój samochód został odholowany.
Mein Auto wurde abgeschleppt.
main ˈauto ˈvʊrdə ˈapgəʃlεpt
Zatrzasnąłem kluczyki w samochodzie.
Ich habe meine Schlüssel im Auto eingeschlossen.
ɪç ˈhaːbə ˈmainə ˈʃlʏsl ɪm ˈauto ˈaingəʃlɔsn
Utknęliśmy w korku.
Wir sind im Stau stecken geblieben.
viːɐ zɪnt ɪm ʃtau ˈʃtεkn gəˈbliːbn
Złapałem gumę.
Ich habe einen Platten.
ɪç ˈhaːbə ˈainən ˈplatn
Mój samochód wypadł/zjechał z drogi.
Ich rutschte von der Straße.
ɪç ˈrʊtʃtə fɔn deːɐ ˈʃtraːsə
Mój samochód ugrzązł w błocie/w śniegu.
Ich bin im Schlamm/Schnee stecken geblieben.
ɪç bɪn ɪm ʃlam/ʃneː ˈʃtεkn gəˈbliːbn
Zwierzę wyskoczyło mi przed maskę.
Ein Tier lief mir in den Weg.
ain tiːɐ liːf miːɐ ɪn deːn veːk
Musiałem gwałtownie zahamować.
Ich musste scharf bremsen.
ɪç ˈmʊstə ʃarf ˈbrεmzn
Kierowca z tyłu najechał na mnie.
Der Fahrer hinter mir hat mich angestoßen.
deːɐ ˈfaːrɐ ˈhɪntɐ miːɐ hat mɪç ˈangəʃtoːsn
Kierowca przede mną nagle skręcił.
Der Fahrer vor mir bog plötzlich ab.
deːɐ ˈfaːrɐ foːɐ miːɐ boːk ˈplœtslɪç ap
Zawiodły hamulce.
Meine Bremsen haben versagt.
ˈmainə ˈbrεmzn ˈhaːbn fεɐˈzaːkt
Miałem pierwszeństwo (przejazdu).
Ich hatte die Vorfahrt.
ɪç ˈhatə diː ˈfoːɐfaːɐt
Inny kierowca wypchnął mnie z drogi.
Ein anderer Fahrer hat mich von der Straße gedrängt.
ain ˈandərɐ ˈfaːrɐ hat mɪç fɔn deːɐ ˈʃtraːsə gəˈdrεŋt
Kierowca, który spowodował wypadek, uciekł.
Der Fahrer, der den Unfall verursacht hat, ist geflüchtet.
deːɐ ˈfaːrɐˌ deːɐ deːn ˈʊnfal fεɐˈ|uːɐzaxt hatˌ ɪst geˈflyːçtət