Wypełnianie formularzy

Wypełnianie formularzy

Formular, Personalien
Proszę wypełnić ten formularz.
Füllen Sie dieses Formular aus.
ˈfʏlən ziː ˈdiːzəs fɔrmuˈlaːɐ aus
Proszę pisać drukowanymi literami.
Schreiben Sie in Blockschrift.
ˈʃraibn ziː ɪn ˈblɔkʃrɪft
Co mam tutaj wpisać?
Was kommt hierhin?
vas kɔmt ˈhiːɐhɪn?
Czy mam wypełnić wszystkie pola?
Muss ich alle Felder ausfüllen?
mʊs ɪç ˈalə ˈfεldɐ ˈausfʏlən?
Mój długopis nie pisze.
Mein Kuli schreibt nicht.
main ˈkuːli ˈʃraipt nɪçt
Czy mogę pożyczyć długopis?
Könnten Sie mir einen Kugelschreiber leihen?
ˈkœntn ziː miːɐ ˈainən ˈkuːglʃraibɐ ˈlaiən?
Pomyliłem się., Zrobiłem błąd.
Ich habe es falsch geschrieben.
ɪç ˈhaːbə εs falʃ gəˈʃriːbn
Czy mogę to przekreślić?
Kann ich es durchstreichen?
kan ɪç εs ˈdʊrçʃtraiçn?
Czy mogę dostać nowy formularz?
Kann ich ein neues Formular bekommen?
kan ɪç ain ˈnɔyəs fɔrmuˈlaːɐ bəˈkɔmən?
Gdzie mam to podpisać?
Wo soll ich es unterschreiben?
voː zɔl ɪç εs ʊntɐˈʃraibn?
Vorname und Familienname
Imię i nazwisko
Geburtsname
Nazwisko panieńskie
Geburtsdatum
Data urodzenia
Alter
Wiek
Geburtsort
Miejsce urodzenia
Geschlecht
Płeć
Mann
Mężczyzna
Frau
Kobieta
Wohnort
Miejsce zamieszkania
Adresse
Adres
Nebenwohnsitz/Hauptwohnsitz
Adres tymczasowy/stały
Straße
Ulica
Hausnummer
Numer domu
Postleitzahl
Kod pocztowy
Familienstand
Stan cywilny
Ledig
Kawaler, Panna
Verheiratet
Żonaty, Zamężna
Verwitwet
Wdowiec, Wdowa
Geschieden
Rozwiedziony, Rozwiedziona
Partner, Partnerin
Konkubent, Konkubina
Familienangehörige
Osoby na utrzymaniu
Staatsbürgerschaft
Obywatelstwo
Nationalität
Narodowość
Pass-Nr.
Numer paszportu
Personalausweis-Nr.
Numer dowodu tożsamości
Führerschein-Nr.
Numer prawa jazdy
Ausstellungsort
Miejsce wydania
Ausstellungsbehörde
Wydany przez...
Ausstellungsdatum
Data wystawienia
Gültig bis...
Data ważności...
Unterschrift
Podpis
Nichtzutreffendes streichen.
Niepotrzebne skreślić.
Bitte frei lassen.
Nie wypełniać.