Pogoda

Pogoda

Wetter
Jaka będzie pogoda?
Wie wird das Wetter?
viː vɪrt das ˈvεtɐ?
Jaka jest prognoza pogody na dzisiaj?
Wie ist die Vorhersage für heute?
viː ɪst diː foːɐˈheːɐzaːgə fyːɐ ˈhɔytə?
Przewidywane jest zachmurzenie.
Es sollte bewölkt sein.
εs ˈzɔltə bəˈvœlkt zain
Jest ładna pogoda.
Das Wetter ist schön.
das ˈvεtɐ ɪst ʃøːn
Świeci słońce.
Die Sonne scheint.
diː ˈzɔnə ʃaint
Jest bezchmurnie.
Es ist heiter.
εs ɪst ˈhaitɐ
Jest pochmurno/mglisto.
Es ist bedeckt/neblig.
εs ɪst bəˈdεkt/ˈneːblɪç
Jest brzydka pogoda.
Es ist unfreundlich.
εs ɪst ˈʊnfrɔyntlɪç
Zanosi się na deszcz.
Es sieht nach Regen aus.
εs ziːt naːx ˈreːgn aus
Spodziewane są gwałtowne burze.
Es sind starke Gewitter zu erwarten.
εs zɪnt ˈʃtarkə gəˈvɪtɐ tsuː εɐˈvartn
Zapowiadają burzę śnieżną.
Es soll ein Schneesturm kommen.
εs zɔl ain ˈʃneːʃtʊrm ˈkɔmən
Pada deszcz/Pada śnieg/Mży.
Es regnet/schneit/nieselt.
εs ˈreːgnət/ʃnait/ˈniːzlt
Kropi.
Es tröpfelt.
εs ˈtrœpflt
Leje.
Es gießt.
εs giːst
Zaczyna padać.
Es fängt an zu regnen.
εs fεŋt an tsuː ˈreːgnən
Jak długo ma padać?
Wie lange soll es regnen?
viː ˈlaŋə zɔl εs ˈreːgnən?
Przestało padać.
Es hat aufgehört zu regnen.
εs hat ˈaufgəhøːɐt tsuː ˈreːgnən
Napadało dużo śniegu.
Es ist viel Schnee gefallen.
εs ɪst fiːl ʃneː gəˈfalən
Drogi są nieprzejezdne z powodu opadów śniegu.
Die Straßen sind mit Schnee blockiert.
diː ˈʃtraːsn zɪnt mɪt ʃneː blɔˈkiːɐt
Wieje silny wiatr.
Es weht ein starker Wind.
εs veːt ain ˈʃtarkɐ vɪnt
Jaka jest temperatura (na wysokości 1000 metrów)?
Wie viel Grad sind es (in 1000 Meter Höhe)?
viː fiːl graːt zɪnt εs (ɪn ˈtauznt ˈmeːtɐ ˈhøːə)paradɔnˈtoːzə
Jest dziesięć stopni poniżej/powyżej zera.
Es sind zehn Grad unter/über Null.
εs zɪnt tseːn graːt ˈʊntɐ/ˈyːbɐ nʊl
Jest strasznie gorąco.
Es ist schrecklich heiß.
εs ɪst ˈʃrεklɪç hais
Na dworze jest zimno.
Draußen ist es kalt.
ˈdrausn ɪst εs kalt
Jest mroźno.
Es friert.
εs friːɐt
Czy w nocy bywają tutaj przymrozki?
Friert es hier nachts?
friːɐt εs hiːɐ naxts?
Błyska się.
Es blitzt.
εs ˈblɪtst
Ochłodziło się.
Es hat sich abgekühlt.
εs hat zɪç ˈapgəkyːlt
Jest coraz zimniej.
Es wird kälter.
εs vɪrt ˈkεltɐ
Ociepla się.
Es wird wärmer.
εs vɪrt ˈvεrmɐ
Poczekamy, aż przestanie padać.
Wir warten, bis der Regen aufhört.
viːɐ ˈvartnˌ bɪs deːɐ ˈreːgn ˈaufhøːɐt
Mam nadzieję, że nie zmokniemy.
Hoffentlich werden wir nicht nass.
ˈhɔfntlɪç ˈveːɐdn viːɐ nɪçt nas
Jeśli nie będzie padać...
Falls es nicht regnet...
fals εs nɪçt ˈreːgnət
Jeśli pogoda się utrzyma...
Wenn sich das Wetter hält...
vεn zɪç das ˈvεtɐ hεːlt
Pójdziemy niezależnie od pogody.
Wir gehen bei jedem Wetter.
viːɐ ˈgeːən bai ˈjeːdəm ˈvεtɐ
Morze jest zbyt wzburzone.
Das Meer ist zu unruhig.
das meːɐ ɪst tsuː ˈʊnruːɪç
bezchmurnie
heiter
ˈhaitɐ
zachmurzenie umiarkowane
teilweise bedeckt
ˈtailvaizə bəˈdεkt
pochmurno
wolkig
ˈvɔlkɪç
zachmurzone
bewölkt
bəˈvœlkt
mgła
r Nebel
ˈneːbl
zamglenie
r Dunst
dʊnst
(słabe) opady deszczu
(kurze) Schauer
(ˈkʊrtsə) ˈʃauɐ
(intensywne) opady deszczu
(starker) Regen
(ˈʃtarkɐ) ˈreːgn
(intensywne) opady śniegu
(heftige) Schneefälle
(ˈhεftɪgə) ˈʃneːfεlə
gradobicie
r Hagel
ˈhaːgl
śnieg z deszczem
r Schneeregen
ˈʃneːreːgn
gołoledź
s Glatteis
ˈglat|ais
wiatr
r Wind
vɪnt
wietrznie
windig
ˈvɪndɪç
cisza na morzu
e Windstille
ˈvɪntʃtɪlə
powiew wiatru
e Brise
ˈbriːzə
huragan
r Orkan
ɔrˈkaːn
wiatr z północnego zachodu
r Nordwestwind
nɔrtˈvεstvɪnt