Narciarstwo

Narciarstwo

Skifahren
Chcielibyśmy pojeździć na nartach.
Wir möchten Ski fahren.
viːɐ ˈmœçtn ʃiː ˈfaːrən
Czy jest tu wypożyczalnia nart?
Gibt es hier einen Skiverleih?
gipt εs hiːɐ ˈainən ˈʃiːfεɐlai?
Chciałbym wypożyczyć dwie pary nart.
Ich würde gern zwei Paar Ski leihen.
ɪç ˈvʏrdə ˈgεrn tsvai paːɐ ʃiː ˈlaiən
Potrzebuję dłuższych/krótszych nart.
Ich brauche längere/kürzere Ski.
ɪç ˈbrauxə ˈlεŋərə/ˈkʏrtsərə ʃiː
Narty dla początkujących/zaawansowanych.
Etwas für Anfänger/Fortgeschrittene.
ˈεtvas fyːɐ ˈanfεŋɐ/ˈfɔrtgəʃrɪtənə
Czy mają państwo również narty dla dzieci?
Haben Sie auch Kinderski?
ˈhaːbn ziː aux ˈkɪndɐʃiː?
Te buty narciarskie są na mnie za małe/duże.
Die Skischuhe sind mir zu klein/groß.
diː ˈʃiːʃuːə zɪnt miːɐ tsuː klain/groːs
Czy trzeba mieć również kask?
Müssen wir auch Skihelme tragen?
ˈmʏsn viːɐ aux ˈʃiːhεlmə ˈtraːgn?
Do kiedy należy oddać narty?
Bis wann sollen wir die Skier zurückgeben?
bɪs van ˈzɔlən viːɐ diː ˈʃiːɐ tsuˈrʏkgeːbn?
Szukam serwisu narciarskiego.
Ich suche einen Skiservice.
ɪç ˈzuːxə ˈainən ˈʃiːsœːɐvɪs
Moje wiązania nie są dobrze wyregulowane.
Meine Skibindung ist wohl falsch eingestellt.
ˈmainə ˈʃiːbindʊŋ ɪst voːl falʃ ˈaingəʃtεlt
Czy mógłby pan mi je wyregulować?
Könnten Sie sie mir einstellen?
ˈkœntn ziː ziː miːɐ ˈainʃtεlən?
Potrzebuję naostrzyć krawędzie.
Könnten Sie mir die Kanten schleifen?
ˈkœntn ziː miːɐ diː ˈkantn ˈʃlaifn?
Czy mógłby pan/mogłaby pani pożyczyć mi wosku?
Könnten Sie mir bitte Ihr Skiwachs leihen?
ˈkœntn ziː miːɐ ˈbɪtə iːɐ ˈʃiːvaks ˈlaiən?
Czy są tu też trasy dla początkujących?
Sind hier auch Pisten für Anfänger?
zɪnt hiːɐ aux ˈpɪstn fyːɐ ˈanfεŋɐ?
Którą trasę poleca pan zaawansowanym narciarzom?
Welche Piste würden Sie für Fortgeschrittene empfehlen?
ˈvεlçə ˈpɪstə ˈvʏrdn ziː fyːɐ ˈfɔrtgəʃrɪtənə εmˈpfeːlən?
Która trasa zjazdowa jest najdłuższa?
Welche Piste ist die längste?
ˈvεlçə ˈpɪstə ɪst diː ˈlεŋstə?
Czy jest tam dosyć śniegu?
Gibt es dort genug Schnee?
gipt εs dɔrt gəˈnuːk ʃneː?
Ile kosztuje dzienny/tygodniowy karnet na wyciąg?
Wie viel kostet ein Tagesskipass/7-Tage-Skipass?
viː fiːl ˈkɔstət ain ˈtaːgəsʃiːpas/ˈziːbntaːgəʃiːpas?
Czy karnet jest ważny na wszystkich trasach zjazdowych?
Ist der Skipass für alle diese Pisten gültig?
ɪst deːɐ ˈʃiːpas fyːɐ ˈalə ˈdiːzə ˈpɪstn ˈgʏltɪç?
Gdzie jest najbliższy wyciąg narciarski?
Wo ist der nächste Skilift hier?
voː ɪst deːɐ ˈnεːçstə ˈʃiːlɪft hiːɐ?
Jak dostać się na wyciąg (narciarski)?
Wie kommen wir zu dem Skilift?
viː ˈkɔmən viːɐ tsuː deːm ˈʃiːlɪft?
Ile kosztuje jeden zjazd?
Was kostet eine Fahrt?
vas ˈkɔstət ˈainə faːɐt?
Wyciąg nieczynny
Skilift (ist) außer Betrieb.
ˈʃiːlɪft (ɪst) ˈausɐ bəˈtriːp
Uwaga, oblodzony śnieg.
Vorsichtig, der Schnee ist angefroren.
ˈfoːɐzɪçtɪçˌ deːɐ ʃneː ɪst ˈangəfroːrən
Czy istnieje niebezpieczeństwo zejścia lawiny?
Besteht hier Lawinengefahr?
bəˈʃteːt hiːɐ laˈviːnəngəfaːɐ?
Mojego przyjaciela zasypała lawina!
Mein Freund wurde von einer Lawine verschüttet.
main frɔynt ˈvʊrdə fɔn ˈainɐ laˈviːnə fεɐˈʃʏtət
Gdzie możemy zostawić narty?
Wo können wir unsere Skier abstellen?
voː ˈkœnən viːɐ ˈʊnzərə ˈʃiːɐ ˈapʃtεlən?
Czy można tutaj wypożyczyć skuter śnieżny?
Kann man hier ein Schneemobil leihen?
kan man hiːɐ ain ˈʃneːmobiːl ˈlaiən?
narciarstwo zjazdowe
e Abfahrt
ˈapfaːɐt
narciarstwo biegowe
r Langlauf
ˈlaŋlauf
skoki narciarskie
s Skispringen
ˈʃiːʃprɪŋen
narciarstwo akrobatyczne
s Trickskilaufen
ˈtrɪkʃiːlaufn
jazda po muldach
s Buckelpistenfahren
ˈbʊklpɪstnfaːrən
narty
e Ski
ʃiː
biegówki
e Langlaufski
ˈlaŋlaufʃiː
narty zjazdowe
e Abfahrtsski
ˈapfaːɐtʃiː
snowboard
s Snowboard
ˈsnoʊbɔːɐt
buty narciarskie
e Skischuhe
ˈʃiːʃuːə
wiązanie
e Bindung
ˈbɪndʊŋ
spodnie narciarskie
e Keilhose
ˈkailhoːzə
wyciąg krzesełkowy
r Sessellift
ˈzεsllɪft
kolej kabinowa/gondolowa
e Kabinenseilbahn
ˈkabiːnənzailbaːn
wyciąg narciarski
r Skilift
ˈʃiːlɪft
wyciąg orczykowy
r Schlepplift
ˈʃlεplɪft
wosk narciarski
s Skiwachs
ˈʃiːvaks
ciężki śnieg
r Pappschnee
ˈpapʃneː
puszysty śnieg
r Pulverschnee
ˈpʊlvɐʃneː
zmrożony śnieg
r Harsch
harʃ
sztuczny śnieg
r Kunstschnee
ˈkʊnstʃneː
armatka śniegowa
e Schneekanone
ˈʃneːkanoːnə
sztuczne naśnieżanie
(künstliche) Beschneiung
(ˈkʏnstlɪçə) bəˈʃnaiʊŋ
trasa zjazdowa
e Piste
ˈpɪstə
trasa zielona
grüne Piste
ˈgryːnə ˈpɪstə
trasa niebieska
blaue Piste
ˈblauə ˈpɪstə
trasa czerwona
rote Piste
ˈroːtə ˈpɪstə
trasa czarna
schwarze Piste
ˈʃvartsə ˈpɪstə
karnet na wyciąg
r Skipass
ˈʃiːpas
karnet dzienny
r Tagesskipass
ˈtaːgəsʃiːpas
karnet tygodniowy
r 7-Tage-Skipass
ˈziːbntaːgəʃiːpas
Bergwacht
Górskie Pogotowie Ratunkowe
Skifahren verboten
Zakaz zjeżdżania na nartach
Lawinengefahr
Niebezpieczeństwo zejścia lawiny
Skipiste gesperrt
Trasa zjazdowa zamknięta
Fahrt außerhalb der Piste verboten.
Zakaz zjeżdżania z trasy