Na poczcie

Na poczcie

Auf der Post
Chciałbym wysłać list polecony.
Ich möchte einen Einschreibebrief abschicken.
ɪç ˈmœçtə ˈainən ˈainʃraibəbriːf ˈapʃɪkn
Wysłać zwykle, proszę.
Normal, bitte.
nɔrˈmaːlˌ ˈbɪtə
Poproszę kopertę/znaczek.
Einen Umschlag/Eine Briefmarke, bitte.
ˈainən ˈʊmʃlaːk/ˈainə ˈbriːfmarkəˌ ˈbɪtə
Jaki znaczek jest potrzebny na...?
Welche Briefmarke braucht man nach...?
ˈvεlçə ˈbriːfmarkə brauxt man naːx?
Jaka jest opłata za list do...?
Was kostet ein Brief nach...?
vas ˈkɔstət ain briːf naːx?
W którym okienku nadaje się paczki?
Wo ist der Paketschalter?
voː ɪst deːɐ paˈkeːtʃaltɐ?
poczta
e Post
pɔst
list
r Brief
briːf
pocztówka
e Postkarte
ˈpɔstkartə
koperta
r (Brief)Umschlag
(briːf)ˈʊmʃlaːk
paczka
s Paket
paˈkeːt
znaczek
e Briefmarke
ˈbriːfmarkə
adres
e Adresse
aˈdrεsə
ulica
e Straße
ˈʃtraːsə
miasto
e Stadt
ʃtat
kod pocztowy
e PLZ
peː|εlˈtsεt
doręczenie
e Zustellung
ˈtsuːʃtεlʊŋ
poleconym
per Einschreiben
pεr ˈainʃraibn
pocztą lotniczą
mit Luftpost
mɪt ˈlʊftpɔst
priorytetem
express
εksˈprεs