Status cywilny

Status cywilny

Familienstand
Czy jest pani mężatką/pan żonaty?
Sind Sie verheiratet?
zɪnt ziː fεɐˈhairaːtət?
Od jak dawna jest pani zamężna/pan żonaty?
Wie lange sind Sie verheiratet?
viː ˈlaŋə zɪnt ziː fεɐˈhairaːtət?
Jestem kawalerem/rozwiedziony.
Ich bin ledig/geschieden.
ɪç bɪn ˈleːdɪç/gəˈʃiːdn
Czy ma pan(i) partnerkę/partnera?
Haben Sie eine Freundin/einen Freund?
ˈhaːbn ziː ˈainə ˈfrɔyndɪn/ˈainən frɔynt?
Tak. Spotykamy się od pięciu lat.
Ja. Wir sind seit fünf Jahren zusammen.
jaː viːɐ zɪnt zait fʏnf ˈjaːrən tsuˈzamən
Czy poprosiłeś ją już o rękę?
Hast du ihr schon einen Heiratsantrag gemacht?
hast duː iːɐ ʃoːn ˈainən ˈhairaːts|antraːk gəˈmaxt?
Zaręczyliśmy się w lecie.
Wir haben uns im Sommer verlobt.
viːɐ ˈhaːbn ʊns ɪm ˈzɔmɐ fεɐˈloːpt
Pobraliśmy się na wiosnę.
Wir haben in diesem Frühling geheiratet.
viːɐ ˈhaːbn ɪn ˈdiːzəm ˈfryːlɪŋ gəˈhairatət
Gdzie się poznaliście?
Wo habt ihr euch kennengelernt?
voː haːpt iːɐ ɔyç ˈkεnəngəlεrnt?
Jak długo są razem?
Wie lange sind sie schon zusammen?
viː ˈlaŋə zɪnt ziː ʃoːn tsuˈzamən?
Są razem już całkiem długo.
Sie sind schon ziemlich lange zusammen.
ziː zɪnt ʃoːn ˈtsiːmlɪç ˈlaŋə tsuˈzamən
Chcą się pobrać.
Sie wollen heiraten.
ziː ˈvɔlən ˈhairaːtn
Żyją w konkubinacie.
Sie leben (ohne Trauschein) zusammen.
ziː ˈleːbn (ˈoːnə ˈtrauʃain) tsuˈzamən
Zdradził ją.
Er war ihr untreu.
eːɐ vaːɐ iːɐ ˈʊntrɔy
Zdradzała go na prawo i lewo.
Sie ist andauernd fremdgegangen.
ziː ɪst ˈandauɐnt ˈfrεmtgəgaŋən
Zerwała z nim po dwóch latach.
Sie hat mit ihm nach zwei Jahren Schluss gemacht.
ziː hat mɪt iːm naːx tsvai ˈjaːrən ʃlʊs gəˈmaxt
Prawdopodobnie się rozwiodą.
Sie werden sich wahrscheinlich scheiden lassen.
ziː ˈveːɐdn zɪç vaːɐˈʃainlɪç ˈʃaidn ˈlasn
On już złożył pozew o rozwód.
Er hat schon den Scheidungsantrag gestellt.
eːɐ hat ʃoːn deːn ˈʃaidʊŋs|antraːk gəˈʃtεlt
Rozwiedli się po dziesięciu latach małżeństwa.
Sie ließen sich nach zehn Jahren Ehe scheiden.
ziː ˈliːsn zɪç naːx tseːn ˈjaːrən ˈeːə ˈʃaidn
Po miesiącu wróciła do niego.
Nach einem Monat ist sie zu ihm zurückgekehrt.
naːx ˈainəm ˈmoːnat ɪst ziː tsuː iːm tsuˈrʏkgəkeːɐt
Wyszła za mąż/Rozwiodła się po raz drugi.
Sie ist zum zweiten Mal verheiratet/geschieden.
ziː ɪst tsʊm ˈtsvaitn maːl fεɐˈhairaːtət/gəˈʃiːdn
Ponownie wyszła za mąż./Ponownie się ożenił.
Sie/Er hat wieder geheiratet.
ziː/eːɐ hat ˈviːdɐ gəˈhairatət
stanu wolnego, kawaler
ledig
ˈleːdɪç
stanu wolnego, panna
ledig
ˈleːdɪç
zaręczony
verlobt
fεɐˈloːpt
żonaty
verheiratet
fεɐˈhairaːtət
zamężna
verheiratet
fεɐˈhairaːtət
rozwiedziony/rozwiedziona
geschieden
gəˈʃiːdn
bezdzietny
kinderlos
ˈkɪndɐloːs
samotna matka
alleinerziehende Mutter
aˈlainεɐtsiːəndə ˈmʊtɐ
owdowiały/owdowiała
verwitwet
fεɐˈvɪtvət
wdowiec
r Witwer
ˈvɪtvɐ
wdowa
e Witwe
ˈvɪtvə
sierota
s Waisenkind, e Waise
ˈvaiznkɪntˌ ˈvaizə