Zaproszenie

Zaproszenie

Einladung
Zaproś ją gdzieś!
Lade sie ein!
ˈlaːdə ziː ain!
Masz czas jutro przed południem/wieczorem?
Hast du morgen Vormittag/Abend Zeit?
hast duː ˈmɔrgn ˈfoːɐmɪtaːk/ˈaːbnt tsait?
Nie mam na jutro żadnych planów.
Für morgen habe ich nichts vor.
fyːɐ ˈmɔrgn ˈhaːbə ɪç nɪçts foːɐ
Wpadniesz do mnie na chwilę?
Magst du kurz vorbeikommen?
maːkst duː kʊrts foːɐˈbaikɔmən?
Przyjdźcie do nas dzisiaj/jutro na kolację!
Kommt heute/morgen zu uns zum Abendessen.
kɔmt ˈhɔytə/ˈmɔrgn tsuː ʊns tsʊm ˈaːbnt|εsn
Możemy spotkać się jutro o piątej po południu?
Können wir uns morgen um fünf Uhr nachmittags treffen?
ˈkœnən viːɐ ʊns ˈmɔrgn ʊm fʏnf uːɐ ˈnaːxmɪtaːks ˈtrεfn?
Czy mogę zaprosić pana/panią na obiad/kolację?
Kann ich Sie zum Mittagessen/Abendessen einladen?
kan ɪç ziː tsʊm ˈmɪtaːk|εsn/ˈaːbnt|εsn ˈainlaːdn?
Czy pasuje panu/pani jutro o trzeciej?
Passt es Ihnen morgen um drei?
past εs ˈiːnən ˈmɔrgn ʊm drai?
Będę czekać na pana/panią koło szóstej.
Ich erwarte Sie gegen sechs (Uhr).
ɪç εɐˈvartə ziː ˈgeːgn zεks (uːɐ)
Wpadnę do ciebie koło wpół do ósmej.
Ich werde bei dir gegen halb acht vorbeikommen.
ɪç ˈveːɐdə bai diːɐ ˈgeːgn halp axt foːɐˈbaikɔmən
Będę u was o dziesiątej.
Um zehn bin ich bei euch.
ʊm tseːn bɪn ɪç bai ɔyç
Zadzwonię do ciebie później.
Ich rufe dich noch an.
ɪç ˈruːfə dɪç nɔx an
Najpóźniej jutro dam wam znać.
Ich gebe euch spätestens morgen Bescheid.
ɪç ˈgeːbə ɔyç ˈʃpεːtəstns ˈmɔrgn bəˈʃait
Przyjął nasze zaproszenie.
Er hat unsere Einladung angenommen.
eːɐ hat ˈʊnzərə ˈainlaːdʊŋ ˈangənɔmən
Dzięki za zaproszenie.
Vielen Dank für die Einladung.
ˈfiːlən daŋk fyːɐ diː ˈainlaːdʊŋ
Chętnie przyjdę.
Ich komme sehr gern.
ɪç ˈkɔmə zeːɐ ˈgεrn
Niestety, nie możemy przyjść.
Wir können leider nicht kommen.
viːɐ ˈkœnən ˈlaidɐ nɪçt ˈkɔmən
Coś mi wypadło.
Mir ist etwas dazwischengekommen.
miːɐ ɪst ˈεtvas daˈtsvɪʃngəkɔmən
Przełóżmy to na kiedy indziej.
Verschieben wir es auf ein anderes Mal.
fεɐˈʃiːbn viːɐ εs auf ain ˈandərəs maːl
Może innym razem.
Vielleicht ein anderes Mal.
fiˈlaiçt ain ˈandərəs maːl