Zwroty grzecznościowe

Zwroty grzecznościowe

Begrüßung und Anrede
Dzień dobry. (rano)
Guten Morgen.
ˈguːtn ˈmɔrgn
Dzień dobry.
Guten Tag., (ÖrD) Grüß Gott.
ˈguːtn taːkˌ gryːs gɔt
Cześć!, Hej!
Hallo.
haˈloː
Dzień dobry. (po południu)
Guten Nachmittag.
ˈguːtn ˈnaːxmɪtaːk
Dobry wieczór.
Guten Abend.
ˈguːtn ˈaːbnt
Dobranoc.
Gute Nacht.
ˈguːtə naxt
Przepraszam...
Entschuldigen Sie bitte...
εntˈʃʊldɪgn ziː ˈbɪtə
Czeka pan(i) na mnie?
Warten Sie auf mich?
ˈvartn ziː auf mɪç?
Miło pana/panią widzieć.
Schön Sie zu sehen.
ʃøːn ziː tsuː ˈzeːən
Dawno cię nie widziałem.
Ich habe dich lange nicht gesehen.
ɪç ˈhaːbə dɪç ˈlaŋə nɪçt gəˈzeːən
Jak się pan(i) miewa?
Wie geht's Ihnen?
viː geːts ˈiːnən?
Jak leci?, Co słychać?
Wie geht's?
viː geːts?
Jak się miewa pana/pani rodzina?
Wie geht es Ihrer Familie?
viː geːt εs ˈiːrɐ faˈmiːliə?
Dobrze minęła panu/pani podróż?
Haben Sie eine gute Fahrt gehabt?
ˈhaːbn ziː ˈainə ˈguːtə faːɐt gəˈhaːpt?
Miałeś problemy ze znalezieniem drogi?
War es schwer (für dich) den Weg zu finden?
vaːɐ εs ʃveːɐ (fyːɐ dɪç) deːn veːk tsuː ˈfɪndn?
Podróż przebiegła pomyślnie.
Die Fahrt war gut.
diː faːɐt vaːɐ guːt
Czy był tu pan już kiedyś?
Sind Sie schon mal hier gewesen?
zɪnt ziː ʃoːn maːl hiːɐ gəˈveːzn?
Dziękuję za pytanie.
Danke fürs Fragen.
ˈdaŋkə fyːɐs ˈfraːgn
Mam się dobrze. A pan(i)?
Es geht mir gut. Und Ihnen?
εs geːt miːɐ guːt ʊnt ˈiːnən?
Jakoś leci.
Es geht.
εs geːt
Nie narzekam.
Ich kann nicht klagen.
ɪç kan nɪçt ˈklaːgn
Dobrze pan(i) wygląda.
Sie sehen gut aus.
ziː ˈzeːən guːt aus
Proszę pana/pani...
Herr/Frau...
hεr/frau
Panie i Panowie!, Szanowni Państwo!
Meine Damen und Herren!
ˈmainə ˈdaːmən ʊnt ˈhεrən!