Czas

Czas

Zeitdauer
Będzie pan(i) miał(a) (jutro) czas?
Werden Sie (morgen) Zeit haben?
ˈveːɐdn ziː (ˈmɔrgn) tsait ˈhaːbn?
Kiedy się spotkamy?
Wann treffen wir uns?
van ˈtrεfn viːɐ ʊns?
O której (godzinie) pan(i) tam będzie?
Um wie viel Uhr sind Sie da?
ʊm viː fiːl uːɐ zɪnt ziː daː?
Będę tam za parę minut.
Ich bin in ein paar Minuten da.
ɪç bɪn ɪn ain paːɐ miˈnuːtn daː
Kiedy pan(i) wraca?
Wann sind Sie zurück?
van zɪnt ziː tsuˈrʏk?
Zaraz wracam.
Ich bin gleich da.
ɪç bɪn glaiç daː
Wyjeżdżam za dwie godziny.
Ich fahre in zwei Stunden ab.
ɪç ˈfaːrə ɪn tsvai ˈʃtʊndn ap
Wyszedł pół godziny temu.
Er ist vor einer halben Stunde gegangen.
eːɐ ɪst foːɐ ˈainɐ ˈhalbn ˈʃtʊndə gəˈgaŋən
Jest dosyć późno.
Es ist ziemlich spät.
εs ɪst ˈtsiːmlɪç ʃpεːt
Jest jeszcze wcześnie.
Es ist noch zu früh.
εs ɪst nɔx tsuː fryː
Muszę skończyć to do piątku.
Ich muss es bis Freitag fertig machen.
ɪç mʊs εs bɪs ˈfraitaːk ˈfεrtɪç ˈmaxn
Płatność należy uregulować w ciągu dwóch tygodni od...
Es muss innerhalb von 14 Tagen ab dem... bezahlt werden.
εs mʊs ˈɪnɐhalp fɔn ˈfɪrtseːn ˈtaːgn ap deːm... bəˈtsaːlt ˈveːɐdn
Zdążymy?
Schaffen wir es?
ˈʃafn viːɐ εs?
Nie zdążę na czas.
Ich schaffe es nicht rechtzeitig.
ɪç ˈʃafə εs nɪçt ˈrεçttsaitɪç
Możemy to odłożyć?
Können wir es verschieben?
ˈkœnən viːɐ εs fεɐˈʃiːbn?
Może pan(i) przyjść kiedy indziej?
Können Sie ein anderes Mal kommen?
ˈkœnən ziː ain ˈandərəs maːl ˈkɔmən?
Przyjeżdżam jutro rano.
Ich komme morgen früh.
ɪç ˈkɔmə ˈmɔrgn fryː
Pojutrze nie będę mieć czasu.
Übermorgen habe ich keine Zeit.
ˈyːbɐmɔrgn ˈhaːbə ɪç ˈkainə tsait
Pociąg odjeżdża jutro rano.
Der Zug fährt morgen früh ab.
deːɐ tsuːk fεːɐt ˈmɔrgn fryː ap
Ile mamy czasu?
Wie viel Zeit haben wir?
viː fiːl tsait ˈhaːbn viːɐ?
Nie mamy dużo czasu.
Wir haben nicht viel Zeit.
viːɐ ˈhaːbn nɪçt fiːl tsait
Musimy się pośpieszyć.
Wir müssen uns beeilen.
viːɐ ˈmʏsn ʊns bəˈ|ailən
Śpieszę się.
Ich habe es eilig.
ɪç ˈhaːbə εs ˈailɪç
Jak długo to potrwa?
Wie lange wird es dauern?
viː ˈlaŋə vɪrt εs ˈdauɐn?
Najwyższy czas już iść.
Es ist höchste Zeit zu gehen.
εs ɪst ˈhøːçstə tsait tsuː ˈgeːən
Nie ma pośpiechu.
Es ist nicht nötig, sich zu beeilen.
εs ɪst nɪçt ˈnøːtɪçˌ zɪç tsuː bəˈ|ailən
Mamy wystarczająco dużo czasu.
Wir haben genug Zeit.
viːɐ ˈhaːbn gəˈnuːk tsait
Ile masz lat?
Wie alt bist du?
viː alt bɪst duː?