Dezaprobata, odmowa

Dezaprobata, odmowa

Ablehnung, Missbilligung
Nie.
Nein.
nain
Nie, dziękuję.
Nein, danke.
nainˌ ˈdaŋkə
Na pewno nie.
Bestimmt nicht.
bəˈʃtɪmt nɪçt
Ja nie.
Ich nicht.
ɪç nɪçt
Nie dla mnie.
Für mich nicht.
fyːɐ mɪç nɪçt
Nie do końca., Nie za bardzo.
Eigentlich nicht.
ˈaigntlɪç nɪçt
Nie sądzę., Myślę, że nie.
Ich glaube nicht.
ɪç ˈglaubə nɪçt
Nie mogę się z panem/panią zgodzić.
Ich bin nicht Ihrer Meinung.
ɪç bɪn nɪçt ˈiːrɐ ˈmainʊŋ
To nieprawda.
Das stimmt nicht., Das ist nicht wahr.
das ʃtɪmt nɪçtˌ das ɪst nɪçt vaːɐ
Wcale nie.
Gar nicht., Überhaupt nicht.
gaːɐ nɪçtˌ yːbɐˈhaupt nɪçt
Nie ma mowy.
Auf keinen Fall.
auf ˈkainən fal
Nigdy!
Niemals!
ˈniːmaːls!
Bynajmniej...
Längst nicht...
lεŋst nɪçt
Ani trochę.
Nicht im Geringsten.
nɪçt ɪm gəˈrɪŋstn
Zdecydowanie nie.
Keinesfalls.
ˈkainəsfals
Co proszę?
Erlauben Sie mal!
εɐˈlaubn ziː maːl!
Jak pan(i) śmie?!
Was erlauben Sie sich?!
vas εɐˈlaubn ziː zɪç?!
Obawiam się, że nie ma pan(i) racji.
Ich fürchte, Sie irren sich.
ɪç ˈfʏrçtəˌ ziː ˈɪrən zɪç
Musi się pan(i) mylić.
Sie irren sich wohl.
ziː ˈɪrən zɪç voːl
To na pewno jakaś pomyłka.
Das muss ein Irrtum sein.
das mʊs ain ˈɪrtuːm zain
Niestety nie mogę...
Leider kann ich nicht...
ˈlaidɐ kan ɪç nɪçt
Chętnie, ale...
Ich würde gern, aber...
ɪç ˈvʏrdə ˈgεrnˌ ˈaːbɐ
Wolałbym nie...
Ich würde lieber nicht...
ɪç ˈvʏrdə ˈliːbɐ nɪçt
Muszę odmówić.
Ich muss ablehnen.
ɪç mʊs ˈapleːnən
Nie mogę tego przyjąć.
Das kann ich nicht annehmen.
das kan ɪç nɪçt ˈanneːmən
Może następnym razem.
Vielleicht nächstes Mal.
fiˈlaiçt ˈnεːçstəs maːl