Łazienka i toaleta

Łazienka i toaleta

Bad und Toilette
Gdzie jest łazienka/toaleta?
Wo ist das Bad/die Toilette, bitte?
voː ɪst das baːt/diː toaˈlεtəˌ ˈbɪtə?
Chciałbym się umyć/odświeżyć.
Ich möchte mich gerne waschen/kurz waschen.
ɪç ˈmœçtə mɪç ˈgεrnə ˈvaʃn/kʊrts ˈvaʃn
Gdzie mogę umyć ręce?
Wo kann ich mir die Hände waschen?
voː kan ɪç miːɐ diː ˈhεndə ˈvaʃn?
Czy mogę wziąć prysznic?
Darf/Kann ich mich duschen?
darf/kan ɪç mɪç ˈduːʃn?
On właśnie bierze prysznic.
Er duscht sich gerade.
eːɐ ˈduːʃt zɪç gəˈraːdə
Chciałbym się wykąpać.
Ich würde mir gerne ein Bad einlassen.
ɪç ˈvʏrdə miːɐ ˈgεrnə ain baːt ˈainlasn
Czy mogę użyć tego ręcznika?
Kann ich dieses Handtuch benutzen?
kan ɪç ˈdiːzəs ˈhanttuːx bəˈnʊtsn?
Powinienem się ogolić.
Ich muss mich rasieren.
ɪç mʊs mɪç raˈziːrən
Czy mogę użyć twojego kremu?
Darf ich deine Creme nehmen?
darf ɪç ˈdainə kreːm ˈneːmən?
Muszę umyć zęby.
Ich muss mir die Zähne putzen.
ɪç mʊs miːɐ diː ˈtsεːnə ˈpʊtsn
Masz nić dentystyczną?
Hast du Zahnseide?
hast duː ˈtsaːnzaidə?
Malujesz sobie paznokcie?
Lackierst du dir die Nägel?
ˈlakiːɐst duː diːɐ diː ˈnεːgl?
Dlaczego nie ma ciepłej wody?
Warum fließt das warme Wasser nicht?
vaˈrʊm fliːst das ˈvarmə ˈvasɐ nɪçt?
Muszę (iść) do toalety.
Ich muss auf Toilette (gehen).
ɪç mʊs auf toaˈlεtə (ˈgeːən)
Nie ma papieru toaletowego.
Es ist kein Klopapier da.
εs ɪst kain ˈkloːpapiːɐ daː
Wentylator w toalecie nie działa.
Die Lüftung auf der Toilette ist kaputt.
diː ˈlʏftʊŋ auf deːɐ toaˈlεtə ɪst kaˈpʊt
Spłuczka w toalecie jest zepsuta.
Das Klo spült nicht.
das kloː ˈʃpyːlt nɪçt
Z ubikacji cieknie woda.
Die Spülung läuft.
diː ˈʃpyːlʊŋ lɔyft
Toaleta jest (znowu) zatkana.
Die Toilette ist (schon wieder) verstopft.
diː toaˈlεtə ɪst (ʃoːn ˈviːdɐ) fεɐˈʃtɔpft
Umywalka jest zatkana.
Das Waschbecken ist verstopft.
das ˈvaʃbεkn ɪst fεɐˈʃtɔpft
Gdzie znajdę ścierkę?
Wo finde ich einen Wischlappen?
voː ˈfɪndə ɪç ˈainən ˈvɪʃlapn?
Czy mogę zostawić tu moje przybory toaletowe?
Kann ich meine Waschtasche hier lassen?
kan ɪç ˈmainə vaʃˈtaʃə hiːɐ ˈlasn?
wanna
e Wanne
ˈvanə
prysznic
e Dusche
ˈduːʃə
kabina prysznicowa
s Duschbad, e Duschkabine
ˈduːʃbaːtˌ ˈduːʃkabiːnə
umywalka
s Waschbecken
ˈvaʃbεkn
kran
r (Wasser)Hahn
(ˈvasɐ)haːn
ciepła/zimna woda
warmes/kaltes Wasser
ˈvarməs/ˈkaltəs ˈvasɐ
lustro
r Spiegel
ˈʃpiːgl
mydło
e Seife
ˈzaifə
żel pod prysznic
s Duschgel
ˈduːʃgeːl
szampon
s Shampoo(n)
ˈʃampuː(n)
odżywka do włosów
e Haarspülung
ˈhaːɐʃpyːlʊŋ
płyn do kąpieli
s Schaumbad
ˈʃaumbaːt
sól do kąpieli
s Badesalz
ˈbaːdəzalts
ręcznik
s Handtuch
ˈhanttuːx
ręcznik kąpielowy
s Badetuch
ˈbaːdətuːx
szlafrok, płaszcz kąpielowy
r Bademantel
ˈbaːdəmantl
dywanik łazienkowy, mata łazienkowa
r Badvorleger
ˈbaːtfoːɐleːgɐ
zasłona prysznicowa
r Duschvorhang
ˈduːʃfoːɐhaŋ
patyczki higieniczne
e Wattestäbchen
ˈvatəʃtεːpçən
szczoteczka do zębów
e Zahnbürste
ˈtsaːnbʏrstə
pasta do zębów
e Zahnpasta
ˈtsaːnpasta
nić dentystyczna
e Zahnseide
ˈtsaːnzaidə
toaleta, ubikacja, WC
e Toilette, s Klosett, s WC
toaˈlεtəˌ kloˈzεtˌ veːˈtseː
papier toaletowy
s Klopapier, s Toilettenpapier
ˈkloːpapiːɐˌ toaˈlεtnpapiːɐ
szczotka do WC
e Klobürste
ˈkloːbʏrstə
przepychacz sanitarny
e Saugglocke
ˈzaukglɔkə
sedes
s Klobecken
kloːˈbεkn
spłuczka
r Wasserkasten
ˈvasɐkastn
deska klozetowa
e Klobrille
kloːˈbrɪlə
spłuczka
e Spülvorrichtung
ˈʃpyːlfoːɐrɪçtʊŋ