Flirtowanie

Flirtowanie

Flirten
Cześć. Mogę się przysiąść?
Hallo. Kann ich mich zu dir setzen?
haˈloː kan ɪç mɪç tsuː diːɐ ˈzεtsn?
Skąd jesteś?
Woher kommst du?
voˈheːɐ kɔmst duː?
Jesteś tutaj na urlopie czy służbowo?
Bist du im Urlaub oder dienstlich hier?
bɪst duː ɪm ˈuːɐlaup ˈoːdɐ ˈdiːnstlɪç hiːɐ?
Mogę postawić ci drinka?
Kann ich dich zu einem Drink einladen?
kan ɪç dɪç tsuː ˈainəm drɪŋk ˈainlaːdn?
Czego się napijesz?
Was trinkst du?
vas trɪŋkst duː?
Jesteś tu sam/sama?
Bist du allein hier?
bɪst duː aˈlain hiːɐ?
Podobasz mi się.
Du gefällst mir.
duː gəˈfεlst miːɐ
Zatańczymy?
Wollen wir tanzen?
ˈvɔlən viːɐ ˈtantsn?
Podoba mi się, jak tańczysz.
Ich mag, wie du tanzt.
ɪç maːkˌ viː duː tantst
Próbujesz mnie poderwać/zbajerować?
Willst du mich anmachen?
vɪlst duː mɪç ˈanmaxn?
Chodzisz z kimś?
Bist du mit jemandem zusammen?
bɪst duː mɪt ˈjeːmandəm tsuˈzamən?
Masz chłopaka/dziewczynę?
Hast du einen Freund/eine Freundin?
hast duː ˈainən frɔynt/ˈainə ˈfrɔyndɪn?
Świetnie wyglądasz.
Du siehst gut aus.
duː ziːst guːt aus
Jesteś super.
Ich finde dich cool.
ɪç ˈfɪndə dɪç kuːl
Masz piękne oczy.
Du hast schöne Augen.
duː hast ˈʃøːnə ˈaugn
Jesteś bardzo sexy.
Du bist echt sexy.
duː bɪst εçt ˈzεksi
Może byśmy się przeszli?
Magst du ein bisschen spazieren gehen?
maːkst duː ain ˈbɪsçən ʃpaˈtsiːrən ˈgeːən?
Czy mogę cię odprowadzić/odwieźć do domu?
Kann ich dich nach Hause bringen?
kan ɪç dɪç naːx ˈhauzə ˈbrɪŋən?
Czy mogę cię pocałować?
Darf ich dich küssen?
darf ɪç dɪç ˈkʏsn?
Przytul mnie.
Umarme mich.
ʊmˈarmə mɪç
Pójdziemy do mnie?
Gehen wir zu mir?
ˈgeːən viːɐ tsuː miːɐ?
Zostaniesz na noc?
Bleibst du über Nacht?
blaipst duː ˈyːbɐ naxt?
Chciałbym spędzić z tobą noc.
Ich möchte mit dir die Nacht verbringen.
ɪç ˈmœçtə mɪt diːɐ diː naxt fεɐˈbrɪŋən
Chcę się z tobą kochać.
Ich will mit dir schlafen.
ɪç vɪl mɪt diːɐ ˈʃlaːfn
Nie, nie dziś. Może innym razem.
Heute nicht. Vielleicht ein anderes Mal.
ˈhɔytə nɪçt fiˈlaiçt ain ˈandərəs maːl
Daj spokój, nie wygłupiaj się.
Komm schon.
kɔm ʃoːn
To nie ma sensu.
Es hat keinen Zweck.
εs hat ˈkainən tsvεk
Daj mi spokój!
Lass mich in Ruhe!
las mɪç ɪn ˈruːə!
Ręce przy sobie!
Hände weg!
ˈhεndə vεk!
Znajomości na jedną noc to nie dla mnie.
One-Night-Stands sind nicht so mein Ding.
ˈwʌnnaɪtstænts zɪnt nɪçt zoː main dɪŋ
Masz prezerwatywę?
Hast du ein Kondom?
hast duː ain kɔnˈdoːm?
Automat (z prezerwatywami) jest w toalecie.
Auf der Toilette ist ein (Kondom)Automat.
auf deːɐ toaˈlεtə ɪst ain (kɔnˈdoːm)autoˈmaːt
Gdzie ją poderwałeś?
Wo hast du die aufgegabelt?
voː hast duː diː ˈaufgəgaːblt?
Strasznie mnie pociąga.
Ich finde sie/ihn sehr anziehend.
ɪç ˈfɪndə ziː/iːn zeːɐ ˈantsiːənt
Ona/On bardzo mnie podnieca.
Sie/Er reizt mich sehr.
ziː/eːɐ raitst mɪç zeːɐ
Już się całowaliście?
Habt ihr euch schon geküsst?
hapt iːɐ ɔyç ʃoːn gəˈkʏst?
Jest demonem seksu.
Sie ist richtig geil.
ziː ɪst ˈrɪçtɪç gail
Jest w tobie zakochana (do szaleństwa).
Sie ist verliebt/total verknallt in dich.
ziː ɪst fεɐˈliːpt/toˈtaːl fεɐˈknalt ɪn dɪç
Chyba się w niej zadurzyłem.
Ich habe mich wohl in sie verknallt.
ɪç ˈhaːbə mɪç voːl ɪn ziː fεɐˈknalt
Zakochałem się w niej.
Ich habe mich in sie verliebt.
ɪç ˈhaːbə mɪç ɪn ziː fεɐˈliːpt
Jest mi z tobą dobrze.
Ich fühle mich gut bei dir.
ɪç ˈfyːlə mɪç guːt bai diːɐ
Kocham cię.
Ich liebe dich.
ɪç ˈliːbə dɪç
Oszalałem na twoim punkcie.
Ich bin ganz verrückt nach dir.
ɪç bɪn gants fεɐˈrʏkt naːx diːɐ
Wciąż o tobie myślę.
Ich muss an dich immer denken.
ɪç mʊs an dɪç ˈɪmɐ ˈdεŋkn
Brakowało mi ciebie.
Ich habe dich vermisst.
ɪç ˈhaːbə dɪç fεɐˈmɪst
Nie mogę bez ciebie żyć.
Ich kann ohne dich nicht leben.
ɪç kan ˈoːnə dɪç nɪçt ˈleːbn
Co robisz jutro wieczorem?
Was machst du morgen Abend?
vas maxst duː ˈmɔrgn ˈaːbnt?
Dasz mi swój numer telefonu?
Gibst du mir deine Nummer?
gipst duː miːɐ ˈdainə ˈnʊmɐ?
Zadzwonię do ciebie.
Ich rufe dich an.
ɪç ˈruːfə dɪç an
flirt
r Flirt
flœːɐt
przelotny romans
e Affäre, s Verhältnis
aˈfεːrəˌ fεɐˈhεltnɪs
skok w bok
r Seitensprung
ˈzaitnʃprʊŋ
randka
s Date
deɪt
znajomość na jedną noc
r One-Night Stand
ˈwʌnnaɪt ʃtant
szybki seks
r Quickie
ˈkvɪki
molestowanie seksualne
sexuelle Belästigung
zεksuˈεlə bəˈlεstɪgʊŋ
propozycje seksualne
e Annäherungsversuche
ˈannεːərʊŋsfεɐzuːxə
uwodzenie
e Verführung
fεɐˈfyːrʊŋ
uwodziciel
r Verführer
fεɐˈfyːrɐ
pocałunek
r Kuss
kʊs
francuski pocałunek
r Zungenkuss
ˈtsʊŋənkʊs
malinka
r Knutschfleck
ˈknuːtʃflεk
obmacywanie
e Fummelei
fʊməˈlai
pocałunki
s Küssen
ˈkʏsn
pieszczoty
s Kuscheln
ˈkʊʃln
obściskiwanie
s Knutschen
ˈknuːtʃn