Na meczu hokeja

Na meczu hokeja

Wir gehen zum Eishockey
Chcesz iść na mecz hokeja?
Magst du zum Eishockey gehen?
maːkst duː tsʊm ˈaishɔke ˈgeːən?
Masz bilety?
Hast du Tickets?
hast duː ˈtɪkəts?
Powinieneś był kupić je wcześniej.
Du hättest sie im Vorverkauf besorgen sollen.
duː ˈhεtəst ziː ɪm ˈfoːɐfεɐkauf bəˈzɔrgn ˈzɔlən
Kupimy je przy wejściu na stadion.
Wir kaufen sie am Stadion.
viːɐ ˈkaufn ziː am ˈʃtaːdiɔn
Jak można dostać się na halę lodową?
Wie kommen wir zum Eisstadion?
viː ˈkɔmən viːɐ tsʊm ˈaisʃtaːdiɔn?
Kto gra dziś wieczorem?
Wer spielt heute Abend?
veːɐ ʃpiːlt ˈhɔytə ˈaːbnt?
Komu kibicujesz?
Wessen Fan bist du?
ˈvεsn fεn bɪst duː?
Będę kibicował gościom.
Ich werde den Gästen die Daumen drücken.
ɪç ˈveːɐdə deːn ˈgεstn diː ˈdaumən ˈdrʏkn
Mam nadzieję, że zostały jeszcze jakieś bilety.
Hoffentlich sind die Tickets nicht ausverkauft.
ˈhɔfntlɪç zɪnt diː ˈtɪkəts nɪçt ˈausfεɐkauft
Poproszę dwa miejsca za bramką.
Zwei Tickets hinter dem Tor, bitte.
tsvai ˈtɪkəts ˈhɪntɐ deːm toːɐˌ ˈbɪtə
Mecz rozpoczyna się za pięć minut.
Das Spiel beginnt in fünf Minuten.
das ʃpiːl bəˈgɪnt ɪn fʏnf miˈnuːtn
Mecz już się rozpoczął.
Das Spiel hat schon begonnen.
das ʃpiːl hat ʃoːn bəˈgɔnən
Jaki jest wynik?
Wie steht's?
viː ˈʃteːəts?
Kto prowadzi?
Wer führt?
veːɐ fyːɐt?
Do tej pory nie padł żaden gol.
Bisher ist kein Tor gefallen.
bɪsˈheːɐ ɪst kain toːɐ gəˈfalən
Właśnie strzelili nam bramkę.
Wir haben gerade ein Tor gegen uns bekommen.
viːɐ ˈhaːbn gəˈraːdə ain toːɐ ˈgeːgn ʊns bəˈkɔmən
Kto strzelił gola?
Wer hat das Tor geschossen?
veːɐ hat das toːɐ gəˈʃɔsn?
Po pierwszej tercji przegrywamy dwiema bramkami.
Nach dem ersten Drittel liegen wir mit zwei Toren zurück.
naːx deːm ˈeːɐstn ˈdrɪtl ˈliːgn viːɐ mɪt tsvai ˈtoːrən tsuˈrʏk
Co za obrona!
Tolle Parade!
ˈtɔlə paˈraːdə!
Możemy pójść w przerwie na piwo.
In der Pause können wir uns ein Bier kaufen.
ɪn deːɐ ˈpauzə ˈkœnən viːɐ ʊns ain biːɐ ˈkaufn
Strzeliliśmy bramkę, grając w osłabionym składzie.
Wir haben während der Strafzeit ein Tor erzielt.
viːɐ ˈhaːbn ˈvεːrənt deːɐ ˈʃtraːftsait ain toːɐ εɐˈtsiːlt
Musimy mocniej dopingować.
Wir müssen sie mehr anfeuern.
viːɐ ˈmʏsn ziː meːɐ ˈanfɔyɐn
Do boju!, Naprzód!
Tempo, Tempo!
ˈtεmpoˌ ˈtεmpo!
Dalej! Brawo!
Komm schon!, Gut gemacht!
kɔm ʃoːn!ˌ guːt gəˈmaxt!
Strzelaj!
Schieß!
ʃiːs!
Znowu przegraliśmy.
So wir haben wieder verloren.
zoː viːɐ ˈhaːbn ˈviːdɐ fεɐˈloːrən
To nie był zbyt ciekawy mecz.
Dieses Spiel war nicht besonders interessant.
ˈdiːzəs ʃpiːl vaːɐ nɪçt bəˈzɔndɐs ɪntərεˈsant
hokej na lodzie
s Eishockey
ˈaishɔke
hala lodowa
s Eisstadion
ˈaisʃtaːdiɔn
lodowisko
e Eisbahn
ˈaisbaːn
banda
e Bande
ˈbandə
bramka
s Tor
toːɐ
pole bramkowe
r Torraum
ˈtoːɐraum
ławka zawodników
e Auswechselbank
ˈausvεkslbaŋk
ławka kar
e Strafbank
ˈʃtraːfbaŋk
kij hokejowy
r (Eis)Hockeyschläger
(ais)ˈhɔkeʃlεːgɐ
krążek
r Puck
pʊk
strój hokeisty
r Dress
drεs
gol
s Tor
toːɐ
faul
s Foul
faul
wznowienie gry
s Bully
ˈbuli
remis
s Unentschieden
ˈʊn|εntʃiːdn
tercja
s Drittel
ˈdrɪtl
przerwa
e Pause
ˈpauzə
rolba
e Eismaschine
ˈaismaʃiːnə