Wizyta

Wizyta

Besuch
Zaprosili nas do siebie.
Sie haben uns eingeladen.
ziː ˈhaːbn ʊns ˈaingəlaːdn
Odwiedził nas razem ze swoją dziewczyną.
Er war bei uns mit seiner Freundin zu Besuch.
eːɐ vaːɐ bai ʊns mɪt ˈzainɐ ˈfrɔyndɪn tsuː bəˈzuːx
Serdecznie witamy!
Herzlich willkommen!
ˈhεrtslɪç vɪlˈkɔmən!
Proszę wejść!
Bitte, kommen Sie herein.
ˈbɪtəˌ ˈkɔmən ziː hεˈrain
Przyniosłem drobny upominek.
Ich habe eine Kleinigkeit mitgebracht.
ɪç ˈhaːbə ˈainə ˈklainɪçkait ˈmɪtgəbraxt
Chciałbym przedstawić panu/pani moją żonę.
Darf ich Ihnen meine Frau vorstellen?
darf ɪç ˈiːnən ˈmainə frau ˈfoːɐʃtεlən?
Miło mi pana/panią poznać.
Es freut mich (Sie kennen zu lernen).
εs frɔyt mɪç (ziː ˈkεnən tsuː ˈlεrnən)
Dawno się nie widzieliśmy.
Wir haben uns lange nicht gesehen.
viːɐ ˈhaːbn ʊns ˈlaŋə nɪçt gəˈzeːən
Co słychać u twojej rodziny?, Jak się ma twoja rodzina?
Wie geht's deiner Familie?
viː geːts ˈdainɐ faˈmiːliə?
Proszę usiąść!
Setzt euch, bitte., Nehmt Platz, bitte.
zεtst ɔyçˌ ˈbɪtəˌ ˈneːmt platsˌ ˈbɪtə
Co mogę wam zaproponować?
Was kann ich euch anbieten?
vas kan ɪç ɔyç ˈanbiːtn?
Czy mogę zaproponować wam coś do picia?
Darf ich euch etwas zum Trinken anbieten?
darf ɪç ɔyç ˈεtvas tsʊm ˈtrɪŋkn ˈanbiːtn?
Chcesz kawę czy herbatę?
Willst du Kaffee oder Tee?
vɪlst duː ˈkafeː ˈoːdɐ teː?
Poproszę kawę z mlekiem.
Ich nehme Kaffee mit Milch.
ɪç ˈneːmə ˈkafeː mɪt mɪlç
Słodzi pan(i)?
Nehmen Sie Zucker?
ˈneːmən ziː ˈtsʊkɐ?
Ile kostek?
Wie viel Stück?
viː fiːl ʃtʏk?
Napije się pan(i) piwa, wina czy może czegoś mocniejszego?
Nehmen Sie Bier, Wein oder etwas Scharfes?
ˈneːmən ziː biːɐˌ vain ˈoːdɐ ˈεtvas ˈʃarfəs?
Nie odmówię.
Dazu sage ich nicht nein.
daˈtsuː ˈzaːgə ɪç nɪçt nain
Czy mogę panu/pani jeszcze dolać?
Darf ich Ihnen noch einschenken?
darf ɪç ˈiːnən nɔx ˈainʃεŋkn?
Nie, dziękuję.
Nein, danke.
nainˌ ˈdaŋkə
Proszę się częstować.
Bedienen Sie sich, bitte.
bəˈdiːnən ziː zɪçˌ ˈbɪtə
Częstuj się!
Greif zu.
graif tsuː
Smakowało panu/pani?
Hat es Ihnen geschmeckt?
hat εs ˈiːnən gəˈʃmεkt?
Było wyśmienite!
Es war sehr lecker!
εs vaːɐ zeːɐ ˈlεkɐ!
Pali pan(i)?
Rauchen Sie?
ˈrauxn ziː?
Masz ogień/zapalniczkę/zapałki?
Hast du Feuer/Feuerzeug/Streichhölzer, bitte?
hast duː ˈfɔyɐ/ˈfɔyɐtsɔyk/ˈʃtraiçhœltsɐˌ ˈbɪtə?
Czy nie będzie państwu przeszkadzać, jeśli zapalę?
Würde es euch stören, wenn ich rauche?
ˈvʏrdə εs ɔyç ˈʃtøːrənˌ vεn ɪç ˈrauxə?
Wyjdźmy zapalić.
Gehen wir nach draußen rauchen.
ˈgeːən viːɐ naːx ˈdrausn ˈrauxn
Będziemy musieli już iść.
Wir sollten schon gehen.
viːɐ ˈzɔltn ʃoːn ˈgeːən
Dziękuję za miły wieczór.
Vielen Dank für den angenehmen Abend.
ˈfiːlən daŋk fyːɐ deːn ˈangəneːmən ˈaːbnt
Odprowadzę pana/panią do drzwi.
Ich begleite Sie zur Tür.
ɪç bəˈglaitə ziː tsuːɐ tyːɐ
Szczęśliwej drogi!
Kommen Sie gut nach Hause!
ˈkɔmən ziː guːt naːx ˈhauzə!
Następnym razem zapraszam do nas.
Nächstes Mal müssen Sie zu uns kommen.
ˈnεːçstəs maːl ˈmʏsn ziː tsuː ʊns ˈkɔmən
wizyta
r Besuch
bəˈzuːx
zaproszenie
e Einladung
ˈainlaːdʊŋ
spotkanie
s Treffen
ˈtrεfn
umówione spotkanie
e Verabredung, r Termin
fεɐˈapreːdʊŋˌ tεrˈmiːn
przyjęcie (gości)
e Aufnahme
ˈaufnaːmə
kwiaty
e Blumen
ˈbluːmən
kawa
r Kaffee
ˈkafeː
czarna herbata/herbata owocowa
schwarzer Tee/Früchtetee
ˈʃvartsɐ teː/ˈfrʏçtəteː
woda mineralna
s Mineralwasser
mineˈraːlvasɐ
sok
r Saft
zaft
białe/czerwone wino
r Weißwein/Rotwein
ˈvaisvain/ˈroːtvain
likier
r Likör
liˈkøːɐ
mocny alkohol
r Schnaps
ʃnaps
papieros
e Zigarette
tsigaˈrεtə