Rozmiary i właściwości

Rozmiary i właściwości

Maße und Eigenschaften
Jakiej to jest wielkości?
Wie groß ist es?
viː groːs ɪst εs?
Jakie to jest szerokie/długie?
Welche Breite/Länge hat es?
ˈvεlçə ˈbraitə/ˈlεŋə hat εs?
Ile to waży?
Wie viel wiegt es?
viː fiːl viːkt εs?
To jest zbyt ciężkie/wielkie.
Es ist zu schwer/groß.
εs ɪst tsuː ʃveːɐ/groːs
mały
klein
klain
duży
groß
groːs
krótki
kurz
kʊrts
długi
lang
laŋ
gruby
dick
dɪk
szeroki
breit
brait
cienki
dünn
dʏn
wąski
schmal, eng
ʃmaːlˌ εŋ
wysoki
hoch
hoːx
niski
niedrig
ˈniːdrɪç
głęboki
tief
tiːf
płytki
seicht
zaiçt
płaski
flach
flax
okrągły
rund
rʊnt
kanciasty
eckig
ˈεkɪç
krzywy
krumm, schief
krʊmˌ ʃiːf
prosty
gerade
gəˈraːdə
lekki
leicht
laiçt
ciężki
schwer
ʃveːɐ
obszerny
sperrig
ˈʃpεrɪç