Spotkania rodzinne

Spotkania rodzinne

Familientreffen
Idziemy na wesele.
Wir gehen auf eine Hochzeit.
viːɐ ˈgeːən auf ˈainə ˈhɔxtsait
Kto bierze ślub?
Wer heiratet?
veːɐ ˈhairaːtət?
Z kim (on) się żeni?/Za kogo (ona) wychodzi za mąż?
Wen heiratet er/sie?
veːn ˈhairaːtət eːɐ/ziː?
Czy to będzie duże wesele?
Wird es eine große Hochzeit sein?
vɪrt εs ˈainə ˈgroːsə ˈhɔxtsait zain?
Zaproszono ponad stu gości.
Es wurden mehr als hundert Gäste eingeladen.
εs ˈvʊrdn meːɐ als ˈhʊndɐt ˈgεstə ˈaingəlaːdn
Świadkiem był jego najlepszy przyjaciel.
Sein Trauzeuge war sein bester Freund.
zain ˈtrautsɔygə vaːɐ zain ˈbεstɐ frɔynt
Spodziewa się chłopca/dziewczynki.
Sie erwartet einen Jungen/ein Mädchen.
ziː εɐˈvartət ˈainən ˈjʊŋən/ain ˈmεːtçən
W którym jest miesiącu?
Im wievielten Monat ist sie?
ɪm viˈfiːltn ˈmoːnat ɪst ziː?
Jest w piątym/szóstym/siódmym miesiącu ciąży.
Sie ist im fünften/sechsten/siebten Monat schwanger.
ziː ɪst ɪm ˈfʏnftn/ˈzεkstn/ˈziːptn ˈmoːnat ˈʃvaŋɐ
Mają chłopczyka/dziewczynkę/bliźniaki.
Sie haben einen Jungen/ein Mädchen/Zwillinge.
ziː ˈhaːbn ˈainən ˈjʊŋən/ain ˈmεːtçən/ˈtsvɪlɪŋə
Miesiąc temu świętowaliśmy chrzciny naszego syna.
Vor einem Monat haben wir die Taufe unseres Sohnes gefeiert.
foːɐ ˈainəm ˈmoːnat ˈhaːbn viːɐ diː ˈtaufə ˈʊnzərəs ˈzoːnəs gəˈfaiɐt
To cały/wykapany ojciec.
Er ist ganz der Vater.
eːɐ ɪst gants deːɐ ˈfaːtɐ
Jest podobna do matki.
Sie sieht ihrer Mutter ähnlich.
ziː ziːt ˈiːrɐ ˈmʊtɐ ˈεːnlɪç
Jego matką chrzestną została moja siostra.
Seine Patin war meine Schwester.
ˈzainə ˈpaːtɪn vaːɐ ˈmainə ˈʃvεstɐ
Moi rodzice obchodzą w tym roku trzydziestą rocznicę ślubu.
Meine Eltern werden in diesem Jahr ihren dreißigsten Hochzeitstag feiern.
ˈmainə ˈεltɐn ˈveːɐdn ɪn ˈdiːzəm jaːɐ ˈiːrən ˈdraisɪçstn ˈhɔxtsaitstaːk ˈfaiɐn
Babcia obchodziła w sierpniu siedemdziesiąte ósme urodziny.
Meine Großmutter hat im August ihren achtundsiebzigsten Geburtstag gefeiert.
ˈmainə ˈgroːsmʊtɐ hat ɪm auˈgʊst ˈiːrən ˈaxt|ʊntziːptsɪçstn gəˈbuːɐtstaːk gəˈfaiɐt
Umarła w wieku osiemdziesięciu lat.
Sie ist mit achtzig Jahren gestorben.
ziː ɪst mɪt ˈaxtsɪç ˈjaːrən gəˈʃtɔrbn
Mój ojciec zmarł niestety w ubiegłym roku.
Mein Vater ist leider im vorigen Jahr gestorben.
main ˈfaːtɐ ɪst ˈlaidɐ ɪm ˈfoːrɪgn jaːɐ gəˈʃtɔrbn
Na co umarł?
Woran ist er gestorben?
voˈran ɪst eːɐ gəˈʃtɔrbn?
Pogrzeb odbędzie się w przyszły piątek o jedenastej.
Das Begräbnis ist nächsten Freitag um elf.
das bəˈgrεːpnɪs ɪst ˈnεːçstn ˈfraitaːk ʊm εlf
Proszę przyjąć moje (najgłębsze) wyrazy współczucia.
Herzliches Beileid!
ˈhεrtslɪçəs ˈbailait!
ślub
e Heirat, e Hochzeit, e Trauung
ˈhairaːtˌ ˈhɔxtsaitˌ ˈtrauʊŋ
narodziny
e Geburt
gəˈbuːɐt
chrzciny
e Taufe
ˈtaufə
urodziny
r Geburtstag
gəˈbuːɐtstaːk
rocznica ślubu
r Hochzeitstag
ˈhɔxtsaitstaːk
pogrzeb
s Begräbnis, e Beerdigung
bəˈgrεːpnɪsˌ bəˈ|eːɐdɪgʊŋ