Komunikacja miejska

Komunikacja miejska

Öffentlicher Personennahverkehr
Gdzie jest najbliższy przystanek autobusowy/tramwajowy?
Wo ist die nächste Bushaltestelle/Straßenbahnhaltestelle?
voː ɪst diː ˈnεːçstə ˈbʊshaltəʃtεlə/ˈʃtraːsnbaːnhaltəʃtεlə?
Czy jest tu gdzieś w pobliżu stacja metra?
Ist hier in der Nähe eine U-Bahn-Station?
ɪst hiːɐ ɪn deːɐ ˈnεːə ˈainə ˈuːbaːnʃtatsioːn?
Który autobus jedzie do...?
Welcher Bus fährt nach...?
ˈvεlçɐ bʊs fεːɐt naːx?
Czy ten autobus jedzie do...?
Fährt dieser Bus nach...?
fεːɐt ˈdiːzɐ bʊs naːx?
Czy ten autobus zatrzymuje się w...?
Hält dieser Bus in...?
hεːlt ˈdiːzɐ bʊs ɪn?
Gdzie mogę kupić bilety?
Wo kann ich Fahrkarten bekommen?
voː kan ɪç ˈfaːɐkartn bəˈkɔmən?
Czy mogę kupić bilet u kierowcy/na pokładzie?
Kann ich die Fahrkarte beim Fahrer/an Bord kaufen?
kan ɪç diː ˈfaːɐkartə baim ˈfaːrɐ/an bɔrt ˈkaufn?
Ile kosztuje bilet dla dorosłego?
Wie viel kostet die Fahrkarte für einen Erwachsenen?
viː fiːl ˈkɔstət diː ˈfaːɐkartə fyːɐ ˈainən εɐˈvaksənən?
Gdzie mogę skasować bilet?
Wo soll ich die Fahrkarte entwerten?
voː zɔl ɪç diː ˈfaːɐkartə εntˈveːɐtn?
Czy mogę się z tym biletem przesiadać?
Ist das ein Umsteigefahrschein?
ɪst das ain ˈʊmʃtaigəfaːrʃain?
Czy muszę się przesiadać?
Muss ich umsteigen?
mʊs ɪç ˈʊmʃtaign?
Kiedy powinienem wysiąść?
Wann soll ich aussteigen?
van zɔl ɪç ˈausʃtaign?
Czym mam jechać dalej?
Womit soll ich (dann) weiterfahren?
voˈmɪt zɔl ɪç (dan) ˈvaitɐfaːrən?
Ile to przystanków stąd?
Wie viele Haltestellen sind es von hier?
viː ˈfiːlə ˈhaltəʃtεlən zɪnt εs fɔn hiːɐ?
Jak nazywa się ten przystanek?
Wie heißt die Haltestelle?
viː haist diː ˈhaltəʃtεlə?
Czy powie mi pan(i), gdzie wysiąść?
Können Sie mir bitte sagen, wann ich aussteigen soll?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə ˈzaːgnˌ van ɪç ˈausʃtaign zɔl?
Czy jest tu gdzieś w pobliżu automat biletowy?
Gibt es hier irgendwo einen Fahrkartenautomaten?
gipt εs hiːɐ ˈɪrgntvoː ˈainən ˈfaːɐkartnautomaːtn?
Którym autobusem się tam dostanę?
Mit welchem Bus komme ich dorthin?
mɪt ˈvεlçəm bʊs ˈkɔmə ɪç ˈdɔrthɪn?
Jaki jest następny przystanek?
Wie heißt die nächste Haltestelle?
viː haist diː ˈnεːçstə ˈhaltəʃtεlə?
Przepraszam, chciałbym wysiąść.
Entschuldigung, ich möchte aussteigen.
εntˈʃʊldɪgʊŋˌ ɪç ˈmœçtə ˈausʃtaign
Przegapiłem mój przystanek.
Ich bin zu weit gefahren.
ɪç bɪn tsuː vait gəˈfaːrən
tramwaj
e Straßenbahn
ˈʃtraːsnbaːn
autobus
r Bus
bʊs
trolejbus
r Obus
ˈoːbʊs
metro
e U-Bahn, e Metro
ˈuːbaːnˌ ˈmeːtro
przystanek
e Haltestelle
ˈhaltəʃtεlə
stacja
e Station
ʃtaˈtsioːn
przystanek na żądanie
e Bedarfshaltestelle
bəˈdarfshaltəʃtεlə
kierowca
r Fahrer
ˈfaːrɐ
bilet
e Fahrkarte, r Fahrschein
ˈfaːɐkartəˌ ˈfaːɐʃain
bilet ulgowy
e ermäßigte Karte
εɐˈmεːsɪçtə ˈkartə
bilet całodzienny
e Tageskarte
ˈtaːgəskartə
bilet grupowy
e Gruppenkarte
ˈgrʊpnkartə
kasownik
r Entwerter
εntˈveːɐtɐ
kasować bilet
e Fahrkarte entwerten
ˈfaːɐkartə εntˈveːɐtn
automat biletowy
r Fahrkartenautomat
ˈfaːɐkartnautomaːt
bramka obrotowa
e Sperre
ˈʃpεrə
kontroler biletów
r Kontrolleur
kɔntrɔˈløːɐ