W pubie

W pubie

In der Kneipe
Idziemy na piwo?
Gehen wir ein Bier trinken?
ˈgeːən viːɐ ain biːɐ ˈtrɪŋkn?
Możemy wyskoczyć na piwo.
Wir können auf ein Bier gehen.
viːɐ ˈkœnən auf ain biːɐ ˈgeːən
Skoczmy na szybkie piwko.
Trinken wir ein schnelles Bier.
ˈtrɪŋkn viːɐ ain ˈʃnεləs biːɐ
Postawię ci jednego!
Ich spendiere dir einen Schnaps.
ɪç ʃpεnˈdiːrə diːɐ ˈainən ʃnaps
Czy jest tu jakiś bar tematyczny?
Gibt es in der Nähe ein Restaurant mit Stil?
gipt εs ɪn deːɐ ˈnεːə ain rεstoˈrɑ̃ː mɪt ʃtiːl?
Czy tam nie jest zbyt drogo?
Ist es dort nicht zu teuer?
ɪst εs dɔrt nɪçt tsuː ˈtɔyɐ?
Gdzie chcesz usiąść?
Wo willst du sitzen?
voː vɪlst duː ˈzɪtsn?
Usiądziemy przy barze?
Setzen wir uns an die Bar?
ˈzεtsn viːɐ ʊns an diː baːɐ?
Usiądźmy przy tamtym stoliku.
Setzen wir uns an den Tisch da.
ˈzεtsn viːɐ ʊns an deːn tɪʃ daː
Czy ten stolik jest wolny?
Ist dieser Tisch frei?
ɪst ˈdiːzɐ tɪʃ frai?
Czy mają państwo wolne miejsca?
Haben Sie freie Plätze hier?
ˈhaːbn ziː ˈfraiə ˈplεtsə hiːɐ?
Mamy komplet. Wszystkie miejsca są zajęte.
Es ist voll.
εs ɪst fɔl
Czekamy czy idziemy gdzie indziej?
Wollen wir warten oder gehen wir woandershin?
ˈvɔlən viːɐ ˈvartn ˈoːdɐ ˈgeːən viːɐ voˈ|andɐsˈhɪn?
Pełno tu dymu.
Es ist ziemlich verraucht hier.
εs ɪst ˈtsiːmlɪç fεɐˈrauxt hiːɐ
Czy jest tutaj strefa dla niepalących?
Gibt es hier einen Nichtraucherraum?
gipt εs hiːɐ ˈainən nɪçtˈrauxɐraum?
Czy mają państwo ogródek (kawiarniany)?
Kann man hier auch draußen sitzen?
kan man hiːɐ aux ˈdrausn ˈzɪtsn?
Ile tutaj kosztuje piwo?
Wie viel kostet hier ein Bier?
viː fiːl ˈkɔstət hiːɐ ain biːɐ?
Macie piwo beczkowe?
Haben Sie Bier vom Fass?
ˈhaːbn ziː biːɐ fɔm fas?
Jakie piwo lejecie?
Welches Bier gibt es denn?
ˈvεlçəs biːɐ gipt εs dεn?
Mamy tylko piwo bezalkoholowe w butelkach.
Wir haben nur alkoholfreies Flaschenbier.
viːɐ ˈhaːbn nuːɐ ˈalkohoːlfraiəs ˈflaʃnbiːɐ
Poproszę małe piwo rżnięte.
Ich nehme einen (kleinen) Schnitt.
ɪç ˈneːmə ˈainən (ˈklainən) ʃnɪt
Wezmę jeszcze jedno.
Ich nehme noch eins.
ɪç ˈneːmə nɔx ains
Może zamówimy wódkę?
Nehmen wir einen Wodka?
ˈneːmən viːɐ ˈainən ˈvɔtka?
Napiłbym się raczej whisky z lodem.
Ich nehme lieber Whisky mit Eis.
ɪç ˈneːmə ˈliːbɐ ˈwɪski mɪt ais
Na zdrowie!, Zdrówko!
Zum Wohl!, Prost!
tsʊm voːl!ˌ proːst!
Do dna!
Auf Ex!
auf εks!
Czy życzy sobie pan(i) coś jeszcze?
Wünschen Sie noch etwas?
ˈvʏnʃn ziː nɔx ˈεtvas?
Nie, dziękuję.
Nein, danke.
nainˌ ˈdaŋkə
Mnie już wystarczy.
Es reicht.
εs ˈraiçt
Wypijmy jeszcze strzemiennego.
Nehmen wir noch ein letztes Bier.
ˈneːmən viːɐ nɔx ain ˈlεtstəs biːɐ
Wypiłem już 5 piw.
Ich habe schon 5 Bier getrunken.
ɪç ˈhaːbə ʃoːn fʏnf biːɐ gəˈtrʊŋkn
Na koszt firmy.
Das geht aufs Haus.
das geːt aufs haus
Proszę to dopisać do mojego rachunku.
Schreiben Sie es mir auf.
ˈʃraibn ziː εs miːɐ auf
Muszę iść do toalety.
Ich muss noch auf die Toilette.
ɪç mʊs nɔx auf diː toaˈlεtə
Czy chcesz zagrać w bilard?
Hast du Lust, Billard zu spielen?
hast duː lʊstˌ ˈbɪljart tsuː ˈʃpiːlən?
Jasne, ustaw kule.
Na klar, setze die Kugeln aus.
na klaːɐˌ ˈzεtsə diː ˈkuːgln aus
Potrzyj kij kredą.
Reibe dir das Queue mit Kreide ein.
ˈraibə diːɐ das køː mɪt ˈkraidə ain
Grałeś już kiedyś w strzałki?
Hast du schon mal Darts gespielt?
hast duː ʃoːn maːl daːɐts gəˈʃpiːlt?
Rachunek poproszę!
Bitte zahlen.
ˈbɪtə ˈtsaːlən
Płacimy każdy za siebie.
Wir zahlen getrennt.
viːɐ ˈtsaːlən gəˈtrεnt
Dzisiaj ty stawiasz.
Heute sollst du eine Runde spendieren.
ˈhɔytə zɔlst duː ˈainə ˈrʊndə ʃpεnˈdiːrən
Ja stawiam!
Du bist mein Gast!
duː bɪst main gast!
pub
e Kneipe
ˈknaipə
bar sportowy
e Sportsbar
ˈʃpɔrtsbaːɐ
piwiarnia
e Bierkneipe
ˈbiːɐknaipə
bar
r Ausschank
ˈausʃaŋk
ogródek (kawiarniany), taras
r Garten
ˈgartn
barman
r Barmann
ˈbaːɐman
nalewak, pipa (do piwa)
r Zapfhahn
ˈtsapfhaːn
beczka
s Fass
fas
kufel
r (Bier)Krug
(biːɐ)kruːk
szklanka, kieliszek
s Glas
glaːs
kieliszek do wina
s Weinglas
ˈvainglaːs
dzbanek
kleiner Krug
ˈklainɐ kruːk
kieliszeczek, kielonek
r Schnaps
ʃnaps
podstawka pod kufel
r Bierdeckel
ˈbiːɐdεkl
popielniczka
r Aschenbecher
ˈaʃnbεçɐ
karta napojów
e Getränkekarte
gəˈtrεŋkəkartə