Sprzęt gospodarstwa domowego

Sprzęt gospodarstwa domowego

Haushaltsgeräte
Mam podkręcić ogrzewanie? Nie jest wam zimno?
Soll ich bisschen mehr heizen? Ist euch nicht kalt?
zɔl ɪç ˈbɪsçən meːɐ ˈhaitsn? ɪst ɔyç nɪçt kalt?
Muszę włączyć/wyłączyć ogrzewanie.
Ich muss die Heizung einschalten/ausschalten.
ɪç mʊs diː ˈhaitsʊŋ ˈainʃaltn/ˈausʃaltn
Czy chcecie, żebym rozpalił w kominku?
Wollt ihr im Kamin heizen?
vɔlt iːɐ ɪm kaˈmiːn ˈhaitsn?
Czy mogę przykręcić ogrzewanie?
Kann ich die Heizung abdrehen?
kan ɪç diː ˈhaitsʊŋ ˈapdreːən?
Ogrzewanie reguluje się za pomocą tego pokrętła/przycisku.
Die Heizung wird mit diesem Rad/Knopf reguliert.
diː ˈhaitsʊŋ vɪrt mɪt ˈdiːzəm raːt/knɔpf reguˈliːɐt
Najpierw trzeba włączyć kocioł grzewczy.
Zuerst muss der Kessel eingeschaltet werden.
tsuˈ|eːɐst mʊs deːɐ ˈkεsl ˈaingəʃaltət ˈveːɐdn
Klimatyzacja nie działa.
Die Klimaanlage ist außer Betrieb.
diː ˈkliːma|anlaːgə ɪst ˈausɐ bəˈtriːp
Mam zapalić światło?
Soll ich das Licht anmachen?
zɔl ɪç das lɪçt ˈanmaxn?
Proszę, zgaś światło.
Mach das Licht aus, bitte.
max das lɪçt ausˌ ˈbɪtə
Gdzie jest wyłącznik?
Wo ist der Schalter?
voː ɪst deːɐ ˈʃaltɐ?
Kto nie zgasił światła?
Wer hat das Licht angelassen?
veːɐ hat das lɪçt ˈangəlasn?
Podłącz to do kontaktu.
Steck es in die Steckdose.
ʃtεk εs ɪn diː ˈʃtεkdoːzə
Wyciągnij to z kontaktu.
Zieh es aus der Steckdose.
tsiː εs aus deːɐ ˈʃtεkdoːzə
Czy używa pan(i) żarówek energooszczędnych?
Benutzen Sie Sparbirnen?
bəˈnʊtsn ziː ˈʃpaːɐbɪrnən?
Chyba przepaliła się żarówka.
Die Glühbirne ging anscheinend kaputt.
diː ˈglyːbɪrnə gɪŋ ˈanʃainənt kaˈpʊt
Czy możesz ją wymienić?
Kannst du sie auswechseln?
kanst duː ziː ˈausvεksln?
Zamrażarka źle mrozi.
Die Gefriertruhe kühlt nicht richtig.
diː gəˈfriːɐtruːə kyːlt nɪçt ˈrɪçtɪç
Powinieneś rozmrozić lodówkę.
Du solltest den Kühlschrank abtauen lassen.
duː ˈzɔltəst deːn ˈkyːlʃraŋk ˈaptauən ˈlasn
Włóż naczynia do zmywarki.
Tue das Geschirr in die Spülmaschine.
tuːə das gəˈʃɪr ɪn diː ˈʃpyːlmaʃiːnə
Wstaw wodę (na herbatę).
Setz das Wasser (für den Tee) auf.
zεts das ˈvasɐ (fyːɐ deːn teː) auf
Odgrzeję ci to w mikrofalówce.
Ich mache es dir in der Mikrowelle warm.
ɪç ˈmaxə εs diːɐ ɪn deːɐ ˈmiːkrovεlə varm
Włącz radio!
Mach das Radio an.
max das ˈraːdio an
Jakiej stacji chcesz posłuchać?
Welchen Sender magst du (hören)?
ˈvεlçn ˈzεndɐ maːkst duː (ˈhøːrən)paradɔnˈtoːzə
Chcecie oglądać telewizję?
Wollt ihr fernsehen?
vɔlt iːɐ ˈfεrnzeːən?
Mogę włączyć telewizor?
Kann ich den Fernseher einschalten?
kan ɪç deːn ˈfεrnzeːɐ ˈainʃaltn?
Co leci wieczorem w telewizji?
Was läuft abends im Fernsehen?
vas lɔyft ˈaːbnts ɪm ˈfεrnzeːən?
Czy mam wyłączyć telewizor?
Soll ich den Fernseher ausschalten?
zɔl ɪç deːn ˈfεrnzeːɐ ˈausʃaltn?
Przełącz na inny program!
Schalt es um.
ʃalt εs ʊm
Zrób głośniej!
Mach es lauter!
max εs ˈlautɐ!
Czy mógłbyś trochę przyciszyć?
Kannst du es ein bisschen leiser stellen?
kanst duː εs ain ˈbɪsçən ˈlaizɐ ˈʃtεlən?
Włączę ci film na DVD.
Ich mache dir eine DVD an.
ɪç ˈmaxə diːɐ ˈainə deːfauˈdeː an
Nie ma prądu.
Der Strom ist ausgefallen.
deːɐ ʃtroːm ɪst ˈausgəfalən
Myślę, że było zwarcie.
Ich glaube, es gab einen Kurzschluss.
ɪç ˈglaubəˌ εs gaːp ˈainən ˈkʊrtsʃlʊs
Chyba wywaliło korki.
Die Sicherung ist wohl herausgesprungen.
diː ˈzɪçərʊŋ ɪst voːl hεˈrausgəʃprʊŋən
Czy umie pan(i) włączyć bezpiecznik?
Können Sie die Sicherung wieder einschalten?
ˈkœnən ziː diː ˈzɪçərʊŋ ˈviːdɐ ˈainʃaltn?
Gdzie jest skrzynka z bezpiecznikami?
Wo ist der Sicherungskasten?
voː ɪst deːɐ ˈzɪçərʊŋskastn?
lodówka
r Kühlschrank
ˈkyːlʃraŋk
zamrażarka
r Gefrierschrank
gəˈfriːɐʃraŋk
kuchenka gazowa
r Gasherd
ˈgaːsherdheːɐt
kuchenka elektryczna
r Elektroherd
eˈlεktroheːɐt
piekarnik
r Backofen, e Röhre
ˈbak|oːfnˌ ˈrøːrə
mikrofalówka
r Mikrowellenherd, e Mikrowelle
ˈmiːkrovεlənheːɐtˌ ˈmiːkrovεlə
zmywarka do naczyń
r Geschirrspüler
gəˈʃɪrʃpyːlɐ
rozdrabniacz odpadów
r Abfallzerkleinerer
ˈapfaltsεɐklainərəɐ
ekspres do kawy
e Kaffeemaschine
ˈkafeːmaʃiːnə
czajnik elektryczny
r Wasserkocher
ˈvasɐkɔxɐ
robot kuchenny
e Küchenmaschine
ˈkʏçnmaʃiːnə
mikser
r Mixer
ˈmɪksɐ
mikser ręczny
r Handmixer
ˈhantmɪksɐ
toster
r Toaster
ˈtoːstɐ
opiekacz
r Sandwichtoaster
ˈzεntvɪtʃtoːstɐ
jogurtownica
r Joghurtmacher
ˈjoːgʊrtmaxɐ
automat do pieczenia chleba
r Brotbackautomat
ˈbroːtbak|automaːt
pralka
e Waschmaschine
ˈvaʃmaʃiːnə
suszarka (bębnowa)
r (Wäsche)Trockner
(ˈvεʃə)ˈtrɔknɐ
żelazko (z nawilżaczem parowym)
s (Dampf)Bügeleisen
(dampf)ˈbyːgl|aizn
suszarka do włosów
r Haartrockner
ˈhaːɐtrɔknɐ
lokówka elektryczna
e Brennschere
ˈbrεnʃeːrə
odkurzacz
r Staubsauger
ˈʃtaupzaugɐ
odkurzacz parowy
r Dampfreiniger
ˈdampfrainɪgɐ
telewizor
r Fernseher
ˈfεrnzeːɐ
ekran
r Bildschirm
ˈbɪltʃɪrm
ekran kolorowy
r Farbbildschirm
ˈfarbbɪltʃɪrm
ekran plazmowy
r Plasmabildschirm
ˈplasmabɪltʃɪrm
radio
s Radio
ˈraːdio
odtwarzacz DVD
r DVD-Player
deːfauˈdeːˈplεiɐ
wieża hi-fi/stereo
e Stereoanlage, e Hi-Fi-Anlage
ˈʃteːreo|anlaːgəˌ ˈhaifi|anlaːgə
głośniki
e Lautsprecher
ˈlautʃprεçɐ
wzmacniacz
r Verstärker
fεɐˈʃtεrkɐ
antena satelitarna
e SAT-Antenne, e Satellitenschüssel
zatanˈtεnəˌ zatεˈliːtnʃʏsl
pilot (do telewizora itp.)
e Fernbedienung
ˈfεrnbədiːnʊŋ
oświetlenie
e Leuchte
ˈlɔyçtə
lampa
e Lampe
ˈlampə
żyrandol
r Kronleuchter
ˈkroːnlɔyçtɐ
żarówka
e Glühbirne
ˈglyːbɪrnə
jarzeniówka, świetlówka
e Leuchtstoffröhre
ˈlɔyçtʃtɔfrøːrə
w(y)łącznik
r Schalter
ˈʃaltɐ
bezpiecznik, (pot.) korek
e Sicherung
ˈzɪçərʊŋ
przerwa w dostawie prądu
r Stromausfall
ˈʃtroːm|ausfal
prąd stały
r Gleichstrom
ˈglaiçʃtroːm
prąd zmienny
r Wechselstrom
ˈvεkslʃtroːm
ogrzewanie
e Heizung
ˈhaitsʊŋ
centralne ogrzewanie
e Zentralheizung
tsεnˈtraːlhaitsʊŋ
ogrzewanie podłogowe
e Fußbodenheizung
ˈfuːsboːdnhaitsʊŋ
kaloryfer
r Radiator
raˈdiaːtoːɐ
kominek
r Kamin
kaˈmiːn
kocioł grzewczy
r Heizkessel
ˈhaitskεsl
podgrzewacz wody, bojler
r (Warmwasser)Boiler
(ˈvarmvasɐ)ˈbɔylɐ
klimatyzacja
e Klimaanlage
ˈkliːma|anlaːgə
odkurzacz centralny
r Zentralstaubsauger
tsεnˈtraːlʃtaupzaugɐ