Kolarstwo

Kolarstwo

Radfahren
Chętnie pojeździlibyśmy na rowerze.
Wir möchten gerne Rad fahren.
viːɐ ˈmœçtn ˈgεrnə raːt ˈfaːrən
Czy organizują państwo wycieczki rowerowe?
Organisieren Sie Radtouren?
ɔrganiˈziːrən ziː ˈraːttuːrən?
Czy można tutaj wypożyczyć rower?
Kann man hier ein Fahrrad mieten?
kan man hiːɐ ain ˈfaːɐraːt ˈmiːtn?
Czy można tu gdzieś kupić mapę rowerową?
Kann man hier eine Fahrradkarte kaufen?
kan man hiːɐ ˈainə ˈfaːɐraːtkartə ˈkaufn?
Czy w okolicy są ścieżki rowerowe?
Gibt es in der Nähe einige Radwege?
gipt εs ɪn deːɐ ˈnεːə ˈainɪgə ˈraːtveːgə?
Ile to kilometrów?
Wie viele Kilometer sind es?
viː ˈfiːlə kiloˈmeːtɐ zɪnt εs?
Nie jestem przyzwyczajony do długich tras.
Ich bin an lange Strecken nicht gewöhnt.
ɪç bɪn an ˈlaŋə ˈʃtrεkn nɪçt gəˈvøːnt
Czy jest dużo stromych podjazdów?
Gibt es da viele steile Hügel?
gipt εs daː ˈfiːlə ˈʃtailə ˈhyːgl?
Czy rower górski jest lepszy na tę trasę?
Ist für diese Strecke ein Mountainbike besser?
ɪst fyːɐ ˈdiːzə ˈʃtrεkə ain ˈmauntɪnbaik ˈbεsɐ?
Czy muszę zakładać kask rowerowy?
Muss ich einen Fahrradhelm tragen?
mʊs ɪç ˈainən ˈfaːɐraːthεlm ˈtraːgn?
Jak długo będziemy jeszcze jechać?
Wie lange fahren wir noch?
viː ˈlaŋə ˈfaːrən viːɐ nɔx?
Już nie mogę, jestem zmęczony.
Ich kann nicht mehr, ich bin müde.
ɪç kan nɪçt meːɐˌ ɪç bɪn ˈmyːdə
Muszę odpocząć.
Ich brauche eine Pause.
ɪç ˈbrauxə ˈainə ˈpauzə
Musimy zsiąść i przeprowadzić/przenieść rowery.
Wir müssen absteigen und die Fahrräder schieben/tragen.
viːɐ ˈmʏsn ˈapʃtaign ʊnt diː ˈfaːɐrεːdɐ ˈʃiːbn/ˈtraːgn
Przebiłem przednie/tylne koło.
Mein Fahrrad hatte vorne/hintern einen Platten.
main ˈfaːɐraːt ˈhatə ˈfɔrnə/ˈhɪntɐn ˈainən ˈplatn
Czy może mi pan(i) naprawić dętkę?
Können Sie mir einen Platten flicken?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈainən ˈplatn ˈflɪkn?
Czy mogę pożyczyć od pana/pani pompkę?
Kann ich mir Ihre Pumpe leihen?
kan ɪç miːɐ ˈiːrə ˈpʊmpə ˈlaiən?
Mam problem z przerzutką.
Mit meiner Gangschaltung stimmt etwas nicht.
mɪt ˈmainɐ ˈgaŋʃaltʊŋ ʃtɪmt ˈεtvas nɪçt
Nie mogę zmienić przerzutki.
Ich kann nicht schalten.
ɪç kan nɪçt ˈʃaltn
Muszę sobie obniżyć/podnieść siodełko.
Ich muss meinen Sattel niedriger/höher stellen.
ɪç mʊs ˈmainən ˈzatl ˈniːdrɪgɐ/ˈhøːɐ ˈʃtεlən
Muszę wycentrować przednie koło.
Ich muss mein Vorderrad zentrieren.
ɪç mʊs main ˈfɔrdɐraːt tsεnˈtriːrən
Pękła mi linka hamulcowa.
Mein Bremszug ist gerissen.
main ˈbrεmstsuːk ɪst gəˈrɪsn
Czy może mi pan(i) wyregulować hamulce?
Können Sie meine Bremsen nachstellen?
ˈkœnən ziː ˈmainə ˈbrεmzn ˈnaːxʃtεlən?
Spadłem z roweru.
Ich bin vom Fahrrad gestürzt.
ɪç bɪn fɔm ˈfaːɐraːt gəˈʃtʏrtst
Potrącił mnie samochód.
Ich wurde von einem Auto angefahren.
ɪç ˈvʊrdə fɔn ˈainəm ˈauto ˈangəfaːrən
Skradziono mi rower.
Mein Fahrrad wurde gestohlen.
main ˈfaːɐraːt ˈvʊrdə gəˈʃtoːlən
rower
s Fahrrad
ˈfaːɐraːt
rower górski
s Mountainbike
ˈmauntɪnbaik
rower szosowy, kolarzówka
s Rennrad
ˈrεnraːt
rower trekingowy
s Trekkingbike
ˈtrεkɪŋbaik
opona
r Reifen
ˈraifn
dętka
r Schlauch
ʃlaux
wentyl
s Ventil
vεnˈtiːl
obręcz
e Felge
ˈfεlgə
szprychy
e Speichen
ˈʃpaiçn
klucz imbusowy
r Inbusschlüssel
ˈɪnbʊsʃlʏsl
siodełko
r Sattel
ˈzatl
tylna przerzutka
e Gangschaltung
ˈgaŋʃaltʊŋ
przednia przerzutka
r Umwerfer
ˈʊmvεrfɐ
koło zębate
s Kettenrad
ˈkεtnraːt
pompka (rowerowa)
e Pumpe
ˈpʊmpə
rama
r Rahmen
ˈraːmən
łańcuch
e Kette
ˈkεtə
widełki (zawieszenia)
e (gefederte) Gabel
(gəˈfeːdɐtə) ˈgaːbl
kierownica
e Lenkstange
ˈlεŋkʃtaŋə
dźwignia przerzutki
r Schalthebel
ˈʃaltheːbl
hamulce
e Bremsen
ˈbrεmzn
klocki hamulcowe
e Bremsklötze
ˈbrεmskløtsə
błotnik
s Schutzblech
ˈʃʊtsblεç
bagażnik
r Träger
ˈtrεːgɐ
bidon
e Fahrradflasche
ˈfaːɐraːtflaʃə
kask rowerowy
r Fahrradhelm
ˈfaːɐraːthεlm
zestaw do naprawy dętek
s Flickzeug
ˈflɪktsɔyk