Mieszkanie

Mieszkanie

Wohnen
Gdzie pan(i) mieszka?
Wo wohnen Sie?
voː ˈvoːnən ziː?
Mieszkamy w centrum/na przedmieściu.
Wir wohnen im Zentrum/in der Vorstadt.
viːɐ ˈvoːnən ɪm ˈtsεntrʊm/ɪn deːɐ ˈfoːɐʃtat
Czy mieszka pan(i) w bloku czy w domu?
Wohnen Sie in einem Plattenbau oder einem Familienhaus?
ˈvoːnən ziː ɪn ˈainəm ˈplatnbau ˈoːdɐ ˈainəm faˈmiːliənhaus?
Czy mieszka pan(i) w wynajętym mieszkaniu/mieszkaniu komunalnym?
Wohnen Sie in einer Mietwohnung/Gemeindewohnung?
ˈvoːnən ziː ɪn ˈainɐ ˈmiːtvoːnʊŋ/gəˈmaindəvoːnʊŋ?
Ile pokoi jest w państwa domu/mieszkaniu?
Wie viele Zimmer hat Ihr Haus/Ihre Wohnung?
viː ˈfiːlə ˈtsɪmɐ hat iːɐ haus/ˈiːrə ˈvoːnʊŋ?
Mieszkanie ma trzy pokoje i kuchnię.
Die Wohnung hat drei Zimmer und eine Küche.
diː ˈvoːnʊŋ hat drai ˈtsɪmɐ ʊnt ˈainə ˈkʏçə
Mieszkamy w dwupokojowym/trzypokojowym mieszkaniu.
Wir wohnen in einer Zweizimmerwohnung/Dreizimmerwohnung.
viːɐ ˈvoːnən ɪn ˈainɐ tsvaiˈtsɪmɐvoːnʊŋ/ˈdraitsɪmɐvoːnʊŋ
Czy ma pan(i) również garaż?
Haben Sie auch eine eigene Garage?
ˈhaːbn ziː aux ˈainə ˈaigənə gaˈraːʒə?
Jaki jest twój adres?
Wie ist deine Adresse?
viː ɪst ˈdainə aˈdrεsə?
Jaki tu jest adres?
Wie ist die Adresse hier?
viː ɪst diː aˈdrεsə hiːɐ?
Na którym piętrze pan(i) mieszka?
In welchem Stock wohnen Sie?
ɪn ˈvεlçəm ʃtɔk ˈvoːnən ziː?
Mieszkamy na pierwszym piętrze.
Wir wohnen im ersten Stock.
viːɐ ˈvoːnən ɪm ˈeːɐstn ʃtɔk
Jak długo tu mieszkasz?
Wie lange wohnst du hier?
viː ˈlaŋə voːnst duː hiːɐ?
Mieszkam tu od dzieciństwa/od pięciu lat.
Ich wohne hier von klein auf/seit 5 Jahren.
ɪç ˈvoːnə hiːɐ fɔn klain auf/zait fʏnf ˈjaːrən
Niedawno się wprowadziliśmy.
Wir sind vor kurzem eingezogen.
viːɐ zɪnt foːɐ ˈkʊrtsəm ˈaingətsoːgn
Niestety, jeszcze nie mamy własnego mieszkania.
Eine eigene Wohnung haben wir leider noch nicht.
ˈainə ˈaigənə ˈvoːnʊŋ ˈhaːbn viːɐ ˈlaidɐ nɔx nɪçt
Do niedawna mieszkaliśmy na stancji.
Bis vor kurzem haben wir zur Miete gewohnt.
bɪs foːɐ ˈkʊrtsəm ˈhaːbn viːɐ tsuːɐ ˈmiːtə gəˈvoːnt
Odziedziczyłem mieszkanie po dziadkach.
Ich habe die Wohnung von meinen Großeltern geerbt.
ɪç ˈhaːbə diː ˈvoːnʊŋ fɔn ˈmainən ˈgroːsεltɐn gəˈ|εrpt
Zmieniliśmy mieszkanie (na większe).
Wir haben die Wohnung (gegen eine größere) getauscht.
viːɐ ˈhaːbn diː ˈvoːnʊŋ (ˈgeːgn ˈainə ˈgrøːsəɐə) gəˈtauʃt
Kawalerka/Garsoniera jest za mała (dla trzyosobowej rodziny).
Die Einzimmerwohnung ist (für eine dreiköpfige Familie) zu klein.
diː ainˈtsɪmɐvoːnʊŋ ɪst (fyːɐ ˈainə ˈdraikøːpfɪgə faˈmiːliə) tsuː klain
Zleciliśmy wybudowanie domu pod klucz.
Wir haben uns das Haus schlüsselfertig bauen lassen.
viːɐ ˈhaːbn ʊns das haus ˈʃlʏslfεrtɪç ˈbauən ˈlasn
Musieliśmy wziąć kredyt hipoteczny.
Wir haben eine Hypothek aufnehmen müssen.
viːɐ ˈhaːbn ˈainə hypoˈteːk ˈaufneːmən ˈmʏsn
Tu jest bardzo ładnie.
Es ist sehr schön hier.
εs ɪst zeːɐ ʃøːn hiːɐ
Masz piękny widok.
Du hast hier eine schöne Aussicht.
duː hast hiːɐ ˈainə ˈʃøːnə ˈauszɪçt
Bardzo podobają mi się pana/pani meble.
Ihr Möbel gefällt mir sehr.
iːɐ ˈmøːbl gəˈfεlt miːɐ zeːɐ
Ulica jest bardzo spokojna/ruchliwa.
Die Straße ist sehr ruhig/verkehrsreich.
diː ˈʃtraːsə ɪst zeːɐ ˈruːɪç/fεɐˈkeːɐsraiç
Mamy miłych/nieprzyjemnych sąsiadów.
Unsere Nachbarn sind sehr nett/unangenehm.
ˈʊnzərə ˈnaxbaːɐn zɪnt zeːɐ nεt/ˈʊn|angəneːm
W pobliżu jest szkoła i sklepy.
Schule und Geschäfte sind in der Nähe.
ˈʃuːlə ʊnt gəˈʃεftə zɪnt ɪn deːɐ ˈnεːə
Jest tu dobre połączenie do centrum (miasta).
Es gibt eine sehr gute Verbindung ins Zentrum.
εs gipt ˈainə zeːɐ ˈguːtə fεɐˈbɪndʊŋ ɪns ˈtsεntrʊm
Jak dostanę się na najbliższy przystanek, z którego dojadę do centrum?
Wie komme ich zu der nächsten Haltestelle Richtung (Stadt)Zentrum?
viː ˈkɔmə ɪç tsuː deːɐ ˈnεːçstn ˈhaltəʃtεlə ˈrɪçtʊŋ (ʃtat)ˈtsεntrʊm?
mieszkanie
e Wohnung
ˈvoːnʊŋ
garsoniera, kawalerka
e Einzimmerwohnung
ainˈtsɪmɐvoːnʊŋ
mieszkanie jednopokojowe
e Einzimmerwohnung
ainˈtsɪmɐvoːnʊŋ
mieszkanie dwupokojowe
e Zweizimmerwohnung
tsvaiˈtsɪmɐvoːnʊŋ
mieszkanie trzypokojowe
e Dreizimmerwohnung
ˈdraitsɪmɐvoːnʊŋ
dom jednorodzinny
s Einfamilienhaus
ˈainfamiːliənhaus
dom szeregowy, szeregowiec
s Reihenhaus
ˈraiənhaus
bliźniak, dom bliźniaczy
s Doppelhaus
ˈdɔplhaus
willa
e Villa
ˈvɪla
chat(k)a, chałupka
e Hütte
ˈhʏtə
dom (na wsi)
s Ferienhaus
ˈfeːriənhaus
bungalow
r Bungalow
ˈbʊŋgalo
nowe budownictwo
r Neubau
ˈnɔybau
stare budownictwo
r Altbau
ˈaltbau
wynajęte mieszkanie
e Mietwohnung
ˈmiːtvoːnʊŋ
wieżowiec/blok (z wielkiej płyty)
r Plattenbau
ˈplatnbau

Wnętrze

Interieur
pomieszczenie
r Raum
raum
pokój
s Zimmer
ˈtsɪmɐ
korytarz
r Flur
fluːɐ
przedpokój
r Vorraum, (ÖrD) s Vorzimmer
ˈfoːɐraumˌ ˈfoːɐtsɪmɐ
kuchnia
e Küche
ˈkʏçə
aneks kuchenny
e Kochnische
ˈkɔxnɪʃə
spiżarnia
e Speisekammer
ˈʃpaizəkamɐ
jadalnia
s Esszimmer
ˈεstsɪmɐ
sypialnia
s Schlafzimmer
ˈʃlaːftsɪmɐ
salon, pokój dzienny
s Wohnzimmer
ˈvoːntsɪmɐ
pokój dziecięcy
s Kinderzimmer
ˈkindɐtsɪmɐ
pracownia, gabinet
s Arbeitszimmer, r Arbeitsraum
ˈarbaitstsɪmɐˌ ˈarbaitsraum
łazienka
s Bad
baːt
toaleta
e Toilette, s Klosett
toaˈlεtəˌ kloˈzεt
pomieszczenie gospodarcze, składzik
e (Abstell)Kammer, r Abstellraum
(ˈapʃtεl)ˈkamɐˌ ˈapʃtεlraum
pracownia
e Werkstatt
ˈvεrkʃtat
klatka schodowa
s Treppenhaus
ˈtrεpnhaus
schody, stopnie
e Treppe
ˈtrεpə
taras
e Terrasse
tεˈrasə
balkon
r Balkon
balˈkɔŋ
suterena
s Souterrain, s Untergeschoss
zutεˈrε̃ːˌ ˈʊntɐgəʃɔs
piwnica
r Keller, s Kellergeschoss
ˈkεlɐˌ ˈkεlɐgəʃɔs
garaż
e Garage
gaˈraːʒə
parter
s Erdgeschoss
ˈeːɐtgəʃɔs
kondygnacja, piętro
r Stock, s Stockwerk, e Etage
ʃtɔkˌ ˈʃtɔkvεrkˌ eˈtaːʒə
strych
r Dachboden
ˈdaxboːdn
dach
s Dach
dax

Wokół domu

Umgebung des Hauses
szopa
r Schuppen
ˈʃʊpn
ogród
r Garten
ˈgartn
grządka, klomb
s Beet
beːt
trawnik
r Rasen
ˈraːzn
altana, pawilon
s Gartenhaus
ˈgartnhaus
pergola
e Pergola
ˈpεrgola
szklarnia
s Gewächshaus, s Glashaus
gəˈvεkshausˌ ˈglaːshaus
płot, ogrodzenie
r Zaun
tsaun
podjazd
r Zufahrtsweg
ˈtsuːfaːɐtsveːk