W restauracji

W restauracji

Im Restaurant
Szukamy dobrej i taniej restauracji.
Wir suchen ein gutes und preisgünstiges Restaurant.
viːɐ ˈzuːxn ain ˈguːtəs ʊnt ˈpraisgʏnstɪgəs rεstoˈrɑ̃ː
Czy mają państwo wolny stolik?
Haben Sie einen Tisch frei?
ˈhaːbn ziː ˈainən tɪʃ frai?
Poproszę stolik dla dwóch osób.
Ich möchte einen Tisch für zwei (Personen).
ɪç ˈmœçtə ˈainən tɪʃ fyːɐ tsvai (pεrˈzoːnən)
Czy możemy usiąść tutaj?
Können wir uns hierhin setzen?
ˈkœnən viːɐ ʊns ˈhiːɐhɪn ˈzεtsn?
Czy możemy się przysiąść?
Dürfen wir uns zu Ihnen setzen?
ˈdʏrfn viːɐ ʊns tsuː ˈiːnən ˈzεtsn?
Poproszę kartę dań/menu.
Die (Speise)Karte, bitte.
diː (ˈʃpaizə)ˈkartəˌ ˈbɪtə
Jeszcze nie wybrałem.
Ich habe mich noch nicht entschieden.
ɪç ˈhaːbə mɪç nɔx nɪçt εntˈʃiːdn
Już zamówiliśmy.
Wir haben schon bestellt.
viːɐ ˈhaːbn ʃoːn bəˈʃtεlt
Nie będę jeść. Dziękuję.
Ich esse nicht. Danke.
ɪç ˈεsə nɪçt ˈdaŋkə
Chcielibyśmy złożyć zamówienie.
Wir möchten bestellen.
viːɐ ˈmœçtn bəˈʃtεlən
Co może nam pan(i) polecić?
Was können Sie uns empfehlen?
vas ˈkœnən ziː ʊns εmˈpfeːlən?
Jaka jest specjalność zakładu?
Was für Spezialitäten haben Sie?
vas fyːɐ ʃpetsialiˈtεːtn ˈhaːbn ziː?
Czy to nie będzie zbyt ostre/pikantne?
Ist das nicht zu scharf/pikant?
ɪst das nɪçt tsuː ʃarf/piˈkant?
Na przystawkę poproszę...
Als Vorspeise nehme ich...
als ˈfoːɐʃpaizə ˈneːmə ɪç
Wezmę tylko sałatkę.
Ich nehme nur Salat.
ɪç ˈneːmə nuːɐ zaˈlaːt
Dla mnie bez zupy.
Ohne Suppe.
ˈoːnə ˈzʊpə
Wezmę tylko zupę.
Ich nehme nur Suppe.
ɪç ˈneːmə nuːɐ ˈzʊpə
Wezmę coś wegetariańskiego.
Ich möchte ein fleischloses Gericht.
ɪç ˈmœçtə ain ˈflaiʃloːzəs gəˈrɪçt
Czy moglibyśmy prosić o keczup/sól?
Können wir bitte Ketchup/Salz bekommen?
ˈkœnən viːɐ ˈbɪtə ˈkεtʃap/zalts bəˈkɔmən?
Czy możemy poprosić o jeszcze jeden komplet sztućców?
Können wir bitte noch ein Besteck bekommen?
ˈkœnən viːɐ ˈbɪtə nɔx ain bəˈʃtεk bəˈkɔmən?
Brakuje widelca/łyżki.
Es fehlt hier eine Gabel/ein Löffel.
εs feːlt hiːɐ ˈainə ˈgaːbl/ain ˈlœfl
Czy możemy wziąć tamto krzesło?
Können wir den Stuhl da nehmen?
ˈkœnən viːɐ deːn ʃtuːl daː ˈneːmən?
Czy możemy poprosić o krzesełko dla dziecka?
Können wir den Kinderstuhl bekommen?
ˈkœnən viːɐ deːn ˈkɪndɐʃtuːl bəˈkɔmən?
Smacznego!
Guten Appetit., Mahlzeit.
ˈguːtn apeˈtiːtˌ ˈmaːltsait
Tego nie zamawialiśmy.
Das haben wir nicht bestellt.
das ˈhaːbn viːɐ nɪçt bəˈʃtεlt
Coś jest nie tak z tym mięsem.
Das Fleisch ist nicht in Ordnung.
das flaiʃ ɪst nɪçt ɪn ˈɔrdnʊŋ
To jest przesolone/przypalone.
Es ist versalzen/angebrannt.
εs ɪst fεɐˈzaltsn/ˈangəbrant
Można już to zabrać.
Das können Sie wegnehmen.
das ˈkœnən ziː ˈvεkneːmən
Proszę jeszcze jedno piwo.
Noch ein Bier, bitte.
nɔx ain biːɐˌ ˈbɪtə
Proszę rachunek.
Zahlen, bitte.
ˈtsaːlənˌ ˈbɪtə
Ile płacę?
Wie viel macht das?
viː fiːl maxt das?
Płacimy osobno/razem.
Wir zahlen getrennt/zusammen.
viːɐ ˈtsaːlən gəˈtrεnt/tsuˈzamən
Czy można płacić kartą?
Kann ich mit Karte bezahlen?
kan ɪç mɪt ˈkartə bəˈtsaːlən?
Obawiam się, że za dużo nam pan policzył/pani policzyła.
Ich befürchte, Sie haben uns zu viel berechnet.
ɪç bəˈfʏrçtəˌ ziː ˈhaːbn ʊns tsuː fiːl bəˈrεçnət
Już zapłaciliśmy.
Wir haben schon bezahlt.
viːɐ ˈhaːbn ʃoːn bəˈtsaːlt
Nie zapłacę za ten posiłek.
Für dieses Essen werde ich nicht bezahlen.
fyːɐ ˈdiːzəs ˈεsn ˈveːɐdə ɪç nɪçt bəˈtsaːlən
Reszty nie trzeba.
Stimmt so.
ʃtɪmt zoː