Zakupy i płacenie

Zakupy i płacenie

Einkaufen und Zahlen

W sklepie

Im Geschäft
Chciałbym zrobić zakupy.
Ich möchte einkaufen gehen.
ɪç ˈmœçtə ˈainkaufn ˈgeːən
Muszę kupić nowe...
Ich muss neue... kaufen.
ɪç mʊs ˈnɔyə... ˈkaufn
Gdzie mogę kupić...?
Wo kann ich... kaufen?
voː kan ɪç... ˈkaufn?
Gdzie jest najbliższy hipermarket?
Wo ist das nächste Einkaufszentrum?
voː ɪst das ˈnεːçstə ˈainkaufstsεntrʊm?
Czy jest tu gdzieś w pobliżu dom handlowy?
Gibt es hier in der Nähe ein Warenhaus?
gipt εs hiːɐ ɪn deːɐ ˈnεːə ain ˈvaːrənhaus?
Czy mają państwo...?
Haben Sie...?
ˈhaːbn ziː?
Gdzie znajdę...?
Wo finde ich...?
voː ˈfɪndə ɪç?
Szukam...
Ich suche...
ɪç ˈzuːxə
Czy są jakieś przeceny?
Haben Sie auch reduzierte Ware?
ˈhaːbn ziː aux reduˈtsiːɐtə ˈvaːrə?
Czy to też jest po obniżonej cenie?
Ist das auch reduziert?
ɪst das aux reduˈtsiːɐt?
Czy może mi pan(i) pokazać, jak to działa.
Können Sie mir bitte zeigen, wie es funktioniert?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə ˈtsaignˌ viː εs fʊŋktsioˈniːɐt?
Czy mogę to zobaczyć?
Kann ich es mir ansehen?
kan ɪç εs miːɐ ˈanzeːən?
Jaka jest między nimi różnica?
Was ist der Unterschied zwischen den beiden?
vas ɪst deːɐ ˈʊntɐʃiːt ˈtsvɪʃn deːn ˈbaidn?
Który pan(i) poleca?
Was können Sie mir empfehlen?
vas ˈkœnən ziː miːɐ εmˈpfeːlən?
Wezmę to.
Ich nehme es.
ɪç ˈneːmə εs
Czy w zestawie są baterie?
Sind Batterien dabei?
zɪnt batəˈriːən ˈdabai?
Czy może mi to pan(i) zapakować?
Können Sie es mir einpacken?
ˈkœnən ziː εs miːɐ ˈainpakn?
Czy mogę prosić o reklamówkę?
Können Sie mir dafür eine Tasche geben?
ˈkœnən ziː miːɐ daˈfyːɐ ˈainə ˈtaʃə ˈgeːbn?
Cena się nie zgadza.
Der Preis stimmt nicht.
deːɐ prais ʃtɪmt nɪçt
Towar był oznakowany jako przeceniony.
Ein Rabattschild war dabei.
ain raˈbatʃɪlt vaːɐ ˈdabai
Czy jest na to gwarancja?
Hat es eine Garantie?
hat εs ˈainə garanˈtiː?
Czy gwarantują państwo zwrot pieniędzy?
Gibt es eine Geld-zurück-Garantie?
gipt εs ˈainə ˈgεlttsurʏkgarantiː?
Ile wynosi okres gwarancji?
Wie lange gilt die Garantie?
viː ˈlaŋə gɪlt diː garanˈtiː?
Czy gwarancja obejmuje również...?
Bezieht sich die Garantie auch auf...?
bəˈtsiːt zɪç diː garanˈtiː aux auf?
Jak/Gdzie mogę reklamować?
Wie/Wo kann ich die Garantie geltend machen?
viː/voː kan ɪç diː garanˈtiː ˈgεltnt ˈmaxn?

Reklamacja

Reklamation
Chciałbym złożyć reklamację na ten produkt.
Ich möchte diese Ware reklamieren.
ɪç ˈmœçtə ˈdiːzə ˈvaːrə reklaˈmiːrən
Kupiłem to tutaj dwa dni temu.
Ich habe das hier vor 2 Tagen gekauft.
ɪç ˈhaːbə das hiːɐ foːɐ tsvai ˈtaːgn gəˈkauft
To przestało działać.
Es funktioniert nicht mehr.
εs fʊŋktsioˈniːɐt nɪçt meːɐ
Nic z tym nie zrobiłem.
Ich habe damit nichts getan.
ɪç ˈhaːbə daˈmɪt nɪçts gəˈtaːn
Tylko próbowałem to włączyć.
Ich wollte es nur einschalten.
ɪç ˈvɔltə εs nuːɐ ˈainʃaltn
Postępowałem zgodnie z instrukcją obsługi.
Ich habe die Anweisung befolgt.
ɪç ˈhaːbə diː ˈanvaizʊŋ bəˈfɔlkt
W pudełku nie było instrukcji obsługi.
In der Packung war keine Gebrauchsanweisung.
ɪn deːɐ ˈpakʊŋ vaːɐ ˈkainə gəˈbrauxs|anvaizʊŋ
Wydaje się, że w pudełku czegoś brakuje.
In der Packung fehlt wohl etwas.
ɪn deːɐ ˈpakʊŋ feːlt voːl ˈεtvas
To jest zepsute. (o jedzeniu)
Es ist verdorben.
εs ɪst fεɐˈdɔrbn
Szwy się prują.
Die Nähte gehen auf.
diː ˈnεːtə ˈgeːən auf
Miałem to na sobie tylko raz.
Ich habe es nur einmal angehabt.
ɪç ˈhaːbə εs nuːɐ ˈainmaːl ˈangəhaːpt
Tutaj jest paragon.
Hier ist der Kassenbon.
hiːɐ ɪst deːɐ ˈkasnbɔŋ
Ile czasu zajmie rozpatrzenie reklamacji?
Wie lange dauert die Bearbeitung der Reklamation?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt diː bəˈ|arbaitʊŋ deːɐ reklamaˈtsioːn?
Czy w takim razie może mi pan(i) dać znać e-mailem/SMS-em?
Könnten Sie mir dann eine E-Mail/SMS schicken?
ˈkœntn ziː miːɐ dan ˈainə ˈiːmεil/εs|εmˈεs ˈʃɪkn?
Pańska/Moja reklamacja została uznana.
Ihre/Meine Reklamation wurde anerkannt.
ˈiːrə/ˈmainə reklamaˈtsioːn ˈvʊrdə ˈan|εɐkant
Pańska reklamacja została odrzucona.
Ihre Reklamation wurde zurückgewiesen.
ˈiːrə reklamaˈtsioːn ˈvʊrdə tsuˈrʏkgəviːzn
Dlaczego moja reklamacja została odrzucona?
Warum wurde meine Reklamation zurückgewiesen?
vaˈrʊm ˈvʊrdə ˈmainə reklamaˈtsioːn tsuˈrʏkgəviːzn?
Mogą mi to państwo wymienić?
Können Sie es mir umtauschen?
ˈkœnən ziː εs miːɐ ˈʊmtauʃn?
Żądam zwrotu pieniędzy.
Ich fordere mein Geld zurück.
ɪç ˈfɔrdərə main gεlt tsuˈrʏk
Chciałbym porozmawiać z kierownikiem.
Ich möchte den Geschäftsleiter sprechen, bitte.
ɪç ˈmœçtə deːn gəˈʃεftslaitɐ ˈʃprεçnˌ ˈbɪtə