Przeprosiny, pomyłki i wyrazy żalu

Przeprosiny, pomyłki i wyrazy żalu

Entschuldigungen und Bedauern
Przykro mi.
Es tut mir leid.
εs tuːt miːɐ lait
Jest mi (bardzo) przykro.
Das tut mir (sehr) leid.
das tuːt miːɐ (zeːɐ) lait
Przepraszam.
Verzeihung.
fεɐˈtsaiʊŋ
Przepraszam, że przeszkadzam.
Entschuldigen Sie, dass ich störe.
εntˈʃʊldɪgn ziːˌ das ɪç ˈʃtøːrə
Proszę się nie gniewać.
Bitte, seien Sie nicht böse.
ˈbɪtəˌ zaiən ziː nɪçt ˈbøːzə
Proszę się uspokoić.
Beruhigen Sie sich.
bəˈruːɪgn ziː zɪç
Jest pan na mnie zły?
Sind Sie mir böse?
zɪnt ziː miːɐ ˈbøːzə?
Przepraszam na chwilę.
Ich muss mich kurz entschuldigen.
ɪç mʊs mɪç kʊrts εntˈʃʊldɪgn
Chciałbym przeprosić (za...).
Ich möchte mich (für...) entschuldigen.
ɪç ˈmœçtə mɪç (fyːɐ) εntˈʃʊldɪgn
Obawiam się, że nie.
Leider nicht.
ˈlaidɐ nɪçt
Mam nadzieję, że nie przeszkadzam.
Hoffentlich störe ich nicht.
ˈhɔfntlɪç ˈʃtøːrə ɪç nɪçt
Przepraszam za spóźnienie.
Entschuldigen Sie meine Verspätung.
εntˈʃʊldɪgn ziː ˈmainə fεɐˈʃpεːtʊŋ
Przepraszam, nie zrozumiałem.
Entschuldigung, ich habe nicht (richtig) verstanden.
εntˈʃʊldɪgʊŋˌ ɪç ˈhaːbə nɪçt (ˈrɪçtɪç) fεɐˈʃtandn
Przepraszam, potrzebuję...
Entschuldigung, ich brauche...
εntˈʃʊldɪgʊŋˌ ɪç ˈbrauxə
Nie chciałem pana/pani urazić.
Ich wollte Sie nicht beleidigen.
ɪç ˈvɔltə ziː nɪçt bəˈlaidɪgn
(Jaka) szkoda!
Das ist (aber) schade.
das ɪst (ˈaːbɐ) ˈʃaːdə
Nie szkodzi.
Macht nichts.
maxt nɪçts
Nic się nie stało.
Nichts passiert.
nɪçts paˈsiːɐt
Niestety tak/nie.
Leider ja/nein.
ˈlaidɐ jaː/nain
Proszę się (tym) nie martwić.
Machen Sie sich (darüber) keine Sorgen.
ˈmaxn ziː zɪç (daˈryːbɐ) ˈkainə ˈzɔrgn
Nic się nie da zrobić.
Man kann nichts machen.
man kan nɪçts ˈmaxn
Nie mogę dłużej czekać.
Ich kann nicht mehr warten.
ɪç kan nɪçt meːɐ ˈvartn
Nie wiem tego (na pewno).
Ich weiß es nicht (sicher).
ɪç vais εs nɪçt (ˈzɪçɐ)
To na pewno jakieś nieporozumienie.
Das muss ein Irrtum sein.
das mʊs ain ˈɪrtuːm zain
To pomyłka. (w rozmowie telefonicznej)
Falsch verbunden.
falʃ ˈfεɐˈbʊndn
Pomyliłem się.
Ich habe mich geirrt.
ɪç ˈhaːbə mɪç gəˈɪrt