Foto & video

Foto & video

Foto & Video
Czy mają państwo jakiś mały/tani aparat fotograficzny?
Haben Sie eine kleine/billige Kamera?
ˈhaːbn ziː ˈainə ˈklainə/ˈbɪlɪgə ˈkaməra?
Jaką rozdzielczość ma ten aparat?
Welche Auflösung hat sie?
ˈvεlçə ˈaufløːzʊŋ hat ziː?
Wystarczy mi pięć/siedem megapikseli.
Fünf/Sieben Megapixel reichen mir.
fʏnf/ˈziːbn ˈmeːgapɪksl ˈraiçn miːɐ
Czy ma zoom optyczny?
Hat sie ein optisches Zoom?
hat ziː ain ˈɔptɪʃəs zuːm?
Czy mogę wypróbować lampę błyskową?
Kann ich den Blitz ausprobieren?
kan ɪç deːn blɪts ˈausprobiːrən?
Ile zdjęć można zrobić na jednych bateriach?
Für wie viele Fotos reicht die Batterie?
fyːɐ viː ˈfiːlə ˈfoːtos ˈraiçt diː batəˈriː?
Jak włączyć tryb makro?
Wie kann ich den Makromodus einstellen?
viː kan ɪç deːn makroˈmoːdʊs ˈainʃtεlən?
Wezmę go.
Ich nehme sie.
ɪç ˈneːmə ziː
Czy karta pamięci jest w zestawie?
Ist auch eine Speicherkarte dabei?
ɪst aux ˈainə ˈʃpaiçɐkartə ˈdabai?
Chciałbym jeszcze kartę pamięci 1GB.
Ich möchte noch eine 1 GB Speicherkarte.
ɪç ˈmœçtə nɔx ˈainə ain ˈgiːgabait ˈʃpaiçɐkartə
Czy naprawiają państwo aparaty cyfrowe?
Reparieren Sie Digitalkameras?
repaˈriːrən ziː digiˈtaːlkaməras?
Nie potrafię włączyć aparatu.
Ich kann die Kamera nicht einschalten.
ɪç kan diː ˈkaməra nɪçt ˈainʃaltn
Nie działa mi lampa błyskowa.
Der Blitz funktioniert nicht.
deːɐ blɪts fʊŋktsioˈniːɐt nɪçt
Aparat nie umie właściwie ustawić ostrości.
Die Kamera kann nicht richtig scharf stellen.
diː ˈkaməra kan nɪçt ˈrɪçtɪç ʃarf ˈʃtεlən
Zdjęcia są nieostre.
Die Bilder sind unscharf.
diː ˈbɪldɐ zɪnt ˈʊnʃarf
Obiektyw się zablokował.
Das Objektiv hat sich verklemmt.
das ɔpjεkˈtiːf hat zɪç fεɐˈklεmt
aparat fotograficzny
e Kamera, r Fotoapparat
ˈkaməraˌ ˈfoːto|aparaːt
cyfrówka, aparat kompaktowy
e Digitalkamera/Kompaktkamera
digiˈtaːlkaməra/kɔmˈpaktkaməra
kamera wideo
r Camcorder, e Videokamera
ˈkamkɔrdɐˌ ˈviːdeokaməra
torba na aparat fotograficzny/kamerę
e Kamera-Tasche/Camcorder-Tasche
ˈkamərataʃə/ˈkamkɔrdɐtaʃə
karta pamięci
e Speicherkarte
ˈʃpaiçɐkartə
czytnik kart pamięci
s Lesegerät
ˈleːzəgərεːt
lampa błyskowa
s Blitzgerät
ˈblɪtsgərεːt
obiektyw
s Objektiv
ɔpjεkˈtiːf
statyw
s Stativ
ʃtaˈtiːf
bateria
e Batterie
batəˈriː
bateria ładowalna, akumulator
r Akku
ˈaku
baterie AA/AAA
e Babyzellen/Mikrozellen
ˈbeːbitsεlən/ˈmiːkrotsεln
ładowarka baterii/do akumulatorów
s Batterieladegerät
batəˈriːlaːdəgərεːt
kabel sieciowy
s Netzkabel
ˈnεtskaːbl
przedłużacz
s Verlängerungskabel
fεɐˈlεŋəɐʊŋskaːbl
adapter, przejściówka
r Adapter
aˈdaptɐ