Wyrażanie zgody

Wyrażanie zgody

Agreement
Tak.
Yes.
jεs
No.
Yep., Yup.
jεpˌ jʌp
Pewnie.
Sure.
ʃʊə
Oczywiście., Naturalnie.
Of course.
əv kɔːs
Na pewno.
Certainly.
ˈsɜːtnlɪ
Chętnie.
With pleasure.
wɪθ ˈplεʒə
Świetnie!
Great!
greɪt!
Dobrze., Dobra., Zgoda.
All right., OK.
ɔːl raɪtˌˌəʊˈkeɪ
Zgadzam się (z panem/panią).
I agree (with you).
aɪ əˈgriː (wɪθ juː)
Jestem za.
I'm game.
aɪm geɪm
Niewątpliwie., Nie wątpię.
No doubt (about it).
nəʊ daʊt (əˈbaʊt ɪt)
Naturalnie.
Naturally.
ˈnætʃrəlɪ
Dlaczego nie?
Why not?
waɪ nɒt?
Myślę, że tak.
I think so.
aɪ θɪŋk səʊ
Mam nadzieję, że tak.
I hope so.
aɪ həʊp səʊ
Cieszę się.
I'm glad about it.
aɪm glæd əˈbaʊt ɪt
Ma pan(i) rację.
You are right.
juː ɑː raɪt
To prawda.
That's right., That's true.
ðæts raɪtˌ ðæts truː
Dobry pomysł.
Good idea.
gʊd aɪˈdɪə
Nie ma problemu.
No problem., It's all right with me.
nəʊ ˈprɒbləmˌ ɪts ɔːl raɪt wɪθ miː
(Być) może.
Perhaps., Maybe.
pəˈhæpsˌ ˈmeɪˌbiː
Miejmy nadzieję.
Hopefully.
ˈhəʊpfəlɪ
Rozumiem.
I see., I understand.
aɪ siːˌ aɪˌʌndəˈstænd
Podoba mi się to.
I like it.
aɪ laɪk ɪt
Nie odmówię.
I won't say no.
aɪ wəʊnt seɪ nəʊ
Mogłoby być.
That sounds okay/doable.
ðæt saʊndzˌəʊˈkeɪ/ˈduːəbl
Brzmi dobrze.
It sounds good.
ɪt saʊndz gʊd