Przeprosiny, pomyłki i wyrazy żalu

Przeprosiny, pomyłki i wyrazy żalu

Excuses, misunderstanding and regret
Przykro mi.
I'm sorry.
aɪm ˈsɒrɪ
Przepraszam.
Excuse me., I'm sorry.
ɪkˈskjuːz miːˌ aɪm ˈsɒrɪ
Przepraszam, że przeszkadzam.
I'm sorry to bother you.
aɪm ˈsɒrɪ tə ˈbɒðə juː
Proszę się nie gniewać.
Please don't be angry.
pliːz dəʊnt biː ˈæŋgrɪ
Proszę się uspokoić.
Calm down, please.
kɑːm daʊnˌ pliːz
Jest pan na mnie zły?
Are you angry with me?
ɑː juː ˈæŋgrɪ wɪθ miː?
Przepraszam na chwilę.
Excuse me for a moment.
ɪkˈskjuːz miː fɔː ə ˈməʊmənt
Chciałbym przeprosić (za...).
I want to apologize (for...).
aɪ wɒnt tə əˈpɒləˌdʒaɪz (fə)
Obawiam się, że nie.
I'm afraid not.
aɪm əˈfreɪd nɒt
Mam nadzieję, że nie przeszkadzam.
I hope I am not disturbing you.
aɪ həʊp aɪ əm nɒt dɪˈstɜːbɪŋ juː
Przepraszam za spóźnienie.
(I'm) sorry I'm late.
(aɪm) ˈsɒrɪ aɪm leɪt
Przepraszam, nie zrozumiałem.
Sorry, I didn't understand (well).
ˈsɒrɪˌ aɪ ˈdɪdntˌʌndəˈstænd (wεl)
Przepraszam, potrzebuję...
Excuse me, I need...
ɪkˈskjuːz miːˌ aɪ niːd
Nie chciałem pana/pani urazić.
I didn't mean to offend you.
aɪ ˈdɪdnt miːn tə əˈfεnd juː
(Jaka) szkoda!
What a pity/shame!
wɒt ə ˈpɪtɪ/ʃeɪm!
Nie szkodzi.
Never mind.
ˈnεvə maɪnd
Nic się nie stało.
It's okay.
ɪtsˌəʊˈkeɪ
Niestety tak/nie.
I'm afraid so/not.
aɪm əˈfreɪd səʊ/nɒt
Proszę się (tym) nie martwić.
Don't worry (about it).
dəʊnt ˈwʌrɪ (əˈbaʊt ɪt)
Nic się nie da zrobić.
It can't be helped.
ɪt kɑːnt biː hεlpt
Nie mogę dłużej czekać.
I can't wait any longer.
aɪ kɑːnt weɪt ˈεnɪ lɒŋgə
Nie wiem tego (na pewno).
I don't know it (for sure).
aɪ dəʊnt nəʊ ɪt (fə ʃʊə)
To na pewno jakieś nieporozumienie.
It must be a misunderstanding.
ɪt mʌst biː əˌmɪsʌndəˈstændɪŋ
To pomyłka. (w rozmowie telefonicznej)
You must have a wrong number.
juː mʌst hæv ə rɒŋ ˈnʌmbə
Pomyliłem się.
I was mistaken.
aɪ wɒz mɪˈsteɪkən