Kolarstwo

Kolarstwo

Cycling
Chętnie pojeździlibyśmy na rowerze.
We'd like to go biking.
wiːd laɪk tə gəʊ baɪkɪŋ
Czy organizują państwo wycieczki rowerowe?
Do you offer cycling trips?/(AmE) bike tours?
dʊ juː ˈɒfə ˈsaɪklɪŋ trɪps?/baɪk tʊəz?
Czy można tutaj wypożyczyć rower?
Is it possible to rent a bike here?
ɪz ɪt ˈpɒsɪbl tə rεnt ə baɪk hɪə?
Czy można tu gdzieś kupić mapę rowerową?
Can I buy a cycling map around here?
kən aɪ baɪ ə ˈsaɪklɪŋ mæp əˈraʊnd hɪə?
Czy w okolicy są ścieżki rowerowe?
Are there any cycleways/(AmE) bikeways around here?
ɑː ðεə ˈεnɪ ˈsaɪklˌweɪz/ˈbaɪkˌweɪz əˈraʊnd hɪə?
Ile to mil?
How many miles is it?
haʊ ˈmεnɪ maɪlz ɪz ɪt?
Nie jestem przyzwyczajony do długich tras.
I'm not used to long bike rides.
aɪm nɒt juːzd tə lɒŋ baɪk raɪdz
Czy jest dużo stromych podjazdów?
Are there many steep climbs?
ɑː ðεə ˈmεnɪ stiːp klaɪmz?
Czy rower górski jest lepszy na tę trasę?
Is it better to have a mountain bike for this route?
ɪz ɪt ˈbεtə tə hæv ə ˈmaʊntɪn baɪk fə ðɪs ruːt?
Czy muszę zakładać kask rowerowy?
Do I have to wear a cycling helmet?
dʊ aɪ hæv tə wεə ə ˈsaɪklɪŋ ˈhεlmɪt?
Jak długo będziemy jeszcze jechać?
How long till we get there?
haʊ lɒŋ tɪl wiː gεt ðεə?
Już nie mogę, jestem zmęczony.
I can't go on, I'm tired.
aɪ kɑːnt gəʊ ɒnˌ aɪm ˈtaɪəd
Muszę odpocząć.
I need a rest.
aɪ niːd ə rεst
Musimy zsiąść i przeprowadzić/przenieść rowery.
We have to get off and walk it/carry the bikes.
wiː hæv tə gεt ɒf ænd wɔːk ɪt/ˈkærɪ ðə baɪks
Przebiłem przednie/tylne koło.
I have a flat front/rear tyre.
aɪ hæv ə flæt frʌnt/rɪə ˈtaɪə
Czy może mi pan(i) naprawić dętkę?
Can you fix my flat tyre?
kən juː fɪks maɪ flæt ˈtaɪə?
Czy mogę pożyczyć od pana/pani pompkę?
Can I borrow your bike pump?
kən aɪ ˈbɒrəʊ jɔː baɪk pʌmp?
Mam problem z przerzutką.
Something is wrong with my derailleur.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ wɪθ maɪ dəˈreɪljə
Nie mogę zmienić przerzutki.
I can't change speeds.
aɪ kɑːnt tʃeɪndʒ spiːdz
Muszę sobie obniżyć/podnieść siodełko.
I need to lower/raise the seat.
aɪ niːd tə ˈləʊə/reɪz ðə siːt
Muszę wycentrować przednie koło.
I need to true my front wheel.
aɪ niːd tə truː maɪ frʌnt wiːl
Pękła mi linka hamulcowa.
My brake cable snapped.
maɪ breɪk ˈkeɪbl snæpt
Czy może mi pan(i) wyregulować hamulce?
Can you adjust my brakes?
kən juː əˈdʒʌst maɪ breɪks?
Spadłem z roweru.
I fell off my bike.
aɪ fεl ɒf maɪ baɪk
Potrącił mnie samochód.
I was hit by a car.
aɪ wɒz hɪt baɪ ə kɑː
Skradziono mi rower.
My bike has been stolen.
maɪ baɪk hæz bɪn ˈstəʊlən
rower
bicycle, bike
ˈbaɪsɪklˌ baɪk
rower górski
mountain bike, MTB
ˈmaʊntɪn baɪkˌˌεmtiːˈbiː
rower szosowy, kolarzówka
road bike
rəʊd baɪk
rower trekingowy
trekking bike
trεkɪŋ baɪk
opona
tyre
ˈtaɪə
dętka
(inner) tube
(ˈɪnə) tjuːb
wentyl
valve
vælv
obręcz
rim
rɪm
szprychy
spokes
spəʊks
klucz imbusowy
Allen key
ˈælən kiː
siodełko
seat
siːt
tylna przerzutka
rear derailleur
rɪə dəˈreɪljə
przednia przerzutka
front derailleur
frʌnt dəˈreɪljə
koło zębate
chainring
tʃeɪnrɪŋ
pompka (rowerowa)
pump
pʌmp
rama
frame
freɪm
łańcuch
chain
tʃeɪn
widełki (zawieszenia)
(suspension) fork
(səˈspεnʃən) fɔːk
kierownica
handlebar
ˈhændlbɑː
dźwignia przerzutki
shift lever
ʃɪft ˈliːvə
hamulce
brakes
breɪks
klocki hamulcowe
brake pads
breɪk pædz
błotnik
mudguard
ˈmʌdˌgɑːd
bagażnik
carrier
ˈkærɪə
bidon
water bottle
ˈwɔːtə ˈbɒtl
kask rowerowy
bicycle helmet
ˈbaɪsɪkl ˈhεlmɪt
zestaw do naprawy dętek
tire/tube repair kit
ˈtaɪə/tjuːb rɪˈpεə kɪt