Rozmiary i właściwości

Rozmiary i właściwości

Sizes and qualities
Jakiej to jest wielkości?
What size is it?, How big is it?
wɒt saɪz ɪz ɪt?ˌ haʊ bɪg ɪz ɪt?
Jakie to jest szerokie/długie?
What is its width/length?
wɒt ɪz ɪts wɪdθ/lεŋθ?
Ile to waży?
How much does it weigh?, What is its weight?
haʊ mʌtʃ dʌz ɪt weɪ?ˌ wɒt ɪz ɪts weɪt?
To jest zbyt ciężkie/wielkie.
It's too heavy/large.
ɪts tuː ˈhεvɪ/lɑːdʒ
mały
small
smɔːl
duży
big, large
bɪgˌ lɑːdʒ
krótki
short
ʃɔːt
długi
long
lɒŋ
gruby
thick
θɪk
szeroki
broad
brɔːd
cienki
thin
θɪn
wąski
narrow, tight
ˈnærəʊˌ taɪt
wysoki
high, tall
haɪˌ tɔːl
niski
low
ləʊ
głęboki
deep
diːp
płytki
shallow
ˈʃæləʊ
płaski
flat
flæt
okrągły
round
raʊnd
kanciasty
square, angular
skwεəˌ ˈæŋgjʊlə
krzywy
curved, crooked
kɜːvdˌ ˈkrʊkɪd
prosty
straight
streɪt
lekki
light
laɪt
ciężki
heavy
ˈhεvɪ
obszerny
bulky
ˈbʌlkɪ