W klubie fitness

W klubie fitness

In the fitness centre
Mam ochotę pójść na siłownię.
I feel like going to the gym.
aɪ fiːl laɪk ˈgəʊɪŋ tə ðə dʒɪm
Gdzie jest tutaj siłownia?
Where can we get some workout here?
wεə kən wiː gεt sʌm ˈwɜːkˌaʊt hɪə?
Czy mają państwo jakieś przyrządy do ćwiczenia mięśni?
Do you have any fitness machines here?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈfɪtnɪs məˈʃiːnz hɪə?
Czy ćwiczy pan(i) regularnie?
Do you work out on a regular basis?
dʊ juː wɜːk aʊt ɒn ə ˈrεgjʊlə ˈbeɪsɪs?
Trenuję około trzech razy w tygodniu.
I work out about three times a week.
aɪ wɜːk aʊt əˈbaʊt θriː taɪmz ə wiːk
Próbuję zwiększyć masę mięśniową.
I try to gain some muscle.
aɪ traɪ tə geɪn sʌm ˈmʌsl
Zacznijmy od ćwiczeń rozciągających.
We should do some stretches to warm up.
wiː ʃʊd dʊ sʌm strεtʃɪz tə wɔːm ʌp
Czy może mi pan(i) pokazać ćwiczenia na nogi?
Can you show me some leg exercises?
kən juː ʃəʊ miː sʌm lεg ˈεksəˌsaɪzɪs?
Chciałbym wzmocnić ramiona.
I'd like to strengthen my shoulders.
aɪd laɪk tə ˈstrεŋθən maɪ ˈʃəʊldəz
Jakie są najlepsze ćwiczenia na mięśnie brzucha?
What are the best exercises for the abs?
wɒt ɑː ðə bεst ˈεksəˌsaɪzɪs fə ðiː æbs?
Czy mogę pobiegać na tej bieżni?
Can I do some running on the treadmill?
kən aɪ dʊ sʌm ˈrʌnɪŋ ɒn ðə ˈtrεdˌmɪl?
Czy mógłbym pożyczyć pański pas (do podnoszenia ciężarów)?
Could I borrow your lifting belt?
kʊd aɪ ˈbɒrəʊ jɔː lɪftɪŋ bεlt?
Czy mogę wziąć na chwilę tę ławkę/te hantle?
Can I have the bench/dumbbell for a sec?
kən aɪ hæv ðə bεntʃ/ˈdʌmˌbεl fɔː ə sεk?
Ile waży ten hantel?
How much does this dumbbell weigh?
haʊ mʌtʃ dʌz ðɪs ˈdʌmˌbεl weɪ?
Ile powtórzeń/serii mam wykonać?
How many repetitions/sets should I do?
haʊ ˈmεnɪˌrεpɪˈtɪʃənz/sεts ʃʊd aɪ dʊ?
Zazwyczaj robię 3 serie po 10 powtórzeń.
I usually do 3 sets of 10 repetitions.
aɪ ˈjuːʒʊəlɪ dʊ θriː sεts əv tεnˌrεpɪˈtɪʃənz
Spróbuję czegoś lżejszego/cięższego.
I'll try something lighter/heavier.
aɪl traɪ ˈsʌmθɪŋ ˈlaɪtə/ˈhεvɪə
Ile brzuszków/półbrzuszków powinienem zrobić?
How many situps/crunches should I do?
haʊ ˈmεnɪ sɪtʌps/krʌntʃɪz ʃʊd aɪ dʊ?
Ile razy podciągniesz się na drążku?
How many pull-ups can you do?
haʊ ˈmεnɪ pʊlʌps kən juː dʊ?
Zrobisz 30 pompek?
Can you do thirty press-ups/(AmE) pushups?
kən juː dʊ ˈθɜːtɪ prεsʌps/pʊʃʌps?
Czy możesz mnie asekurować?
Will/Could you spot for me?
wɪl/kʊd juː spɒt fə miː?
Które mięśnie pracują w trakcie wykonywania tego ćwiczenia?
What muscles does this exercise work?
wɒt ˈmʌslz dʌz ðɪs ˈεksəˌsaɪz wɜːk?
Kiedy mam wziąć oddech?
When do I breathe in?
wεn dʊ aɪ briːð ɪn?
Już więcej nie mogę.
I can't any more.
aɪ kɑːnt ˈεnɪ mɔː
Wszystko mnie boli.
I'm aching all over.
aɪm eɪkɪŋ ɔːl ˈəʊvə
Czy mogę tutaj kupić napój izotoniczny?
Can I buy a sports drink here?
kən aɪ baɪ ə spɔːts drɪŋk hɪə?
Gdzie tu są prysznice?
Where are the showers?
wεə ɑː ðə ˈʃaʊəz?