Dezaprobata, odmowa

Dezaprobata, odmowa

Disagreement, refusal
Nie.
No., (pot.) Nope.
nəʊˌ nəʊp
Nie, dziękuję.
No thanks.
nəʊ θæŋks
Na pewno nie.
Certainly not.
ˈsɜːtnlɪ nɒt
Ja nie.
Not me.
nɒt miː
Nie dla mnie.
Not for me.
nɒt fə miː
Nie do końca., Nie za bardzo.
Not really.
nɒt ˈrɪəlɪ
Nie sądzę., Myślę, że nie.
I don't think so.
aɪ dəʊnt θɪŋk səʊ
Nie mogę się z panem/panią zgodzić.
I can't agree with you.
aɪ kɑːnt əˈgriː wɪθ juː
To nieprawda.
That is not true.
ðæt ɪz nɒt truː
Wcale nie.
Not at all.
nɒt æt ɔːl
Nie ma mowy.
No way!
nəʊ weɪ!
Nigdy!
Never!
ˈnεvə!
Bynajmniej...
By no means...
baɪ nəʊ miːnz
Ani trochę.
Not in the least.
nɒt ɪn ðə liːst
Zdecydowanie nie.
Definitely not.
ˈdεfɪnɪtlɪ nɒt
Co proszę?
I beg your pardon!
aɪ bεg jɔː ˈpɑːdn!
Jak pan(i) śmie?!
How dare you!
haʊ dεə juː!
Obawiam się, że nie ma pan(i) racji.
I'm afraid you are wrong.
aɪm əˈfreɪd juː ɑː rɒŋ
Musi się pan(i) mylić.
You must be mistaken.
juː mʌst biː mɪˈsteɪkən
To na pewno jakaś pomyłka.
It must be a mistake.
ɪt mʌst biː ə mɪˈsteɪk
Niestety nie mogę...
Unfortunately I can't...
ʌnˈfɔːtʃənɪtlɪ aɪ kɑːnt
Chętnie, ale...
I'd love to but...
aɪd lʌv tə bət
Wolałbym nie...
I'd rather not...
aɪd ˈrɑːðə nɒt
Muszę odmówić.
I must decline.
aɪ mʌst dɪˈklaɪn
Nie mogę tego przyjąć.
I can't accept it.
aɪ kɑːnt əkˈsεpt ɪt
Może następnym razem.
Perhaps next time.
pəˈhæps nεkst taɪm