Na polu golfowym

Na polu golfowym

On the golf course
Chciałbym zagrać w golfa.
I'd like to play some golf.
aɪd laɪk tə pleɪ sʌm gɒlf
Czy jest tu gdzieś w pobliżu pole golfowe na 18 dołków?
Is there an 18-hole golf course around here?
ɪz ðεə ən ˈeɪˈtiːnhəʊl gɒlf kɔːs əˈraʊnd hɪə?
Czy można tu wypożyczyć sprzęt do golfa?
Do you rent golf equipment?
dʊ juː rεnt gɒlf ɪˈkwɪpmənt?
Ile kosztuje 50 piłeczek na polu treningowym?
How much are fifty balls on a driving range?
haʊ mʌtʃ ɑː ˈfɪftɪ bɔːlz ɒn ə ˈdraɪvɪŋ reɪndʒ?
Czy muszę być w koszulce polo?
Do I have to wear a polo shirt?
dʊ aɪ hæv tə wεə ə ˈpəʊləʊ ʃɜːt?
Czy możemy wziąć lekcje z instruktorem?
Can we take lessons with an instructor?
kən wiː teɪk ˈlεsnz wɪθ ən ɪnˈstrʌktə?
Czy nauczy mnie pan(i) prawidłowo wybijać piłeczkę z tee?
Will you teach me how to tee off properly?
wɪl juː tiːtʃ miː haʊ tə tiː ɒf ˈprɒpəlɪ?
Którego żelaza/kija iron powinienem teraz użyć?
Which iron should I use now?
wɪtʃ ˈaɪən ʃʊd aɪ juːz naʊ?
Mam zagrać szóstką czy siódemką iron?
Should I go with 6 or 7 iron?
ʃʊd aɪ gəʊ wɪθ sɪks ɔː ˈsεvn ˈaɪən?
Muszę poprawić zamach/krótką grę.
I need to improve my swing/short game.
aɪ niːd tə ɪmˈpruːv maɪ swɪŋ/ʃɔːt geɪm
Póki co puttowanie nie idzie mi najlepiej.
I haven't mastered the putting yet.
aɪ ˈhævnt ˈmɑːstəd ðə ˈpʌtɪŋ jεt
Zaliczył pan kiedyś dołek za jednym uderzeniem?
Have you ever hit a hole in one?
hæv juː ˈεvə hɪt ə həʊl ɪn wʌn?
pole golfowe
golf course
gɒlf kɔːs
tee, pozycja startowa
teeing ground
tiːɪŋ graʊnd
tor gry, fairway
fairway
ˈfεəˌweɪ
green
green
griːn
dołek
hole
həʊl
bunkier
bunker
ˈbʌŋkə
przeszkoda wodna, woda
water hazard
ˈwɔːtə ˈhæzəd
teren treningowy
driving range
ˈdraɪvɪŋ reɪndʒ
uderzenie z tee
drive
draɪv
zamach
swing
swɪŋ
kij golfowy
club
klʌb
(kij typu) driver
driver
ˈdraɪvə
(kije typu) iron/żelazo
irons
ˈaɪənz
sand wedge (rodzaj kija do uderzania z piasku)
sand wedge
sænd wεdʒ
pitching wedge (kij do uderzeń na krótkie odległości)
pitching wedge
pɪtʃɪŋ wεdʒ
(kij typu) putter
putter
ˈpʌtə
piłeczka golfowa
ball
bɔːl
kołeczek tee
tee
tiː
wózek golfowy
golf cart
gɒlf kɑːt