Kolory

Kolory

Colours
Jakiego to jest koloru?
What colour is it?
wɒt ˈkʌlə ɪz ɪt?
Jaki jest pana/pani ulubiony kolor?
What's your favourite colour?
wɒts jɔː ˈfeɪvrɪt ˈkʌlə?
Poproszę inny kolor.
I'd like it in a different colour.
aɪd laɪk ɪt ɪn ə ˈdɪfərənt ˈkʌlə
Czy mógłbym dostać to w jaśniejszym/ciemniejszym odcieniu?
Do you have a lighter/darker one?
dʊ juː hæv ə ˈlaɪtə/dɑːkə wʌn?
barwa, kolor
colour
ˈkʌlə
bezbarwny
colourless, (AmE) colorless
ˈkʌləlɪsˌ ˈkʌləlɪs
beżowy
beige
beɪʒ
biały
white
waɪt
blady
pale
peɪl
brązowy
brown
braʊn
ciemny
dark
dɑːk
czarny
black
blæk
czerwony
red
rεd
fioletowy
violet
ˈvaɪəlɪt
jasny
light
laɪt
kasztanowy
chestnut
ˈtʃεsˌnʌt
kolorowy
coloured
ˈkʌləd
niebieski
blue
bluː
pomarańczowy
orange
ˈɒrɪndʒ
różowy
pink, rosy
pɪŋkˌ ˈrəʊzɪ
srebrny
silver
ˈsɪlvə
szary
grey, (AmE) gray
greɪˌ greɪ
zielony
green
griːn
złoty
gold(en)
gəʊld(εn)
żółty
yellow
ˈjεləʊ