Na meczu hokeja

Na meczu hokeja

Going to the hockey game
Chcesz iść na mecz hokeja?
Feel like going to the hockey game?
fiːl laɪk ˈgəʊɪŋ tə ðə ˈhɒkɪ geɪm?
Masz bilety?
Do you have tickets?
dʊ juː hæv ˈtɪkɪts?
Powinieneś był kupić je wcześniej.
You should have bought them in advance.
juː ʃʊd hæv bɔːt ðəm ɪn ədˈvɑːns
Kupimy je przy wejściu na stadion.
We'll buy them at the gate.
wiːl baɪ ðəm æt ðə geɪt
Jak można dostać się na halę lodową?
How do we get to the arena?
haʊ dʊ wiː gεt tə ðiː əˈriːnə?
Kto gra dziś wieczorem?
What teams are playing tonight?
wɒt tiːmz ɑː pleɪŋ təˈnaɪt?
Komu kibicujesz?
Who do you root for?
huː dʊ juː ruːt fə?
Będę kibicował gościom.
I will be rooting for the visiting team.
aɪ wɪl biː ruːtɪŋ fə ðə ˈvɪzɪtɪŋ tiːm
Mam nadzieję, że zostały jeszcze jakieś bilety.
I hope the game won't be sold out.
aɪ həʊp ðə geɪm wəʊnt biː səʊld aʊt
Poproszę dwa miejsca za bramką.
Two tickets behind the goal please.
tuː ˈtɪkɪts bɪˈhaɪnd ðə gəʊl pliːz
Mecz rozpoczyna się za pięć minut.
The game is starting in five minutes.
ðə geɪm ɪz stɑːtɪŋ ɪn faɪv ˈmɪnɪts
Mecz już się rozpoczął.
The game is under way.
ðə geɪm ɪz ˈʌndə weɪ
Jaki jest wynik?
What's the score?
wɒts ðə skɔː?
Kto prowadzi?
Who's leading?
huːz liːdɪŋ?
Do tej pory nie padł żaden gol.
There's been no goals so far.
ðεəz bɪn nəʊ gəʊlz səʊ fɑː
Właśnie strzelili nam bramkę.
They just scored on us.
ðeɪ dʒʌst skɔːd ɒn əs
Kto strzelił gola?
Who scored?
huː skɔːd?
Po pierwszej tercji przegrywamy dwiema bramkami.
We're down by two goals after the first period.
wɪə daʊn baɪ tuː gəʊlz ˈɑːftə ðə fɜːst ˈpɪərɪəd
Co za obrona!
What a save!
wɒt ə seɪv!
Możemy pójść w przerwie na piwo.
We could have some beer during the intermission.
wiː kʊd hæv sʌm bɪə ˈdjʊərɪŋ ðiːˌɪntəˈmɪʃən
Strzeliliśmy bramkę, grając w osłabionym składzie.
We scored a shorthanded goal.
wiː skɔːd ə ˈʃɔːtˌhændɪd gəʊl
Musimy mocniej dopingować.
We should cheer more.
wiː ʃʊd tʃɪə mɔː
Rangersi, do boju!
Let's go Rangers let's go!
lεts gəʊ ˈreɪndʒəz lεts gəʊ!
Dalej! Brawo!
Come on!, Attaboy!
kʌm ɒn!ˌ ˈætəˌbɔɪ!
Strzelaj!
Shoot!
ʃuːt!
Znowu przegraliśmy.
Well, we lost again.
wεlˌ wiː lɒst əˈgεn
To nie był zbyt ciekawy mecz.
It wasn't an exciting game.
ɪt ˈwɒznt ən ɪkˈsaɪtɪŋ geɪm
hokej na lodzie
ice hockey, (AmE) hockey
aɪs ˈhɒkɪˌ ˈhɒkɪ
hala lodowa
(ice) arena
(aɪs) əˈriːnə
lodowisko
ice rink
aɪs rɪŋk
banda
boards
bɔːdz
bramka
goal, net
gəʊlˌ nεt
pole bramkowe
crease
kriːs
ławka zawodników
(player's) bench
(ˈpleɪəz) bεntʃ
ławka kar
penalty box
ˈpεnltɪ bɒks
kij hokejowy
hockey stick
ˈhɒkɪ stɪk
krążek
puck
pʌk
strój hokeisty
uniform, jersey
ˈjuːnɪˌfɔːmˌ ˈdʒɜːzɪ
gol
goal
gəʊl
faul
foul
faʊl
wznowienie gry
face-off
feɪsɒf
remis
tie
taɪ
tercja
period
ˈpɪərɪəd
przerwa
intermission
ˌɪntəˈmɪʃən
rolba
Zamboni
ˈzæmbəʊnɪ