Życzenia

Życzenia

Wishes
Na zdrowie! (przy toaście)
Cheers!, Chin chin!
tʃɪəz!ˌ tʃɪn tʃɪn!
Na zdrowie! (przy kichnięciu)
Bless you!
blεs juː!
Gratulacje!
Congratulations!
kənˌgrætjʊˈleɪʃənz!
Powodzenia!
Good luck!
gʊd lʌk!
Życzę miłej zabawy!
Enjoy (it)!
ɪnˈdʒɔɪ (ɪt)!
Bawcie się dobrze!, Miłej zabawy!
Enjoy yourselves!, Have fun!
ɪnˈdʒɔɪ jɔːˈsεlvz!ˌ hæv fʌn!
Szerokiej drogi!, Miłej podróży!
Have a safe journey., Bon voyage.
hæv ə seɪf ˈdʒɜːnɪˌ bɔ̃ vwajaʒ
Wracajcie cali i zdrowi!
Come back in one piece!
kʌm bæk ɪn wʌn piːs!
Wszystkiego najlepszego! (z okazji urodzin)
Happy birthday!
ˈhæpɪ ˈbɜːθˌdeɪ!
Wyrazy współczucia., Moje kondolencje.
My condolences.
maɪ kənˈdəʊlənsɪs
Wesołych Świąt (Wielkanocnych)!
Happy Easter!
ˈhæpɪ ˈiːstə!
Wesołych Świąt (Bożego Narodzenia)!
Merry Christmas!
ˈmεrɪ ˈkrɪsməs!
Szczęśliwego Nowego Roku!
Happy New Year!
ˈhæpɪ njuː jɪə!
Brawo!, Pogratulować!
Good for you!
gʊd fə juː!
Powodzenia!
Good luck!
gʊd lʌk!
Trzymam kciuki.
I keep my fingers crossed.
aɪ kiːp maɪ ˈfɪŋgəz krɒst