Wypadek

Wypadek

Accident
Mieliśmy wypadek.
We('ve) had an accident.
wiː(v) hæd ən ˈæksɪdənt
Proszę wezwać policję/karetkę.
Call the police/ambulance.
kɔːl ðə pəˈliːs/ˈæmbjʊləns
Jedna osoba jest ranna.
We have one injured person here.
wiː hæv wʌn ˈɪndʒəd ˈpɜːsn hɪə
Chyba mam złamaną rękę/nogę.
I have probably broken my arm/leg.
aɪ hæv ˈprɒbəblɪ ˈbrəʊkən maɪ ɑːm/lεg
Nie mogę ruszać nogami.
I can't move my legs.
aɪ kɑːnt muːv maɪ lεgz
Potrąciłem rowerzystę/pieszego.
I hit a biker/pedestrian.
aɪ hɪt ə ˈbaɪkə/pɪˈdεstrɪən
Nie zauważyłem go.
I didn't see him.
aɪ ˈdɪdnt siː hɪm
Wyskoczył niespodziewanie zza samochodu.
He emerged suddenly from behind a car.
hɪ ɪˈmɜːdʒd ˈsʌdnlɪ frɒm bɪˈhaɪnd ə kɑː
Wybiegł mi przed samochód.
He ran in front of my car.
hɪ ræn ɪn frʌnt əv maɪ kɑː
Przejechał na czerwonym świetle.
He ran a red light., He went through a red light.
hɪ ræn ə rεd laɪtˌ hɪ wεnt θruː ə rεd laɪt
Nie, nie piłem. (alkoholu)
No, I haven't been drinking.
nəʊˌ aɪ ˈhævnt bɪn drɪŋkɪŋ
Ukradziono mi/nam samochód.
My/Our car has been stolen.
maɪ/aʊə kɑː hæz bɪn ˈstəʊlən
Założono mi blokadę (na koło).
My car has been clamped.
maɪ kɑː hæz bɪn klæmpd
Mój samochód został odholowany.
My car has been towed (away).
maɪ kɑː hæz bɪn təʊd (əˈweɪ)
Zatrzasnąłem kluczyki w samochodzie.
I locked my (car) keys in the car.
aɪ lɒkt maɪ (kɑː) kiːz ɪn ðə kɑː
Utknęliśmy w korku.
We got stuck in a traffic jam.
wiː gɒt stʌk ɪn ə ˈtræfɪk dʒæm
Złapałem gumę.
I have (got) a (BrE) puncture./(AmE) flat tire.
aɪ hæv (gɒt) ə ˈpʌŋktʃə/flæt ˈtaɪə
Mój samochód wypadł/zjechał z drogi.
My car went off the road.
maɪ kɑː wεnt ɒf ðə rəʊd
Mój samochód ugrzązł w błocie/w śniegu.
My car got stuck in mud/in snow.
maɪ kɑː gɒt stʌk ɪn mʌd/ɪn snəʊ
Zwierzę wyskoczyło mi przed maskę.
An animal ran in front of my car.
ən ˈænɪməl ræn ɪn frʌnt əv maɪ kɑː
Musiałem gwałtownie zahamować.
I had to brake suddenly.
aɪ hæd tə breɪk ˈsʌdnlɪ
Kierowca z tyłu najechał na mnie.
The driver behind me rear-ended me.
ðə ˈdraɪvə bɪˈhaɪnd miː rɪəεndɪd miː
Kierowca przede mną nagle skręcił.
The driver in front of me suddenly turned (off).
ðə ˈdraɪvə ɪn frʌnt əv miː ˈsʌdnlɪ tɜːnd (ɒf)
Zawiodły hamulce.
My brakes failed.
maɪ breɪks feɪld
Miałem pierwszeństwo (przejazdu).
I had the right of way.
aɪ hæd ðə raɪt əv weɪ
Inny kierowca wypchnął mnie z drogi.
Another driver ran me off the road.
əˈnʌðə ˈdraɪvə ræn miː ɒf ðə rəʊd
Kierowca, który spowodował wypadek, uciekł.
The driver at fault drove away.
ðə ˈdraɪvə æt fɔːlt drəʊv əˈweɪ