Drogeria

Drogeria

Chemist's
Gdzie tu jest drogeria?
Where is the chemist's/(AmE) drugstore here?
wεə ɪz ðə ˈkεmɪsts/ˈdrʌgˌstɔː hɪə?
Chciałbym jakiś środek odstraszający owady.
I'd like some insect repellent.
aɪd laɪk sʌm ˈɪnsεkt rɪˈpεlənt
Gdzie znajdę kremy do opalania?
Where are the suntan lotions?
wεə ɑː ðə ˈsʌnˌtæn ˈləʊʃənz?
Czy mógłbym zobaczyć te perfumy?
Can I have a look at that perfume?
kən aɪ hæv ə lʊk æt ðæt ˈpɜːfjuːm?
O której państwo zamykają?
What is the closing time?
wɒt ɪz ðə ˈkləʊzɪŋ taɪm?
żel pod prysznic
shower gel
ˈʃaʊə dʒεl
szampon
shampoo
ʃæmˈpuː
mleczko do ciała
body lotion
ˈbɒdɪ ˈləʊʃən
krem do opalania
sun cream, suntan lotion
sʌn kriːmˌ ˈsʌnˌtæn ˈləʊʃən
balsam po opalaniu
after sun lotion
ˈɑːftə sʌn ˈləʊʃən
krem z filtrem przeciwsłonecznym
sunscreen
ˈsʌnˌskriːn
maszynka do golenia
(safety) razor
(ˈseɪftɪ) ˈreɪzə
pianka do golenia
shaving foam
ˈʃeɪvɪŋ fəʊm
płyn do mycia naczyń
dish detergent
dɪʃ dɪˈtɜːdʒənt
środek odstraszający owady
insect repellent
ˈɪnsεkt rɪˈpεlənt
dezodorant
deodorant
diːˈəʊdərənt
chusteczki do rąk
hand wipes
hænd waɪps
pianka do układania włosów
styling mousse
ˈstaɪlɪŋ muːs
żel do włosów
hair gel
hεə dʒεl
plaster
plaster, (AmE) adhesive plaster
ˈplɑːstəˌ ədˈhiːsɪv ˈplɑːstə
plaster opatrunkowy
adhesive bandage, (AmE) Band-Aid
ədˈhiːsɪv ˈbændɪdʒˌ ˈbændˌeɪd
antyperspirant
antiperspirant
ˌæntɪˈpɜːspərənt
szczoteczka do zębów
toothbrush
ˈtuːθˌbrʌʃ
pasta do zębów
toothpaste
ˈtuːθˌpeɪst
papier toaletowy
toilet paper
ˈtɔɪlɪt ˈpeɪpə
podpaski
sanitary (BrE) towels/(AmE) napkins
ˈsænɪtərɪ ˈtaʊəlz/ˈnæpkɪnz
prezerwatywa
condom, Durex
ˈkɒndəmˌ ˈdjʊərεks
zapałki
safety matches
ˈseɪftɪ mætʃɪz
zapalniczka
lighter
ˈlaɪtə
suchy spirytus
(solid) fuel tablets
(ˈsɒlɪd) fjʊəl ˈtæblɪts