Kontrola paszportowa i celna

Kontrola paszportowa i celna

Passport and customs control
Granica państwa
(State) border
(steɪt) ˈbɔːdə
Kiedy będziemy przekraczać granicę?
When are we going to cross the border?
wεn ɑː wiː ˈgəʊɪŋ tə krɒs ðə ˈbɔːdə?
Kontrola paszportowa
Passport control/check
ˈpɑːspɔːt kənˈtrəʊl/tʃεk
Kontrola celna
Customs control
ˈkʌstəmz kənˈtrəʊl
Ma pan(i) coś do oclenia?
Do you have anything to declare?
dʊ juː hæv ˈεnɪˌθɪŋ tə dɪˈklεə?
Nie mam nic do oclenia.
I have nothing to declare.
aɪ hæv ˈnʌθɪŋ tə dɪˈklεə
Niczego takiego nie mam.
I have nothing like that.
aɪ hæv ˈnʌθɪŋ laɪk ðæt
Mogę zobaczyć pana/pani paszport?
Can I see your passport?
kən aɪ siː jɔː ˈpɑːspɔːt?
Podróżuje pan(i) służbowo czy prywatnie?
Are you here on business or for pleasure?
ɑː juː hɪə ɒn ˈbɪznɪs ɔː fə ˈplεʒə?
Jestem tu prywatnie/jako turysta.
I am here for pleasure/as a tourist.
aɪ əm hɪə fə ˈplεʒə/əz ə ˈtʊərɪst
Jestem tu służbowo.
I'm here on business.
aɪm hɪə ɒn ˈbɪznɪs
Jadę odwiedzić przyjaciół/krewnych.
I'm going to visit my friends/relatives.
aɪm ˈgəʊɪŋ tə ˈvɪzɪt maɪ frεndz/ˈrεlətɪvz
Czy może pan(i) otworzyć bagaż?
Can you open your luggage please?
kən juː ˈəʊpn jɔː ˈlʌgɪdʒ pliːz?
Mam tylko tę walizkę.
I only have this suitcase.
aɪ ˈəʊnlɪ hæv ðɪs ˈsjuːtˌkeɪs
To tylko moje rzeczy osobiste.
These are only my personal belongings.
ðiːz ɑː ˈəʊnlɪ maɪ ˈpɜːsənl bɪˈlɒŋɪŋz
Czy coś jest nie tak?
Is anything wrong?
ɪz ˈεnɪˌθɪŋ rɒŋ?
To nie jest mój bagaż.
This isn't my luggage.
ðɪs ˈɪznt maɪ ˈlʌgɪdʒ
To nie jest moje!
This isn't mine!
ðɪs ˈɪznt maɪn!
Nie mam pojęcia, jak to się tam znalazło!
I have no idea how it got there.
aɪ hæv nəʊ aɪˈdɪə haʊ ɪt gɒt ðεə
Nie wiedziałem, że to jest zabronione.
I didn't know it's not allowed.
aɪ ˈdɪdnt nəʊ ɪts nɒt əˈlaʊd
Czy mam wypełnić oświadczenie celne?
Do I have to fill out a customs declaration?
dʊ aɪ hæv tə fɪl aʊt ə ˈkʌstəmzˌdεkləˈreɪʃən?
Czy muszę za to zapłacić cło?
Must I pay duty for it?
mʌst aɪ peɪ ˈdjuːtɪ fɔː ɪt?
Jesteśmy tylko przejazdem w drodze do...
We are only passing through to...
wiː ɑː ˈəʊnlɪ ˈpɑːsɪŋ θruː tə
Zatrzymamy się na pięć/siedem dni.
We're going to stay for five/seven days.
wɪə ˈgəʊɪŋ tə steɪ fə faɪv/ˈsεvn deɪz
Jak długo muszę jeszcze czekać?
How much longer must I wait?
haʊ mʌtʃ lɒŋgə mʌst aɪ weɪt?
Nie mogę już dłużej czekać.
I can't wait any longer.
aɪ kɑːnt weɪt ˈεnɪ lɒŋgə
Czy mogę iść/jechać?
May I go?
meɪ aɪ gəʊ?