Sporty letnie

Sporty letnie

Summer sports
Chcielibyśmy zagrać w piłkę nożną/siatkówkę.
We'd like to play football/volleyball.
wiːd laɪk tə pleɪ ˈfʊtˌbɔːl/ˈvɒlɪˌbɔːl
Jest tu gdzieś boisko?
Is there a playing field around here?
ɪz ðεə ə pleɪŋ fiːld əˈraʊnd hɪə?
Czy można gdzieś tutaj zagrać w tenisa?
Could we play tennis around here?
kʊd wiː pleɪ ˈtεnɪs əˈraʊnd hɪə?
Chciałbym wynająć kort na godzinę.
I'd like to rent a tennis court for one hour.
aɪd laɪk tə rεnt ə ˈtεnɪs kɔːt fə wʌn aʊə
Czy ten kort ma nawierzchnię ceglastą czy asfaltową?
Does that court have a clay or concrete surface?
dʌz ðæt kɔːt hæv ə kleɪ ɔː ˈkɒnkriːt ˈsɜːfɪs?
Kiedy kort będzie wolny?
When will the court be free?
wεn wɪl ðə kɔːt biː friː?
Ile płaci się za godzinę (wynajęcia)?
How much is the rental for one hour?
haʊ mʌtʃ ɪz ðə ˈrεntl fə wʌn aʊə?
Czy mogę wypożyczyć marker do linii?
Can I borrow this line marker?
kən aɪ ˈbɒrəʊ ðɪs laɪn ˈmɑːkə?
Czy mógłbym z panem/panią zagrać?
Could I play with you?
kʊd aɪ pleɪ wɪθ juː?
Zagramy w debla?
Shall we play doubles?
ʃæl wiː pleɪ ˈdʌblz?
Ja serwuję.
I'm (about) to serve.
aɪm (əˈbaʊt) tə sɜːv
Zagrywasz po raz drugi.
You've got second serve/service.
juːv gɒt ˈsεkənd sɜːv/ˈsɜːvɪs
To kolejny podwójny błąd serwisowy.
Well, that was another double fault.
wεlˌ ðæt wɒz əˈnʌðə ˈdʌbl fɔːlt
Powinieneś poprawić swój forehand.
You should work on your forehand.
juː ʃʊd wɜːk ɒn jɔː ˈfɔːˌhænd
Czy mogę tutaj naciągnąć moją rakietę tenisową?
Can I get my racket stringed here?
kən aɪ gεt maɪ ˈrækɪt strɪŋd hɪə?
piłka nożna
(BrE) football, (AmE) soccer
ˈfʊtˌbɔːlˌ ˈsɒkə
siatkówka
volleyball
ˈvɒlɪˌbɔːl
koszykówka
basketball
ˈbɑːskɪtˌbɔːl
dwa ognie
dodge ball
dɒdʒ bɔːl
siatkonoga
foot tennis
fʊt ˈtεnɪs
tenis
tennis
ˈtεnɪs
tenis stołowy, ping-pong
table tennis, ping-pong
ˈteɪbl ˈtεnɪsˌ pɪŋpɒŋ
minigolf
miniature golf
ˈmɪnɪtʃə gɒlf
boisko
(playing) field, (BrE) pitch
(pleɪŋ) fiːldˌ pɪtʃ
bramka
goal
gəʊl
piłka
ball
bɔːl
siatka
net
nεt
rakieta tenisowa
tennis racket
ˈtεnɪs ˈrækɪt
rakietka pingpongowa
ping-pong paddle
pɪŋpɒŋ ˈpædl